Cevap Yaz
2 Aralık 2022, 1:14 - Furkan Yazdı

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 56-57-58. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 56-57-58. Sayfa Cevapları Anlatım Teknikleri

Metni Anlama ve Çözümleme

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

1. Son Kuşlar adlı hikâyedeki kahramanların olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini belirleyiniz.
Cevap:

Konstantin: Galata’da ofisi olan bir tüccardır. Normal bir hayatı olan, hesabını iyi tutan, herkes tarafından sevecen ve komik bir kişiliğin yanı sıra korkunç bir yönüde vardır çünkü kuşları öldürmektedir.

Mühendis Ahmet Bey: Çalışmış, okumuş bir insan olmasına rağmen küçük çocuklara yerlerdeki çimleri yoldurmaktadır.


2. Hikâyede ele alınan olayı yer ve zaman yönünden inceleyiniz.
Cevap: Hikayede zaman net değildir ancak yaz mevsimine değinilmiştir. Yer ise İstanbul Büyükada’dır.


3. Metinde birden fazla anlatıcı ve bakış açısının bulunup bulunmadığını belirleyiniz. Anlatıcının değişmesine bağlı olarak bakış açısının da değişip değişmediğini açıklayınız.
Cevap: Hikaye akışında Kahraman bakış açısıyla yazılmasına rağmen kısmen gözlemci bakış açısı ile de anlatım sağlanmıştır.


4. Metinde kullanılan anlatım biçim ve tekniklerini belirleyiniz.
Cevap: Yazar hikayede kişisel gözlemlerine sık sık yer vermesinin yanı sıra çokça kişileştirmeyede yer vermiştir.


5. Hikâye türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişim ve etkileşimlerin rolünü belirtiniz.
Cevap: Hikaye türünün Türk edebiyatında ilk örneklerine Dede Korkut Hikayelerinde rastlanır. 14 ve 15. yüzyılda çağdaş bir hikaye anlatım tekniği kullanılmaya başlanmıştır. Hikayeler ilk başta sözlü olarak anlatılmıştır ancak daha sonra yazıya geçirilmiştir.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

1. Etkinlik

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 57 Ders Kitabı Cevapları

a. Zincir ile Son Kuşlar hikâyelerinden alınan bu parçaları anlatıcı ve bakış açısı yönünden değerlendiriniz

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 57 Ders Kitabı Cevapları (2)


b. Bu anlatıcı ve bakış açılarının anlatıma etkilerini değerlendiriniz.
Cevap: Kahraman anlatıcı ve bakış açısında karakter duygularını daha içten ve daha samimi anlatabildiği için daha etkili bir içerik üretilmiş oluyor. İlahi anlatıcı bakış açısında ise tüm karakterlerin duyguları ve oluşabilecek durumlar yorumlandığı için kahraman anlatıcı bakış açısından farklı bir estetik haz uyandırıyor.


c. Tablodaki metinleri metin-okuyucu ilişkisi açısından değerlendirerek anlatıcının gerçek kişi mi yoksa kurmaca kişi mi olduğunu belirleyiniz.
Cevap: Yukarıdaki metinde anlatıcı kurgusal yani kurmacadır ancak bu edebi bir metin olduğu için yazarın hayatından izler bırakır.


2. Etkinlik

a. Metindeki sosyal ve kültürel ögeleri belirleyiniz.
Cevap: Yukarıdaki metinde eski mahallelerin mütevazı ve kendine haz özgü tarzlarından, mahalledeki sosyal dayanışma ve saygı-sevgi metindeki önemli sosyal ve kültürel öğelerdendir.

b. Belirlediğiniz değerleri içinde yaşadığınız toplumun değerleriyle karşılaştırınız.
Cevap: Bu değerler günümüzde büyük ve kimsenin birbirini tanımadığı sitelere bırakmış durumdadır. Mahalledeki mütevazı yaşam ve saygı-sevgi hiç denilecek kadar aza düşmüş durumdadır.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

3. Etkinlik

a. Görseldeki manzarayı betimleyiniz.
Cevap: Az bulutlu, kuşların uçuştuğu bir gün batımı. Durgun bir suda tahtadan oluşmuş minik bir iskele ve denizin içinden iskelenin yaklaşık 1 metre üstüne kadar çakılmış sağda ve solda birbirine paralel 3 tane kereste iskeleyi tutuyor. İskelenin hemen yanında suyu ele geçirircesine çoğalmış hasır otları…


b. Yaptığınız betimlemeden hareketle edebiyatın görsel sanatlarla ilişkisini değerlendiriniz.
Cevap: İnsanlar etrafında gördüğü görsel objelerden farklı anlamlar çıkarar veya kendine haz bir şekilde betimleyerek okuyucuda estetik haz uyandıracak edebi bir metin oluşturulabilir.


4. Etkinlik

a. Son Kuşlar adlı metinden hareketle kimi insanların küçük çıkarları için doğayı tahrip etmekten kaçınmamaları nasıl değerlendirilebilir? Tartışınız.
Cevap: Özellikle 19. yüzyılın başında başlayan ve 20. yüzyılda hat safaya ulaşan doğayı tahrip etmek insanlığın geleceğini yok edecektir. Doğanın dengesi her gün biraz daha bozulduğu için bir gün doğayı tahrip edenler pişman olacaktır ancak o zaman çok geç olacak…


b. Hikâyedeki olayları yaşadığınız çevrede gözlemleseydiniz ne yapardınız? Tartışınız.
Cevap: Hikayedeki olayları yaşadığım çevrede gözlemleseydim bu durumu durdurmak için elimden geleni yapardım.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.