Cevap Yaz
22 Ekim 2022, 20:29 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 24-25. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı 24-25. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 24-25 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplar içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 24-25. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 24-25. Sayfa Cevapları 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Tarih: Geçmişte yaşanan toplumsal olayları konu alan bilim dalıdır. 
Kronoloji: Tarihi olayları yaşanılan güne göre sıralayarak inceleyen yardımcı bilim dalıdır. 
Hafıza: Gün çerisinde beynimizin elde ettiği bilgileri depoladığı ve işlediği yer.
Milli Kimlik: Milli ve kültürel değerlerine bağlı olan bu değerler uğruna yaşayan ve istisnasız tüm Milli ve kültürel değerlerini benimsemektir. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Hicrî takvim ile miladi takvim arasındaki farkları belirterek bunların günlük hayatımıza etkilerini açıklayınız.
Cevap: Hicri takvim Müslümanların hicreti ile başlayan takvimdir. Miladı takvim ise Hz. İsa’nın doğumu ile başlayan takvimdir. Hicri takvim sadece Müslümanlar tarafından kullanıldığı için diğer ülkeler ile yapılan ticarette takvim sorunu ortaya çıkıyor. Bundan dolayı resmi olarak kabul edilen takvim miladi takvimdir. 

2. Tarih bilimini niçin öğrenmeliyiz?
Cevap: Geçmişimizi bilmeliyiz ki geleceğimizi buna göre planlayalım.

3. Millî kimliğimizi belirleyen unsurları yazınız
Cevap:

  • Dil,
  • Tarih birliği,
  • Toplumun tarihi,
  • Dini inanışı,
  • Devlet yapısı,
  • Coğrafi birlikteliği,
  • Kültürü,
  • Örf ve adetleri,
  • Musiki anlayışı,
  • Ülkü birliği

4. MÖ 220, 610, 1071, 1923 tarihlerinin yüzyıl ve dönemlerini belirtiniz.
Cevap:

MÖ 220 → 3. yüzyıl, 2. dönem, 4. çeyrek
610 → 7. yüzyıl, 1. dönemi, 1. çeyrek
1071 → 11. yüzyıl, 2. dönem, 3. çeyrek
1923 → 20. yüzyıl, 1. dönem, 1. çeyrek


C. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1.Türklerin takvim yapmalarının ve bunu sistemli kullanmalarının nedenleri nelerdir?
Cevap: Bozkırlı konar göçer hayatı yaşayan Türkler ekip biçme zamanını belirlemek, yaylaya ve kışlağa birlikte göç edebilmek için bu takvimi sistemli olarak kullanmışlardır. 

2.On İki Hayvanlı Türk Takvimi’nde kut yılları hangileridir?
Cevap: On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ne göre pars, balık, at, köpek ve domuz kut yılları olarak geçmektedir. 

3. “Bahtlı” ifadesi hangi anlamlara gelmektedir?
Cevap: Mutlu, talihli anlamına gelmektedir. 

4.Günümüzde On İki Hayvanlı Türk Takvimi’nin Çin takvimi olarak adlandırılmasının gerekçeleri neler olabilir?
Cevap: Çinliler bu takvimi hala kullanığı için bu şekilde anılmaktadır.

5.Sizce, günümüzde hangi ülkeler On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ni kullanmaktadır?
Cevap: Çinliler kullandığı için Doğu Asya ülkeleri kullanıyor olabilir. 


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Deney ve gözlem tarih biliminin yöntemlerindendir.

2. (…) Aşağıdakilerden hangisi tarihin tanımı yapılırken üzerinde durulan noktalardan biri değildir?
Cevap: E) Farklı bakış açılarına dayandığı

3. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen Özge, Orta Asya’da bulunan Türk yazıtlarını okumak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanmalıdır?
Cevap: C) Epigrafi 

4. (…) Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemiştir?
Cevap: C) Kronolojiye yer verdiği

5. Tarihî olay ve olgular düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi olayın özelliklerinden biri değildir?
Cevap: E) Tarihî süreçte tekrar edebilir.

6. (…) Türklerin kullandığı takvimler dikkate alındığında yukarıdaki medeniyetlerin hangisinden etkilendiği söylenebilir?
Cevap: E) I, II ve III

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.