Cevap Yaz
10 Ekim 2023, 20:57 - Furkan Yazdı

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Atatürk ve Müzik metnine ait etkinliklerin bulunduğu 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları ve Çalışmaları 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 52-56-57-58-59 Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?
Cevap: Kendimi bir sanat dalıyla ifade etmek isterdim heykel yapımını seçerdim. Yumuşak taşlara şekil vererek tıpkı gerçek bir canlıya dönüştürmek benim ilgimi çok çekiyor.


2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir
Cevap: Sanatçılar toplumu yansıttığından dolayı bu sanata ve dolayısıyla bu sanatı yapan sanatçıya önem vermiş olabilir. Sanat o toplumun sorunlarını, hüzünlerini, mutluluklarını, geçmişini hatırlatan bir yoldur.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.
Cevap:

DAMGA VURMAK: İz bırakmak.
EVRENSEL: Bütün insanlığı ilgilendiren.
TASDİKLEMEK: Onaylamak.
İHTİMAM: Özen.
FASIL: Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.
AMATÖR: Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan.
MALUM: Bilinen, belli.
İŞTİRAK ETMEK: Katılmak.
NEZDİNDE: Yanında, huzurunda, gözetiminde.
NABIZ YOKLAMAK: Niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak.
ENTERESAN: İlgi çekici, ilginç.
İCAT ETMEK: Yapmak.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

2. ETKİNLİK

“Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?
Cevap: Musiki inkılabının en büyük hedefi, Klasik Türk musikisini evrensel boyutlara taşınması ve çok sesli müziği Türk halkının benimsemesini sağlamaktır.


2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?
Cevap: Atatürk, Fransız düşünür Montesque’nun “Kanunların Ruhu” isimlieserinden etkilenmiştir. Atatürk bu eserden ve sanatçıdan etkilenerek devletin yapısında da değişiklikler yapmıştır.


3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?
Cevap: Atatürk, harp akademisindeyken arkadaşlarıyla beraber özel fasıllar yaparak bu fasıllarda amatör şarkılar söyleyerek müzik bilgisini geliştirmiştir.


4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?
Cevap: “Aliş’imin Kaşları Kare, Atladım Bahçeye Girdim, Ayağına Giymiş Sedef Nalini, Bülbülüm, Dağlar Dağlar, Gide Gide Yarelerin Derildi, Köşküm Var Deryaya Karşı, Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar, Manastır, Şahane Gözler, Yemenimin Uçları, Zeynep” tir.


5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Müzik eğitiminin verilmesini sağlamış ve yüksek öğretim kurumları nezdinde de bu çalışmaların sürdürülmesi için 1934 yılında Ankara’da Konservatuvar Fakültesi kurdurmuştur.


6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?
Cevap: Ben olsaydım her ebeveyne çocuklarının en az bir enstrüman çalınması için kampanyalar düzenler ve maddi destek verirdim.


3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.
Cevap:

[✓] Metinde Atatürk’ün müzik ile ilgili düşünceleri anlatılmıştır.
[] Metinde öznel yargılar ağır basmaktadır.
[✓] Yazar, düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmemiştir.
[✓] Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir.
[✓] Yazar, alanında uzman kişidir.
[✓] Yazar, metni karşılıklı konuşma havasında yazmıştır.

b) Okuduğunuz metnin türü:  ANI’dır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

4. Etkinlik

Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 58 Ders Kitabı Cevapları


5. Etkinlik

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.
Cevap:

Sunumun konusu nedir? ⇒ Türk Dilinin Önemi

Sunumun mesajı ne olacak? ⇒ Türk dilini korumamız gerektiği ve emanet edilen dilin ne kadar önemli olduğu mesajı verilecektir.

Sunumu kimlere yapacaksınız? ⇒ Arkadaşlarıma

Sunumu nerede yapacaksınız? ⇒ Sınıfta

Sunum için hangi araçları (etkileşimli tahta, projeksiyon, ses kayıt cihazı, fotoğraflar vb.) kullanacaksınız? ⇒ Fotoğraflar ve akıllı tahta kullanacağım.

Sunum için hangi bilgi kaynaklarından (kitap, internetvb.) yararlanacaksınız? ⇒ Nutuk’tan ve internetten yararlanacağım.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 59 Ders Kitabı Cevapları


7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki matematik ve geometri terimlerini dilimize Atatürk kazandırmışır. Bu sözcükleri inceleyiniz


b) “Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”

Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.
Cevap:

Perspektif: Görünge
Objektif: Nesnel
Trend: Yönelim


Gelecek Derse Hazırlık

• Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.
Cevap: Çanakkale Savaşı sırasında Anzak askerlerinin temiz su ihtiyaçları tam olarak karşılanamıyordu. Türk cephesinde ise su kanalları son derece iyi şekilde olduğu için su sorunu yoktu. Cepheye katırlarla su taşıyan sakalar yollarını şaşırınca iki Anzak eri ile karşılaştı.

Bu iki Anzak eri, ellerindeki tüfekleri bırakarak Türklerin taşıdığı sulara koşarak gidip kana kana su içmeye başladılar. Bu fırsattan yararlanan Türk askerleri Anzak’ların tüfeklerini alarak Anzaklarla beraber kendi cephelerine gittiler. Anzak askerlerini kendi komutanlarına sunan su taşıyan Er, “Komutanım ben bu adamlara su verdim, kana kana içtiler” şeklinde konuştuktan sonra erin, düşmanını susuzluktan ölüme terk etmeye gönlü razı gelmeyişinden dolayı Türk komutan Esat Paşa, erin sırtını sıvazlayıp kendisine bahşiş verdi. 


• Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap: Çanakkale Savaşı, İstanbul’un işgalini kolaylaştıracak ve belkide tamamen yok edebilecek İtilaf Devletlerine ait donanmaları durduracak tek kapıydı. Bunun yanı sıra İtilaf Devletleri’nin diğer ülkelerinden olan Rusya’nın zor zamanlar geçirmesi nedeniyle bu donanmanın Rusya’ya giderek Ruslara yardım etmesi gerekiyordu. 

Bunu bilen Osmanlı Ordusunun deneyimli subayları Çanakkale Boğazı’ndan düşmanları geçirmemeye kararlıydı. Aralarında Enver Paşa, Cevap Paşa, Fevzi Paşa, Mustafa Kemal Paşa(ATATÜRK), Yakup Şevki Bey gibi kıymetli subay ve kurmayların müthiş stratejik zekasıyla düşmana geçit verilmedi. Bu savaşın kazanılmasıyla beraber Rusya savaştan çekilmek zorunda kaldı, İstanbul’un işgaline tam olarak destek verilemedi ve İstanbul kısa sürede geri alındı. 

İtilaf Devletleri’nin yürüyen kaleleri ve yok edilmesi imkansız olarak bilinen bir çok zırhlı savaş gemileri Çanakkale boğazının derin sularına gömüldü. 


Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.