Cevap Yaz
4 Nisan 2024, 20:20 - Sena Yazdı

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Mustafa Kemal’in Kağnısı metnine ait testlerin bulunduğu 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40-42-43-44-45 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Mustafa Kemal'in Kağnısı Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları ve Çalışmaları 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 40-42-43-44-45 Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kurtuluş Savaşı” ifadesi size neler çağrıştırıyor?
Cevap: Kurtuluş Savaşı ifadesi bana özgürlüğü, savaşı, bağımsızlığı, zaferi, 7’den 70’e verilen mücadeleyi çağrıştırıyor.


2. “Millî Mücadele’de kahramanlık gösteren Türk kadınları”yla ilgili bulduğunuz görselleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Anıttepe Yayıncılık


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri, anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap: 

kağnı: c
ulu: ç
nazar: e
cephe: a
yas: d
mahzun: b
çarık: f


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirine göre cevaplayınız.

1. Elif, kağnısına hangi ismi vermiştir?
Cevap: Elif, kağnısına Mustafa Kemal’in Kağnısı ismini vermiş.


2. Elif, kağnısı ile ne taşımaktadır?
Cevap: Elif, kağnısı ile cepheye mermi taşımaktadır.


3. Elif, asker içinde hangi özelliği ile nam salmıştır?
Cevap: Elif, asker içinde kuvvetli ve hızlı oluşuyla nam salmış.


4. Kocabaş yere yığıldıktan sonra Elif ne yapmıştır?
Cevap: Kocabaş yere yığıldıktan sonra Elif, Kocabaşa yalvarmış ama kalkmadığını görünce kağnıya kendi geçmiş.


5. Şiirde geçen “İnliyordu dağın ardı, yasla” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Dağın ardında ne yaşanmaktadır?
Cevap: Bu sözle dağın ardında savaş olduğunu anlatılmak istenmiştir. Dağın ardında Türk askerleri savaşıp gazi ve şehit olmaktadır.


6. Günlük hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken karşılaştığınız zorluklara nasıl çözümler üretiyorsunuz?
Cevap: Günlük hayatımda sorumluluklarımı yerine getirirken karşılaştığım zorluklarda ailemden, arkadaşlarımdan destek alarak çözümler üretiyorum.


3. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları yazınız.
Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları Anıttepe Yayıncılık


b) Yazdığınız bu kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.
Cevap: Şiirin ana duygusu canımız pahasına da olsa vatanımızı savunmamız gerektiğidir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir? Bu kahramanın fiziksel ve kişilik özelliklerini şiire göre belirleyerek ilgili yerlere yazınız.
Cevap:

Şiirin Kahramanı: Elif Bacı

Fiziksel Özellikleri: İri yapılı, kuvvetli, elma yanaklı, üzüm gözlü ve kınalı elli.

Kişilik Özellikleri: Vatansever, azimli, çalışkan, cesur ve fedakar.


5. ETKİNLİK

Elif’in yerinde siz olsaydınız Kocabaş öldükten sonra ne yapardınız?
Cevap: Elif’in yerinde ben olsaydım onun yaptığı gibi kağnın başına geçerek mermileri askerlerimize ulaştırmaya çalışırdım.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
→İşleri acele ile yaptık.

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;
Sürekli unutmamam için ikaz ediyordu. 

Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,
→ Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Nam salmıştı asker içinde.

→  Tüm okulda ünlenmişti.

Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,
Önce ödevlerini bitirmemi söyledi. 

Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,
→ Büyükannem görmeyeli çok yaşlanmıştı.


7. ETKİNLİK

Şiirde geçen “iyceden iyceden” ifadesini günümüz Türkçesinde nasıl söylersiniz? Şair, bu şekilde niçin kullanmış olabilir?
Cevap: “iyceden iyceden” ifadesini günümüz Türkçesinde ”yavaş yavaş” şeklinde söyleriz. Şair o dönemin halk diline dikkat çekmek için kullanmış.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

8. ETKİNLİK

Şiirden alınmış aşağıdaki dizeleri okuyunuz.

a) Bu dizelerde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri bu davranışları yazınız.
Cevap: 

İnsana ait davranış gösteren varlıklar: Toprak ve Rüzgar
Gösterdikleri davranışlar: Toprağın gülümsemesi ve Rüzgar’ın geçmesi


b) Siz de aşağıdaki örnekten yararlanarak cümleler kurunuz.
Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları Anıttepe Yayıncılık


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

1. Görsellerde dikkatinizi neler çekmiştir?
Cevap: Görsellerde kadınlarımızın zor zamanlar geçirdiğini görüyorum.


2. Görsellerle “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Görsellerde Türk kadınlarının verdiği mücadelenin resimleri vardır. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinde de Elif Bacı’dan bahsedilmiştir. Bu resimler Elif Bacı’yı hatırlattı.


3. Görsellerden ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınının fedakârlıklarını ve sorumluluklarını anlatan bir konuşma yapınız.
Cevap: Türk kadınları cinsiyetini, çocuklarını, evini ve canını düşünmeden her zaman vatanı için öne atılmıştır. Vatanımız için yapılan her savaşta, darbelerde sokaklara dökülmüşlerdir. Askerlerimize yiyecek, içecek, kıyafet, mermi taşıma gibi işerde yardım etmişlerdir. Bu da Türk kadınlarının vatan aşkıyla dolu olduğunu ve cesaretini göstermektedir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır? Bu işaretin kullanılma sebebi nedir?
Cevap: Aşağıdaki dizenin sonunda soru işareti kullanılmıştır. Cümle soru bildirdiği için kullanılmıştır.


b) Aşağıdaki cümleleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Soru işaretinin kullanım özelliklerini dikkate alarak ilgili açıklamayla eşleştiriniz.
Cevap: 

(c) 1. Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadının payı nedir?

(a) 2. Cephedeki asker başını kaldırdı:
— Adınız?
— Erzurumlu Seher.

(b) 3. Şerife Bacı (? -1921) Kurtuluş Savaşı’nda yaşlı kadın ve erkekler ile birlikte İnebolu’da bulunan cephanelerin Ankara’ya götürülmesinde çocuğu ve kağnısıyla yer aldı.


11. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri kendi cümlelerinizle hikâyeleştiriniz.
Cevap: 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Anıttepe Yayıncılık


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Atatürk’ün vatan sevgisi ve liderlik özelliklerini yansıtan veciz sözlerini araştırınız.
Cevap: 

Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruattır. – Mustafa Kemal Atatürk


2. “Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızdan önce prova yapmayı unutmayınız.
Cevap: Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydım korkusuz, cesur annelerimiz gibi cepheye gider vatanımız için savaşırdım.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.