Cevap Yaz
4 Temmuz 2022, 13:37 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı 60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 9. sınıf tarih ders kitabı sayfa 60-61-62-63 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplar içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 60-61-62-63. Sayfa Cevapları 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız
Cevap:

Meşrutiyet: Monarşik bir krallığın bulunduğu bir ülkede krala bağlı bir başbakanın altında kurulan parlamento.

Monarşi: Egemenliğin doğrudan kayıtsız şartsız yalnızca bir kişiye bağlı olması 

Aristokrasi: Sosyal sınıf düzeni olan topluluklardaki soylular sınıfı.

Mezopotamya: Dicle ve Fırat nehirleri arsında kalan Orta Doğuda bir bölge.


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. (…) Eflatun’un yazı teknolojisini insan belleği için bir tehdit olarak görmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: İnsanların hafızasını tembelleştirerek bunun sonucunda işe yaramaz hale geleceğini düşünerek bir tehdit olarak algılamış olabilir.


2.Konar-göçerlerin askerî alanda üstün olmalarını sağlayan özellikler nelerdir?
Cevap: Konar-göçer bir hayat yaşadıkları için dışarı tehditlere karşı bir savunmaları yoktur. Saldırıya sürekli olarak açık durumdadırlar. Bundan dolayı askeri alanda her an gelebilecek bir tehdite karşı hazır olmaları gerekir. 


3.Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzını etkileyen unsurlar nelerdir?
Cevap: Eğitim kalitesi daha düşüktür. Ticaret daha zordur. Devlet yönetiminde çeşitli tutarsızlıklara neden olmuştur. 


4.Hammurabi Kanunları’nın genel özellikleri nelerdir?
Cevap: Hammurabi Kanunları günümüze kadar ulaşmış en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlardan birisidir. Oldukça sert ve acımasız kanunlar bulunmaktadır. Günümüzde kısas olarak bilinen uygulamalar bu kanunda gözlemlenebilir. 

Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkarılır.


5.Mısırlıların dinî inançlarının tıp ve mimariye olan etkileri nelerdir?
Cevap: Mısırlılar inançları gereği ölen cesetleri oldukça büyük anıtkabirler içerisinde mumyalama yöntemi ile saklarlar. Bu durum Mısırlıların tıp, eczacılık ve mimari alanlarında büyük katkılarının olduğunu ortaya koyar.


6. İlk Çağ’ın tüccar toplulukları hangileridir?
Cevap: Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar, Soğdlar.


7.Tarih öncesi döneme ait Çatalhöyük’te (Görsel 2.46) yapılan arkeolojik kazıların amaçları nelerdir?
Cevap: Arkeolojik kazıların yapılmasının amacı bu yerde yazıdan önceki toplulukların yaşamının nasıl olduğunu öğrenmek için yaptıkları, kullandıkları araç. gereçleri bularak yorum yapılıp bilgi toplanabilir. Bundan dolayı bu kazılar yapılmaktadır. 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1.Yukarı Mezopotamya’nın Bereketli Hilal olarak gösterilmesinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Burası bilinen en eski yerleşim yeridir. Birçok medeniyet burada kurulup bittiği için Bereketli Hilal olarak gösterilmiş olabilir. 

2.Göbeklitepe’nin daha sonra inşa edilen tapınaklara etkisi nedir?
Cevap: İnsanlar ilk dini bilgileri bu yerde öğrenip daha sonrasında kendi görüşleri ile yorumlayarak kendi inancı ve dinini bu doğrultuda ilerletmiştir. 

3.Göbeklitepe’nin bir gözlemevi olabileceğinin kanıtları neler olabilir?
Cevap: Göbeklitepe konumu itibari ile yıldız ve gezegenler ile bağlantılı bir yere inşa edilmiştir. Göbeklitepe gibi diğer birçok antik tapınakta olduğu gibi gözlemevi amacıyla da kullanıldığı düşünülmektedir. 

4.Günümüzde Türkiye’ye katkı sağlayan diğer tarihî yapıtlar hangileridir?
Cevap: St. Pierre Kilisesi, Ayasofya Cami, Efes Antik Kenti, Nemrut Dağı, Sümele Manastırı gibi örnekler verebiliriz.


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları

Türk töresinin siyasi ve sosyal hayata etkileri nelerdir?

1. (…) Selin’in bu değerlendirmesine göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen dönemi niteleyen bir buluntu olamaz?
Cevap: D) Kil tablet

2. (…) durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Cevap: E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir?
Cevap: E) Akadlar

4. (…) Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşlarında belirleyici olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Coğrafya

5. Aşağıdakilerden hangisi “kollektif ceza” kavramını açıklayan bir ifadedir?
Cevap: B) Suçu işleyenin yakınlarının da cezalandırılması

6. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde bulunmamıştır
Cevap: C) Frigler


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

7. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ toplumlarında görülen göç hareketlerinin nedenleri arasında gösterilemez?
Cevap: D) Ticari

8. (…) Metindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğrudur?
Cevap: E) Geometri Eczacılık

9. (…) durumlarından hangileri örnek olarak gösterilebilir?
Cevap: C) I ve II

10. (…) imparatorluklarından hangileri Perslerin yönetimlerinden etkilenmişlerdir?
Cevap: C) I ve II

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.