Cevap Yaz
24 Ocak 2024, 17:28 - Furkan Yazdı

Okul kuralları nelerdir?

Okul kuralları nelerdir?

Okul kuralları ile ilgili uzun yazı

Okul milyonlarca çocuğun ortak yaşam alanı haline gelmiş bir eğitim kurumudur. Özel ve devlet okulları olmak üzere iki çeşit okul bulunur ve bu okulların hepsinde aynı temel kurallar geçerlidir. Okul kurallarına uymak okula kayıt olmuş her öğrenci için geçerli olup uymadığı taktirde disiplin cezası gibi siciline işleyecek cezalarda alabilir. Siciline işleyen bu cezalar gelecekte istediği mesleği olmasına engel olabilir. Çünkü disiplin cezalarının bazıları siciline işlediği için gelecekte polis, asker gibi disiplin gerektiren bir kurumda çalışmasına engel olacaktır. Bu okul kuralları nelerdir? Disiplin kuralları nelerdir? sorularına cevap verelim.

Okulda işleyeceğimiz ciddi bir suçta disiplin cezası uygulanır ve bu 3 cezadan birisi uygulanır. Kaynak: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ kanununun 4. kısım 1. bölüm. – Resmi Gazete


a) Kınama,

b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,

c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma,


Bu cezaları almanıza sebep olacak kuralları ayrı ayrı inceleyelim. Öncelikle Kınama cezasını almanıza sebep olacak kuralları açıklayalım.

 • Okul ve okul eşyalarına zarar vermek,
 • Müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen tarafından verilen görevleri yerine getirmemek,
 • Kılık-kıyafete uygun bir şekilde giyinmemek,
 • Sigara ve sigara mamullerini bulundurması ve içmesi,
 • Başka bir kişinin eşyasını izinsiz kullanması,
 • Ders araç gerecini zamanında getirmemeyi alışkanlık haline getirmek/kurala aldırış yapmamak,
 • Yalan şahitlik veya iftira atmak,
 • Okula geldiği halde izinsiz bir şekilde ders, tören vb. faaliyetlere katılmamak,
 • Kütüphane, laboratuvar, atölye ve okul içerisinde yer alan okula ait bir yerdeki eşyayı alıp zamanında vermemek veya kötüye kullanmak,
 • Okul içi veya dışında okuldaki müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere saygısızlık yapmak,
 • Dersin akışını bozmak,
 • Kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
 • Yatılı okullarda izinsiz bir şekilde okul dışına çıkmak,
 • Yasaklanmış veya uygunsuz yayınları okula sokmak,
 • Disiplin kurulunun çağrısına aldırış etmemek, çağrı yazılarını kasten almamak,
 • Kumar oynamak veya oynamaya yarayan araç-gereç getirmek,
 • Okul tarafından istenen aile bilgilerini vermemek, geç vermek veya yanlış bilgi vermek,
 • Elektronik cihazları okul yönetiminin izni olmadan ses ve görüntü kaydı almak, mesaj, e-mail göndermek ve bu gibi faaliyetleri yapmak

Tüm bu kurallar kınama cezası almanıza sebebiyet verir.


Okuldan kısa süreli uzaklaştırma almanıza sebep olacak durum ve davranışlar

 • Okuldaki öğrencilere söz veya fiziki olarak sarkıntılık, hakaret etmek veya iftira atmak ve ahlak kurallarına girmeyen edepsiz davranışlar sergilemek veya kışkırtmak,
 • Kişi ve grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini görüşlerine göre ayırmak veya kötüleyici davranışlar sergilemek,
 • Okul yönetiminin izni olmadan gösteri ve toplantı düzenlemek,
 • Okul içerisinde kumar oynamak veya oynatmak,
 • Öğretmenler tarafından verilen görevlerin yapılmasını engellemek,
 • Öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve okul içerisindeki tüm görevli personel dahil olmak üzere bunlardan bir tanesine hakaret etmek, karşı gelip görevlerini yapmasına engel olmak,
 • Yasaklanmış ve uygunsuz görüntü, resim veya dergileri okula getirmek,
 • Telefon vb. elektronik cihazlarla okul içerisindeki herhangi bir bireyi rahatsız edecek davranışlar yapmak,
 •  Kavga etmek, darp etmek veya birisini yaralamak,
 • Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere sürekli gidip diğer öğrencileri gitmeye teşvik etmek veya zorlamak,
 • Okul binası veya okul içerisindeki herhangi bir araç-gerece ahlak dışı, ideolojik, siyasi veya manalı resim veya amblemler çizmek,
 • Organize bir şekilde kopya çekmek veya çekilmesine yardım etmek,

Bu davranışları sergileyen öğrenciler okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alabilirler.


Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma almanıza sebep olacak durum ve davranışlar

 • Türk bayrağı, ülkeyi milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
 • Milli ve manevi değerlere aşağılayıcı söz veya yazı yazarak aşağılamak; küfür veya hakaret etmek,
 • Hırsızlık yapmak veya yapılmasına yardım etmek,
 • Okulla alakası olmayan kişileri okula getirmek,
 • Okul tarafından verilen öğrenci kartı gibi resmi belgelerin üzerinde değişiklik yapmak veya sahte belge yaparak bunun üzerinden ekstra haklara sahip olmak,
 • Ders, sınav gibi faaliyetlerin yapılmasını kasten engellemek,
 • Zorla kopya çekmek veya çekilmesine yardım etmek,
 • Alkol, uyuşturucu gibi zararlı ve bağımlı yapan maddeleri okula getirmek veya üzerinde bulundurmak,
 • Okul içerisinde siyaset yapmak veya siyasi eylem düzenlemek.

Bu ve bu gibi davranışlar okuldan tasdikname ile uzaklaştırma almanıza sebep olacak ciddi davranışlardır. Bu davranışların bazıları hayatınız boyunca sicilinize işleyeceğini unutmayınız.

Daha detaylı bilgiyi 2007 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.