Cevap Yaz
20 Ekim 2023, 9:12 - Sena Yazdı

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 32-33-34. Sayfa Cevapları Gezegen Yayıncılık

9.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 32-33-34. Sayfa Cevapları Gezegen Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim konusunun bulunduğu 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 32-33-34 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 32-33-34. Sayfa Cevapları Gezegen Yayıncılık

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 32-33-34. Sayfa Cevapları  1. Ünite Bilgilerimizi Ölçelim

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 32-33 Cevapları Gezegen Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İslam’da bilginin kaynakları nelerdir? Sıralayınız.
Cevap: İslam’da bilginin kaynakları akıl, vahiy ve duygulardır. 


2. Rüya, keşif ve ilham İslam düşüncesinde niçin bilgi kaynağı olarak kabul edilmez? Açıklayınız.
Cevap: Rüya, keşif ve ilham kanıtlanabilir bilgilere sahip olmadığından dolayı bilgi kaynağı olarak kabul edilemez. 


3. İman ikrar ilişkisi nedir? Açıklayınız.
Cevap: İman ve ikrar doğru orantılıdır. Bir Müslümanın imanı ne kadar çok ve kuvvetliyse ikrarı da o kadar sık olur. Çünkü insanoğlu kalbindekini dile dökmektedir.


4. İman ile bilgi arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz.
Cevap: İman ile bilgi doğru orantılıdır. İnsanın iman edebilmesi için bilmesi öğrenmesi gerekir. Araştırıp öğrenen bir birey daha kuvvetli bir imana sahip olmaktadır. 


5. İmanda kalben tasdik niçin önemlidir? Belirtiniz.
Cevap: İmanda kalben tasdik önemlidir çünkü dil ile söylemek yetmez imanın en önemli hususu kalben inanmaktır. Kalp ile bağlı olmadan dil ile iman yarım kalmaktadır. 


6. İman amel ilişkisi niçin önemlidir? Belirtiniz.
Cevap: İman ve amel birbiriyle doğru orantılıdır. İman eden bir birey imanı doğrultusunda iyi ameller yapar. İman etmiş birinden kötü amel beklenemez.


7. İsrâ suresi 36 ve Mülk suresi 23. ayetlerinden çıkarılabilecek ana mesaj nedir? Belirtiniz.
Cevap:

İsrâ suresi 36. ayet:

 Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.

Mülk suresi 23. ayet:

 De ki: “Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!”


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
Cevap:

1. Yüce Allah’ın (c.c.) insanlar arasından seçmiş olduğu peygamberleri vasıtasıyla onları doğru yola iletmek için gönderdiği ilahi bilgilere ….din…… denir.


2. İnsanın tehlikeye düşmesine ve yok olmasına engel olan, onun her türlü eylemine anlam kazandıran ve ilahi emirler karşısında yükümlülük altına girmesini sağlayan, ona düşünme, kavrama ve bilgi elde etme gücü veren öze …akıl…. denir.


3. Kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylenmesine ….iman…. denir.


4. Yüce Allah’a (c.c.), Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ve onun tebliğ ettiklerine kalpten inanıp kabul eden kişiye …..mümin….. denir.


5. Kişinin, Allah’a (c.c.) inanmanın gereği olarak onun kitabında indirdiklerini davranışlarına yansıtıp onun rızasını gözeterek hem kendine hem toplumuna hatta tüm insanlığa faydalı olacak iş, eylem ve davranışlarda bulunmasına ….salih amel…… denir.


C. Aşağıdaki sorulardan her biri için beş cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde bilgiye ulaşma yollarından biri değildir?
Cevap: E) Rüya


2. “Onlara (müşriklere): ‘Allah’ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar, ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız.’ dediler.. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?” (Bakara suresi, 170. ayet.)
Cevap: D) Kişinin doğru olan bilginin peşinden gitmesi gerekir. 


3. “Bedeviler ‘İnandık.’ dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama ‘Boyun eğdik.’ deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah’a ve elçisine itaat ederseniz Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Hucurât suresi, 14. ayet.)
Bu ayette imanın mahiyeti ile ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) İmanda kalbin onaylaması önemlidir. 


9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Gezegen Yayıncılık

4. İman bilgi ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: E) Doğru bilgi kişinin imanını azaltıp çoğaltabilir. 


5. İslam’da Allah’a (c.c.), Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ve onun tebliğ ettiklerine kalpten inanıp kabul eden kişiye ne denir?
Cevap: A) Mümin


C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış onlanların başına da (Y) yazınız.
Cevap:

1. (Y) İmanın zıddı ihsandır.
2. (D) İman öncelikle kalbin tasdik etmesi yani onaylamasıdır.
3. (D) İslam dininde akıl, selim akıl olan nitelendirilir.
4. (Y) Mütevatir haber, yalan üzerinde birleşmesi mümkün olan bir topluluğun bildirmiş olduğu haberdir.
5. (D) İslam’da kişinin tahkiki imana sahip olması öğütlenir.


Ç. Defterinize “İman Kalp ile Tasdik, Dil ile İkrardır.” konulu bir kompozisyon yazınız.
Cevap:

Özgür ve akıllı bir bireyin iradesi ile dile getirilen iman, içten ve kalben yapılmaz ise; ne olursa olsun, hiç bir zaman gerçek manada iman sayılmayacaktır. Gerçek iman kalben yapılmadıkça asla amel olmayacaktır ve Cenab-ı Hak, bunların farkında olarak insanları aldatmaya yeltenenleri veya imanı yarım olanları hesaba çekecektir.

Doğru olan tam manasıyla kalben iman ederek bunu dil ile de ikrar etmekten geçmektedir. İnsanlar aldatmacalı davranışlarından vazgeçip kalben iman edip dil ile ikrar ettikten ve imanın gerektirdiklerini de yerine getirdikten sonra iman tamamlamış ve kuvvetlendirilmiş olunur.

İlahi hakikatleri ve yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in emir-yasaklarını uygulayarak hayatımıza uygulamakta imanın gerekliliğidir. İman yalnızca ikrar ile değil; bir imtihan içerisinde bulunduğumuz hayat boyunca devam ederek yaptığımız amellerle vücut bulur. Bu nedenden dolayı imanın gerekliliklerini yalnızca zihinde depolamak değil, bunları tefekkür ve tahassüs ederek imtihan ettiğimiz bu hayatta sürekli olarak amel etmek gerekir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.