Cevap Yaz
27 Nisan 2023, 10:24 - Furkan Yazdı

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB)

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay metnine ait etkinliklerin bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44-48-49-50-51 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB)

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Cevapları ve Çalışmaları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 44-48-49-50-51 Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

• Millî birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız.
Cevap: Milli birlik ve beraberlik bir toplumu zor günlerinde birbirine kenetleyerek daha güçlü kalmasını sağlar. Birbirinden kopuk yaşayan ve bağları kopuk olan milletler daha çabuk yok olurlar.

Hindistan’daki kast sistemi nedeniyle milli birlik ve beraberlik yoktur bu nedenden dolayı milyarlarca nüfusa sahip ülke yüzyıllarca İngilizler tarafından kolaylıkla sömürülmüştür.• Atalarımız Millî Mücadele Dönemi’nde ne gibi zorluklarla karşılaşmışlardır?
Cevap: Atalarımız, Milli Mücadele döneminde kendi içimizden çıkan hainlerle uğraşmış, dört bir yandan aynı anda saldıran düşmanlarla mücadele vermiş ve içimizdeki isyanlarla uğraşmışlardır.


• Çanakkale Savaşı ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı’nın en kritik savaşıdır. Çünkü bu savaşta Osmanlı yenilseydi İtilaf Devletleri, İstanbul’u daha kolay işgal edecek ve Rusya’ya yardım götürerek bir diğer düşmanımıza yardım götürerek güçlenmesini sağlayacaktı. Bu nedenden dolayı 1. Dünya Savaşı’nın kaderini değiştiren bir savaştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları

1.Etkinlik

a) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları

b) Metinden bulduğunuz kelimeleri kullanarak “Millî Mücadele” ile ilgili bir paragraf yazınız.
Cevap: Milli Mücadele dönemi, yurdumuzu dört bir yandan işgal etmiş düşmanlara karşı mücadele ettiğimiz dönemdir. Bu savaşta yalnızca subaylar değil topyekun tüm Türk halkı savaşmıştır. Bağdan, bahçeden ne kadar malı varsa askerine karşılıksız vermiştir. Dört bir yandan işgal edilen şehirler, kasabalar, köyler düşmandan yavaş yavaş bu şekilde temizlenmeye başlanmıştır.


2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Okuduğunuz metinde Mürefte kasabası hakkında hangi bilgiler verilmiştir?
Cevap: Müfrete Kasabası, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı küçük bir deniz kasabasıdır. Balkan Savaşı’nda Bulgar’ların eline geçen güzelliğin yakılıp yıkılmasına rağmen hala yerinde olduğunu ve bu bölgede tuğla ocakları, ipekçilik ile bağcılığın meşhur olduğu söylenmiştir.

2. Çanakkale Savaşı sırasında sizce Mürefte kasabası neden önemli bir yere sahiptir?
Cevap: Müfrete kasabası, Çanakkale Savaşı’ndan gelen yaralılara baktığından dolayı kritik bir öneme sahiptir.

3. Mürefteli kadınların hasta bakıcılık ve hemşirelik dışında yaptığı işler nelerdir?
Cevap: Müfreteli kadınlar hasta bakıcılığı ve hemşirelik dışında evden yemek yapıp getirmişlerdir.

4. Mersinli Emin Astsubay neden Mürefte’ye getirilmiştir?
Cevap: Mersinli Emin Astsubay, yaralı bir askere yardım ettiği sırada bombalı bir saldırıda yaralandığı için Müfrete’ye getirilmitşri.

5. O dönemde yaşamış olsaydınız Çanakkale Savaşı’nda sizin de yapabileceğinizi düşündüğünüz yardım çalışmaları neler olabilirdi?
Cevap: O dönemde yaşamış olsaydım Çanakkale Savaşı’nda ben büyüklerin yemek yapmalarına yardım ederek getir-götür işlerini yapabilirdim.

6. Metnin ana fikri nedir?
Cevap: Metnin ana fikri milli mücadele için az-çok demeden herkesin çaba göstermesidir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları

3.Etkinlik

a) “Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay” metninden deyimlerin kullanıldığı cümleleri bularak örnekteki gibi kutulara yazınız.

  • Balkan Savaşı sırasında Bulgarların eline geçmişti
  • Mürefteli kadınların canla başla çalışmaları gerçekten görülmeye değerdi.
  • Bu sırada Serpil Hanım’ın gözlerinden yaşlar boşaldı.
  • Bu güzel karşılamadan sonra Emin Bey derin bir uykuya daldı

b) Bulduğunuz deyimlerin metne olan katkısını belirleyiniz.
Cevap: Bulduğumuz bu deyimler metinde verilmek istenen mesajı güçlendirmiş ve kulağa daha hoş gelen bir anlatım oluşturmuştur.


4.Etkinlik

Görselleri verilen ana karakterlerin adlarını ve özelliklerini metinden hareketle altlarına yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları MEB Yayınları

5.Etkinlik

Metni, okurken altını çizdiğiniz bölümlerden hareketle özetleyiniz.
Cevap: 

Balkan Savaşı sırasında Bulgarların eline geçen Müfrete, yakılıp yıkılmasına rağmen eşsiz güzelliğini hala korumaktaydı. Çanakkale Savaşı’nda ise burası Çanakkale Savaşı’nda yaralanan askerlerin yaralarına bakıp iyileştirmekle görevlilerdi. Müfrete’deki kadınlar bu bölgede yaralı askerlere gönüllü olarak bakmaktaydılar. Her gönüllü Müfreteli kadın hasta bakıcı, hemşire veya aşçılık yapıyordu. Buradaki hastalara büyük ilgi gösteriliyor ve tıpkı evlerindeymiş gibi davranılıyordu.

Bir gün yaralı bir askere yardım ederken yaralanan Mersinli Emin Astsubay’da buraya getirilmişti. Emin Astsubay Müfrete’ye getirildikten sonra sıcak suyla yıkandı, tırnakları kesildi, tıraşı yapıldı ve tedavisi yapılarak dinlenmeye alındı.

Bu sırada kendisiyle ilgilenen Serpil Hanım’la sohbet etmekteydi. Serpil Hanım’ın 1 yıllık eşi Sina Çölünde savaştaydı ve sekiz aydır haber alamıyordu. Bunun üzerine Emin Astsubay, çölün kavurucu sıcaklığından ve zorluğundan bahsederek istemeden Serpil Hanım’ı üzmüştü. Serpil Hanım’ı üzdüğünü düşünerek daha sonrasında özür dileyen Emin Astsubay tedavilerinin ardından bir tesadüf sonucu Sina Çölü’nde görevlendirildi ve 30 Ekim 1917 günü iki gözünü de bu savaşta kaybetti


6.Etkinlik

Seçtiğiniz kadın kahramanlardandan birisiyle ilgili hazırladığınız sunumu yapınız.
Cevap: 

Nene Hatun

Nene Hatun, Türk kadın kahramanlarından unutulmazlarındandır. Savaş sırasında, Aziziye Tabyası’nın Ruslar tarafından ele geçirilmesi ile beraber halk, askerinin yanına yardıma koşmuştur. Bunların arasında Nene Hatun’da bulunmaktaydı.

Nene Hatun bu sırada evinde küçük bir oğlunu ve kundaktaki bebeğini bırakıp en önde Rus’larla savaşmaya gitmiştir. Nene Hatun, Aziziye Tabyasının geri alınmasına rağmen evine çocukları olmasını bile bile dönmemiş ve orada kalarak yaralılara yardım etmeye başlamıştır.


7.Etkinlik

Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

a) Metinlerin hangisinde yazar olayın kahramanıdır?
Cevap: A metninde, yazar olayın kahramanıdır.

b) Hangi metinde yazar başkalarının başından geçen olayları anlatmıştır?
Cevap: B metninde yazar, başkalarının başından geçen olayları anlatmıştır.

c) Birinci tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?
Cevap: A metninden birincil tekil kişi ekleriyle çekimlenmiştir çünkü bu metinde yazar, olayın kahramanı olduğu için kendi başından geçenleri anlatır.

ç) Üçüncü tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?
Cevap: B metninde üçüncü tekil kişi ekleriyle çekimlenmiştir çünkü bu metinde yazar, başkalarının başından geçen olayları anlatmaktadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları

8.Etkinlik

a) Aşağıda mastar hâlinde verilmiş fiilleri istenen kip ve kişi ekleriyle çekimleyerek örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları


9.Etkinlik

“Birlik, beraberlik, vatan, fedakârlık, savaş, özgürlük, millet” kelimelerinden yola çıkarak A4 kağıdına “Millî Mücadele” temalı bir şiir yazınız. Yazdığınız şiire uygun bir başlık belirleyiniz. Şiirinizi sınıf panosunda paylaşınız.
Cevap:

Gelecek Derse Hazırlık

• “Atatürk’ün çocuk sevgisi” ile ilgili şiirler bulunuz. Bulduğunuz şiirleri yazarak sınıf panosunda sergileyiniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları


• Atatürk’ün çocuklarla ilgili sözlerini derleyiniz.

“Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.”

“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. “

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.