Cevap Yaz
30 Kasım 2022, 15:03 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 173-174-175. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 173-174-175. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları konusunun da bulunduğu 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 173-174-175 Cevapları konusunu paylaştık. 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 173-174-175. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 173-174-175. Sayfa Cevapları 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Hadari : Arap kabilelerinde bedevi  olan toplum için kullanılan bir kelimedir. 

Mevali : Cahiliye döneminde çoğunluğu isteği ile kabilelere katılan insanlara verilen isimdir. 

Beytü’l-Mal : Devlete ait olan mallar. 

Samarra : Abbasi devleti zamanında Dicle kenarında kurulan tarihi bir şehir.

Beytü’l-hikme : Halifelik Abbasi Devletine geçtiği zaman Harun Reşid tarafından kurulan bir akademidir. 


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İslam tarihinde Hicret’in siyasi hayata etkileri nelerdir?
Cevap: İslam dini kurumsallaşıp devletleşme yolunda ilerlemiştir. Güç kazanıp beldeler fetih edilmeye başlanmıştır. 

2. Arabistan’da düzenlenen panayırların kültür hayatına etkileri nelerdir?
Cevap: Faklı kültürlerin tanınarak kültür alanında gelişme sağlanmış ve kültür farklılıkları kaynaşmıştır. 

3. Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan teşkilatlanma çalışmaları nelerdir?
Cevap: Valilik ve kadılık sistemi kurulmuştur. Düzenli ordular kurulup daimi olacak şekilde ayarlanmıştır. Posta teşkilatı kurulmuştur. 

4. Hz. Osman Dönemi’nde Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların çıkmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Vali ve kadılar akrabalık ilişkilerini katarak görev verdikleri ve İslam’a karşı yapılan saygısızlıkların affedilerek geçiştirilmesinden dolayı ayrılıkların çıkmasına neden olmuştur. 

5. Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde uygulanan politikaların İslamiyet’in yayılmasına etkileri nelerdir?
Cevap: Emeviler Mevali politikası ile Müslümanlar arasında ayrımcılığı başlatmış ve İslam’ın yayılmasını yavaşlatmıştır. Abbasiler Döneminde ise İslam’ı yayma konusu çok adaletli ve ayrımcı olan politikayı kaldırmış ve İslam’ı kendi bölgesinde yaymıştır. 

6. Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde devlet otoritesinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?
Cevap: Memurlara maaş bağlanmış, Kuranı Kerim kitap haline getirilmiştir. 

7. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde Talas Savaşı’nın önemi nedir?
Cevap: Bu savaşta Çinlilere karşı savaş Türk ve İslam birlikleri savaşı kazanması ile kültürel etkileşim doğmuş ve İslamiyet’i  kabul etmelerine zemin hazırlamıştır. 

8. İslam medeniyetinin Avrupa’ya etkisi hangi yollarla olmuştur?
Cevap: Avrupa kıtasına fetihler yapılması, kütüphanelerin Avrupa’ya taşınması etkili olmuştur. 


Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1. (…) Tepkilerinden hangileri müşriklerce uygulanmıştır? 
Cevap: E) I, II ve III

2. (…) Buna göre mescidin hangi amaçla kullanıldığı söylenemez?
Cevap: C) Ekonomik


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları MEB Yayınları

3. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
Cevap: E) İlk İslam donanmasının kurulması

4. (…) durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Cevap: B) Yalnız II

5. (…) devletlerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
Cevap: D) I ve II

6. (…) durumlarından hangileri söylenebilir?
Cevap: D) I ve II

7. (…) durumlarından hangileri söylenebilir?
Cevap: E) II ve III


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1.El-Hamra Sarayı’nın dünyanın en romantik ve en büyülü yerlerinden biri olarak gösterilmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Yapıldığı yer, yapılış tarzı ve süslemeleri, işçiliği güzel olduğu için gösterilmektedir. 

2.Ressam Henri Regnault’un El-Hamra için söylediği söz hangi anlamları ifade etmektedir?
Cevap: Bu yapıyı yapan kişinin yüksek kültür ve medeniyete sahip bir insan olduğunu söylemiştir. 

3.Nakşetmek ne demektir?
Cevap: Bir olayın etkili olmasını sağlamak.

4.Endülüs’te, Müslümanların varlığını tehdit eden unsurlar nelerdir?
Cevap: İslam düşmanları.

5.Uydurulan barbar bir Doğu imajının günümüzde Doğu-Batı ilişkilerine etkileri neler olabilir?
Cevap: Doğu kültürünün yanlış bir şekilde açıklanmasına neden olabilir. Çünkü gerçeklerden sapıtarak yalan bilgiler ortaya atılır.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 173-174-175. Sayfa, 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.