Makale nedir?

Makale nedir? Makale, belirlenmiş bir konu hakkında görüş ve düşünce ifade etmek, o görüşü savunup kanıtlamak için oluşturulan metin türüne denir. Makaleler dergi, gazete ve internet gibi bilgi edinme araçlarında yayınlanır. Aynı zamanda bir konu hakkında gerçekleri yazmak, görüş veya varsayımlarda bulunmak ve savunmak için yazılan yazılar da makaledir. Bir metin, edebi ve öğretici olarak ikiye ayrılır. Öğretici metin; bilgi içerikli bilimsel yazı türüdür. Öğretici metinler anlaşılır bir dille yazılır ve çok nettir. Edebi metin ise; dil kullanımı ve kurgulu olmasıyla öğretici metinlerden farklıdır. Edebî metinlerde çok anlamlılık esastır ve etkili dilin kullanılması da belirgin özelliklerindendir.

Bilimsel yazı türlerinde makalenin yeri çok önemlidir. Belli bir görüşü kanıtlayarak ifade etme makaleler ile yapılır. Makaleler bir düşüncenin doğru olduğunu açıklama amaçlı kullanıldığı gibi, bir düşüncenin yanlış olduğunu anlatmak içinde yazılır. Burada önemli olan ortaya atılan iddiaların kanıtlanmış ve bilimsel dayanağının olmasıdır. Bilimsel makaleler genellikle dergi ve kitaplarda yayınlanır. Bir makale yazılırken o alanda kendini kanıtlamış kişiler tarafından yazılmalıdır. Anlatılmak istenen konu hakkında bilgi ve düşünceler kaynaklarla desteklenmeli ve kaynakça kısmında detaylı olarak kaynaklar belirtilmelidir. Kaynak göstermek belli kurallar ile yapılır. Doğru bir makalede bu kurallara uyulması gerekmektedir.

Gazeteler de yayınlanan makaleler daha çok güncel ve nesnel içerikli konular ile ilgili yazılardır. Türk edebiyatında makalenin meydana gelmesi ve gelişip çeşitlendirilmesi gazete sayesinde olmuştur. Bunun ilk örneği Tazminat Dönemi yayınlanan Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde Şinasi'nin kaleme aldığı makalelerdir. Gazetelerde yazılmaya başlayan bu tarz yazılar zamanla belli alanlarda çıkarılan dergilerde yayınlanmaya başladı. Günümüzde gazetelerde makaleler yerine güncel konulara yer verilmektedir. Makale nedir? Konusundan sonra önemli olan makalenin nasıl yazıldığı konusudur.


Makaleler nasıl yazılır?

Sade anlatım dili ile beraber belli bir formata uyulmalıdır.
Somut konular baz alınarak yazılmalıdır.
Anlatılmak istenen konu ve düşünce kanıtlanabilir olmalıdır.
Makale de konu sınırlaması yoktur. Yazar istediği herhangi bir konu hakkında makale yazabilir.
Makalelerin yayınlanma ortamı dergi, gazete ve internettir.


Makale içeriği nasıl olmalıdır?

Edebi metinler genellikle yazarın hayal ve kurgusuna dayanır, bilimsel metinler ise bir teori veya düşünce üzerinedir.
Edebi metinlerde aktarılmak istenilen konunun ispatlanması veya belli bir kaynağa dayandırılması gerekmez. Bilimsel makalelerde tam tersi durum söz konusudur. Yazılan metnin nerede ise tamamının kanıtlanabilir olması gerekir.
Edebi metinler özneldir ve yazılırken mecazi dil ile beraber hayali kurgular esas alınır. Bilimsel makalelerde nesnel anlatım vardır. Kullanılan dil açık ve nettir.
Edebi metinlerde ispatlanması gereken bir sonuç söz konusu değildir. Bilimsel makaleler tezler ile ilgili net sonuçlara varmayı hedefler.

Bilimsel makaleler belli bir standartta ve bölümlerden oluşur. Makalenin konusuna göre bölümlerden bazılarına yer verilmeyebilir. Edebi makaleler buna verilecek örneklerdendir.

Makale içeriği nasıl olmalıdır? Sorusunda makale içeriğini oluşturan bölümler aşağıdaki gibidir.

Başlık: Makale için başlık kimlik gibidir. İlk okunacak bölüm olduğu için kelimeler dikkatli seçilmeli ve makalenin içeriğini yansıtacak şekilde oluşturulmalıdır. İstenilen bir başlığı olmayan makale okuyucusu tarafından fark edilmez.

Özet: Makalede anlatılmak istenen konunun kısa olarak ifade edilmiş halidir. Araştırılan konunun kapsamı, güdülen amaç, araştırma esnasında uygulanan yöntemler, elde edilen sonuçlar ve makale içerisindeki anahtar kelimelere bu kısımda yer verilir.

Giriş: Bu bölümde temel bilgiler sunulur. Makale konusu hakkında önceden yapılan çalışmalar anlatılır ve bu çalışmanın neden yapıldığına değinilir.

Yöntem: Bu bölümde ise araştırma yapılırken izlenen yol ve yöntemlere değinilir. Uygulanan yöntemlerin neden tercih edildiği ve konu üzerine çalışmak isteyenler için nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde anlatılır.

Bulgular: Bulgular kısmında araştırma sonucunda elde edilen bulgular anlatılır ve bu bulguların tanımları yapılır.

Sonuç ve Tartışma: Burada araştırma sonucu bulunan bulgular makalenin amaçları ile ilişkilendirilir. Bu bulgular üzerinde genelleme yapılarak nesnel sonuçlar aranır. Elde edilen sonuçlar daha önce yapılan benzer araştırmalar ile kıyaslanır. Araştırmanın bilime olan katkısına değinilir ve günlük hayata olan etkisi değerlendirilir.

Kaynakça: Makalenin son sayfasında faydalanılan kaynaklar liste halinde yazılır. Bu kısma kaynakça denir ve kaynakçada her kaynak bir kere yazılır. Makale içerisinde kaynakçadan alınan metinlere atıfta bulunulur.

Okullarda kullanılan kitaplar da makale formatındadır. Ders kitaplarında yer alan her konu birer makaledir ve bir kitap makalelerden oluşan bilgi kaynağıdır. Oluşturulan kaynaklar ders içeriğine göre hazırlanmıştır. İşlenecek dersin formatına göre edebi makale veya bilimsel makaleler yer alır. Edebiyat ders kitabı edebi metin ağırlıklı olduğu gibi Fen Bilimleri ders kitapları ise bilimsel metin ağırlıklıdır. Şiir, bilmece, hikâye vb. metinler edebi metinlere örnektir. Basit makineler, kaldırma kuvveti, kimyasal tepkimeler, kalıtım gibi ders konuları da bilimsel metinlere verilebilecek örnekler arasındadır. Okul dönemlerinde öğrencileri yetiştirmek amaçlı verilen bu bilgiler eğitim sisteminin olmazsa olmazlarıdır. Önceki yıllardan varsayımı yapılmış ve kanıtlanmış bilimsel teori ve yasaları nesillerin öğrenmesi amaçlanmalıdır. Bilimsel olarak sonuçlanmış konuların yanında yaşanmış tarihin ve geçmişten bugüne gelen edebi eser ve akımların bilinmesi eğitim sisteminin temelleridir. Eğitim dönemlerinde bilimsel ve edebi metinlerin öğretilmesi ve pekiştirilmesi gerekmektedir. Pekiştirmenin en iyi yöntemlerinden olan soru ve cevap sistemidir. Her konu sonrası ders kitaplarında yer alan konu testleri öğrenilen bilgilerin kalıcılığını arttırmaktadır. Son zamanlarda okul döneminde internet üzeri sık sorulan sorular arasında ders kitabı cevapları yer almaktadır. Ders kitaplarındaki soruları doğru anlayıp çözebilmek için ders esnasında konuyu iyi dinlemek ve kitaptan da anlayana kadar okumak gerekir. Çözemediğiniz sorunun cevabına bakarken daha iyi anlamak içinde tekrar konuya dönüş yapmak etkili olacaktır. forumsinif.com sitemizde yer alan tüm ders kitabı cevapları yazıları öğrencilerimizin konuları pekiştirmek için önemli kaynaklardan olmaktadır.

Makaleler
Forum Başlıkları
Tarih
Dilekçe kurallarını öğrendim ve kavradım. Teşekkür ederim....
23 Aralık 2018 17:35
yazan: Furkan
2
Teşekkür ederim zorlandığımda hemen sizden yardım istiyorum...
07 Temmuz 2021 19:38
yazan: Furkan
22
10 Ağustos 2022 09:45
yazan: Sena
0
09:41
yazan: Sena
0
09:33
yazan: Sena
0
09:31
yazan: Sena
0
09:26
yazan: Sena
0
09 Ağustos 2022 16:50
yazan: Sena
0
16:48
yazan: Furkan
0
Kim Milyoner Olmak İster'de ara ara tekrarlarda bu soru çıkınca gelip bu siteye baktım ve doğru çıkt...
12 Ekim 2019 21:11
yazan: Furkan
1
Çok ilginç bir araştırma ödevi olmuş ama izlerkende eğlendiğim gösterilerden bir taneside bu hem gül...
24 Aralık 2018 18:33
yazan: Furkan
6
14 Ocak 2020 02:17
yazan: admin
0
arkadaşlar 2 . kez genel kültür verilmiş arkadaşlar bir işe girmeden önce biraz genel kültür sorular...
21 Mart 2019 06:15
yazan: Furkan
1
Çanakkale Savaşı’nı Türk milletinin gücünü tüm dünya ya haykırış şekli olarak tanımlıyorum. Bu yüzde...
23 Eylül 2021 15:40
yazan: Furkan
1
Mustafa Kemal Atatük iyikide latin alfabesine geçmiş.Diğer alfabe türlerini inceledikten sonra gerçe...
15 Şubat 2019 00:00
yazan: Furkan
1
07 Eylül 2021 11:05
yazan: Furkan
0
28 Ekim 2019 10:00
yazan: Furkan
0
Çağla melis'in yorumuna yanıt olarak. Selam Çağla, Arkadaşınla aranın bozulması kötü bir durum. Arka...
02 Aralık 2019 19:57
yazan: Furkan
15
16 Aralık 2019 17:38
yazan: Furkan
3
26 Temmuz 2022 14:48
yazan: Furkan
0
29 Mart 2019 12:25
yazan: Enes
4
Bu konuyu anlamakta zorlanıyordum sayenizde çok iyi yapabiliyorum notlarım çok iyi geliyor çok teşek...
23 Aralık 2018 16:36
yazan: Furkan
1
Mustafa Kemal Atatürk gençlik yıllarında pek çok dernekte çalışmış, bir çok sivil toplum kuruluşunun...
07 Ekim 2019 09:59
yazan: Zeynep
1
Böyle bir hastalığı olan kişiler dişlik kullansın ki kendisine zarar vermesin dikkat edilmesi gereke...
15 Temmuz 2019 16:30
yazan: Furkan
2
Gerçekten çok etkileyici ve örnek alınası bir hikaye....
22 Aralık 2018 18:08
yazan: Furkan
2
Çok teşekkürler Öğretmenime okudum çok beğendi sizin sayenizde tekrardan teşekkür ederim?...
28 Ekim 2019 11:00
yazan: Furkan
4
14 Ekim 2019 16:50
yazan: Zeynep
0
16:21
yazan: Zeynep
0
Çocuğumun 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hangi okula başlayacağını bir türlü öğrenememiştim. Saçma...
22 Haziran 2019 01:59
yazan: Furkan
1
Ama insanları gelir durumuna göre ayırmak günümüzde yapılan en büyük hatalardan biri.Fakir bir insan...
12 Şubat 2021 02:01
yazan: Furkan
1
Yaa çok teşekkür ederiz çok güzel yazmışsınız duygulandım resmen ALLAH ASKERLERİMİZİ BASIMIZDAN EKSİ...
22 Aralık 2018 19:24
yazan: Furkan
3
Cebir hayatımızın her alanında kullanılmaktadır aslında. Günümüz teknolojisi ve internet bile cebird...
28 Temmuz 2019 04:33
yazan: Furkan
1
15 Şubat 2021 04:39
yazan: Furkan
2
Arkadaş çok güzel emojiler ve resimler kulanarak anlatiyoor konuyu bence çok yaratıcı bir içerik...
16 Aralık 2018 13:57
yazan: Furkan
3
04 Mart 2022 11:55
yazan: Sena
0
Geri dönüştürülebilir uydular herkesin işine yarar diye düşünüyorum. Geri dönüştürülebilir uzay alet...
16 Eylül 2019 11:28
yazan: Furkan
1
11 Ekim 2021 11:52
yazan: Furkan
0
Dostluğun önemini anlatan çok güzel ve akıcı bir hikaye olmuş yazarın eline sağlık. Sonu daha güzel...
15 Kasım 2018 20:06
yazan: Furkan
2
Bayramların sayesinde tüm ailemiz senede bir kez de olsa bir araya geliyor.Tüm bayramlarda gidemesek...
11 Ekim 2021 10:48
yazan: Furkan
1
16 Ekim 2019 15:05
yazan: Zeynep
0
Bu konudan nefret etmiştim artık öğretmenimiz bir türlü güzel anlatmadı sizin sayenizde öğrendim çok...
23 Aralık 2018 15:43
yazan: Furkan
1
Ben kuzenimle 8. sınıfta her hafta kaçıyordum ve hiç yakalanmadım bunun ciddi bir disiplin suçu oldu...
01 Kasım 2018 17:40
yazan: Furkan
1
18 Nisan 2022 09:48
yazan: Sena
0
25 Ekim 2019 22:19
yazan: Zeynep
0
Okulda dersi dinlemek zor oluyor açıkçası benim hep uykum geliyor. Ama bu konuyu okuduktan sonra uyk...
07 Kasım 2018 18:27
yazan: Furkan
3
Arkadaşlıklar gerçekten çok önemli.Ama dostumuzun olabilmesi için uzun dönem arkadaşlık yapmamız ve...
25 Ağustos 2019 12:57
yazan: Furkan
2
Üniversitelerde eğitim durumu çok önemli Şırnaktaki bir üniversite ile izmirdeki bir üniversite aras...
03 Kasım 2018 14:19
yazan: Furkan
3
Ben 23 nisanda bir kompozisyon yazmıştım öğretmenim çok beğenmişti.Ve herkese okumuştum sınıfta .Ark...
13 Temmuz 2019 09:59
yazan: Furkan
1
12 Temmuz 2019 13:32
yazan: Furkan
2
akıllı tahtadan cevap yazıyorum bende ,selmlar...
05 Kasım 2018 20:32
yazan: Furkan
5
Bizim en büyük sorunumuz birlik ve beraberliği sadece zor anlarda biliyor olmamız oysaki bunu her za...
28 Temmuz 2019 11:36
yazan: Furkan
1
Arkadaşlar ben Ayvalıkta yaşıyorum.Burada pazartesi sabahları ve cuma akşamları hopörlorden istiklal...
10 Şubat 2019 16:29
yazan: Furkan
1
ben bir masal arıyorumda...
02 Şubat 2019 16:00
yazan: Furkan
2
Öncelikle yazı çok güzel tebrik ederim?. Fakhat zaten yirumdaki arkadaşlarımız da belirtmiş yazıFazl...
05 Şubat 2020 13:00
yazan: Furkan
12
Aleykum selam. Camilerde cuma ve bayram günlerinde yüksekçe ve merdiven basamaklarıyla üzerine çıkıl...
14 Ocak 2020 02:09
yazan: admin
4
Canım arkadaşım senin çoook seviyorum ❤️????...
13 Temmuz 2019 18:25
yazan: Furkan
3
Bilinçli tüketici her gördüğünü almayan, ihtiyacı kadar alan ve israf etmeyendir bence. Her şeyi sır...
30 Mart 2019 18:18
yazan: Furkan
1
11 Ekim 2021 16:15
yazan: Furkan
0
19 Ekim 2021 11:29
yazan: Furkan
0
16 Ekim 2019 16:36
yazan: Zeynep
0
26 Kasım 2019 09:16
yazan: Furkan
0
Arkadaşlık ile ilgili çok güzel ve akıcı bir hikaye olmuş. Öğretmenimin benden istediği proje ödevin...
13 Kasım 2018 17:59
yazan: Furkan
2
Cok uzun yazmissiniz cevabi. Deftere yazamadim. Ayrica Lutfen 1 kac tane cevap yazin boyle daha iyi...
28 Eylül 2019 11:29
yazan: Furkan
4
24 Kasım 2021 09:41
yazan: Furkan
0
Hocamız akıllı tahtada konu anlatırken bazen bu siteyi açıp anlatıyor gerçekten çok başarılı bir sit...
19 Şubat 2019 09:00
yazan: Furkan
1
20 Ekim 2019 19:20
yazan: Zeynep
0
Çevremizdeki bir çok cisim yerçekiminin ve kütle çekim gibi kanunlar nedeniyle hareket etmektedir. B...
15 Ekim 2019 11:00
yazan: Zeynep
1
14 Ekim 2019 17:01
yazan: Zeynep
0
Asal sayılarla ilgili özellikle 50 ile 100 arasındakileri istemişlerdi. Bu konudan rahatlıkla sorunu...
18 Ekim 2019 12:04
yazan: Zeynep
1
Sindirim sistemimizi fazla yormamak en güzel. Doğal ve sağlıklı besinlerle beslenmek yaşlandığımızda...
16 Ekim 2019 13:00
yazan: Zeynep
1
17 Ekim 2019 18:05
yazan: Zeynep
0
Keşke doğru, güvenilir, kötülüğe kötülükle karşılık vermemeliyiz ilkelerini hayatımıza da geçirebils...
20 Aralık 2021 15:26
yazan: Furkan
1
Mucize diyince benim aklıma dini bir kavram gelmektedir. Peygamberlerin Allah'ın gücüyle göstermiş o...
14 Ocak 2020 01:53
yazan: admin
1
11 Ekim 2021 11:47
yazan: Furkan
0
Her şehrin bir de takma adı vardır.Bazıları savaşlardan sonra kazanmıştır bu ünvanları bazıları ise...
15 Temmuz 2019 04:10
yazan: Furkan
1
11 Ekim 2021 10:34
yazan: Furkan
0
gerçekten zorlandığım yerlerde kolaylıkla ulaşabiliyorum çok teşekkür ederim "FORUM SINIF"???...
12 Ekim 2019 08:11
yazan: Furkan
11
Doğaya karşı bilinçli olabilmek için çok güzel projeler yapıp sunuma geçirirdim ayrıca tekniklerimi...
11 Ekim 2021 11:37
yazan: Furkan
1
Ailemize özellikle anne, baba ve kardeşimize koşulsuz bir sevgiyle bağlıyız. Doğduğumuz andan itibar...
04 Ekim 2019 17:35
yazan: Zeynep
1
Hoşgörülü olmamız gerektiğini annem bana hep söyler. Benim çok arkadaşım var aynı bu hikayedeki gibi...
02 Şubat 2019 00:00
yazan: Furkan
1
11 Ekim 2021 16:22
yazan: Furkan
0
Evrende her şey mükemmel bir düzen üzerine oturtulmuş. Etrafımıza baktığımız her şey bir örnektir. K...
16 Eylül 2019 13:14
yazan: Furkan
1
Türkiyenin turizm cenneti olmasının baş sebebi 4 ayrı iklimi yaşayan ender ülkelerden biri olmamız.K...
10 Şubat 2021 06:12
yazan: Furkan
1
Geçen sene tatilde Antalya müzesine gittik.2000 sene evvel orada yaşayan romalıların neler yaptıklar...
11 Şubat 2021 20:03
yazan: Furkan
1
Trafikte bence en önemli kural yayalara verilmesi gereken öncelik.Ama nedense yaya geçitinde bile yo...
10 Şubat 2021 12:25
yazan: Furkan
1
arkadaşlar bunlar bizim yaşsadığımız daha dün gıbi hatırladığımız bir geceydi o gece babam televizyo...
02 Mart 2019 15:23
yazan: Furkan
1
30 Kasım 2021 14:17
yazan: Furkan
0
Sağlık her şeyin başıdır sağlık olmadan başarı olmaz huzur olmaz ilerleme olmaz Çok başarılı tebrik...
22 Aralık 2018 13:36
yazan: Furkan
3
Müze gezmeyi çok seviyorum.Bu sayede müzelerde gördüğüm herşeyin tarihini okuyorum ve daha akılda ka...
22 Ağustos 2019 16:41
yazan: Furkan
1
Namazın önemini anlatan bir ayet ve hadisi bulamamıştım bu ödevim eksikti. Sayenizde yaptım çok teşe...
28 Eylül 2019 10:48
yazan: Furkan
2
Maalesef bu nezaket kelimelerini kullanan çok az kaldı.Devrimiz tamamen kaba ve anlamsız kelimeler k...
19 Şubat 2019 03:30
yazan: Furkan
1
Peygamber efendimizin hayatını öğrenmek en başta bize iyi ahlak, terbiye ve genel kültür kazandıraca...
25 Ekim 2019 12:27
yazan: Zeynep
1
Bu konu ile ilgili bence sınavda hiç bir şey çıkmaz.Zaten okumak yeterli akılda kalıyor.Peygamberler...
16 Eylül 2019 15:27
yazan: Furkan
1
Bütün haklarımızı sayenizde öğrendik.Sizi çok seviyoruz ForumSınıf ailesi....
10 Aralık 2018 18:21
yazan: Furkan
2
Karşıdakini dinler ama görüşlerini önemsemez onu tiye alır.Tiye alan kişi saygısız kişidir.Yapılmama...
16 Temmuz 2019 10:21
yazan: Furkan
1
Trafik eğitiminin amacı kazaların olmasını engellemek can ve mal kaybını önlemektir. Ülkemizde trafi...
14 Eylül 2019 20:22
yazan: Furkan
1
Şu benzeşme konusunda o kadar zorlanıyorum ki sürekli tekrar etmiş olsam da farkedemiyorum yinede ba...
17 Temmuz 2019 23:59
yazan: Furkan
1
09 Ekim 2019 10:19
yazan: Zeynep
0
28 Eylül 2019 12:56
yazan: Furkan
0
kompozisyon yazmayı biliyorum ama sevmiyorum çok sıkıcı bu sitede annemle bana çok yardımcı oluyor ç...
06 Ekim 2019 16:57
yazan: Furkan
1
04 Ekim 2019 10:55
yazan: Zeynep
0
İçki öldürür, kumar söndürür cümlesinde ; İnsanlar içki içtikçe akrabalarıyla kardeşleriyle annesi b...
16 Ekim 2019 12:22
yazan: Zeynep
1
23 Ekim 2019 17:30
yazan: Zeynep
0
Çok güzel bir kompozisyon gerçekten hocanın bize anlattığı gibi çok teşekkürler işime çok yaradı FOR...
16 Ekim 2019 20:31
yazan: Furkan
2
15 Ocak 2020 22:16
yazan: Furkan
0
08 Ekim 2019 22:47
yazan: Zeynep
0
Peygamberler dünyanın kötü zamanlarında dünyaya gelmiştir.Dünyadaki kötü olayların üzerine bozulan d...
17 Eylül 2019 21:14
yazan: Furkan
1
Üstteki arkadaşın dediğine katılıyorum hayat okullardan ibaret değil insan hangi bölümde hangi mesle...
04 Kasım 2018 20:52
yazan: Furkan
3
Çevremizi korumalıyız ağaçları kesmemeliyiz.Ormanlarda ateş yakmamalıyız.Piknik yaparken hep piknik...
22 Ağustos 2019 06:29
yazan: Furkan
1
arkadaşlar çevre kirliliği önemli bunları öğrenmemiz gerekiyor ben  İskenderun da yaşıyorum ora da d...
22 Mart 2019 18:53
yazan: Furkan
1
Ülke bağımsızlığı insan bağımsızlığı anlamına gelir. Özgür olmak insani bir haktır. O yüzden ülkeler...
04 Ekim 2019 11:11
yazan: Zeynep
1
Keşke insanlarımız hapishane yerine kütüphaneye gitseler. Kütüpahnelere herkes gitmeli özellikle bu...
13 Şubat 2019 13:29
yazan: Furkan
1
Abdest alınışını bir kere dedemden öğrenmiştim. Genel olarak namaz kılmadan önce temiz olmak için ya...
28 Eylül 2019 10:56
yazan: Furkan
1
23 Kasım 2019 15:06
yazan: Furkan
0
Ahiretle kıyametin anlamını aynı olarak düşünmüştüm demek ki farklıymış. Bunun cevabını sizden biraz...
16 Eylül 2019 14:38
yazan: Furkan
1
Annelerimizi her zaman çok sevmeliyiz.Onun bizim için yaptıklarıjnı başka hiç kimse birbaşkası için...
23 Ağustos 2019 04:13
yazan: Furkan
1
Bu yazı performans ödevime çok etkili olucak,bu ülkede senin gibi ata sevgisi bilenlerin olduğunu gö...
27 Aralık 2018 17:49
yazan: Furkan
1
Bu yazı çok iyi bana göre çok mükemmel bir yazı sizin sayenizde yıldız ve artı alacağım bunu kim yaz...
05 Ağustos 2019 09:23
yazan: Furkan
2
Ya gerçekten harikaaa çok güzel gercekten cok yardimci pldu çok teşekkür ederim ??...
12:24
yazan: Furkan
3
12 Ekim 2021 13:57
yazan: Furkan
0
Her insan plan yapmalıdır, plan yapmak insanın problemlerini önceden fark etmesine ve daha mantıklı...
13 Kasım 2018 10:29
yazan: Furkan
3
Mustafa Kemal Atatürk bu özel günü türk gençlerine armağan etmiştir.Kurtuluş mücadelesinin temelleri...
22 Ağustos 2019 09:30
yazan: Furkan
1
Uzun zamandır 23 nisanlarda doğru düzgün kutlamalar yapılmıyor.Hep tatil oluyor.Ama kesinlikle kutla...
23 Ağustos 2019 07:13
yazan: Furkan
1
Benim en büyük kahramanım Mustafa Kemal Atatürk.Bu ülke için kendiyaşamını hiçe saymış uzun yıllar s...
22 Ağustos 2019 03:28
yazan: Furkan
1
11 Ekim 2021 12:59
yazan: Furkan
0
12 Ekim 2021 17:11
yazan: Furkan
0
11 Ekim 2021 16:54
yazan: Furkan
0
16:42
yazan: Furkan
0
Atatürk haftasını farklı etkinliklerle geçiriyoruz. Atatürk'ü anıyor ve ona minnet duyuyoruz. Bence...
30 Temmuz 2019 22:31
yazan: Furkan
1
Köktürk Devleti tarihteki ilk Türk devletlerinden birisidir. Ayrıca Türk ismini alan ilk Türk devlet...
17 Ekim 2019 10:00
yazan: Zeynep
1
15 Ekim 2021 09:48
yazan: Furkan
0
15 Temmuz çok kanlı bir darbe girişimidir. Halkımızın sayesinde ülkemiz darbeden kurtulmuştur. Terör...
24 Mart 2019 18:30
yazan: Furkan
1
11 Ekim 2021 10:55
yazan: Furkan
0
11:41
yazan: Furkan
0
16:28
yazan: Furkan
0
13:17
yazan: Furkan
0
13:09
yazan: Furkan
0
12:53
yazan: Furkan
0
12:47
yazan: Furkan
0
11:08
yazan: Furkan
0
11:01
yazan: Furkan
0
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti için pek çok hizmet vermiş bir asker, bürokrat, mate...
05 Ağustos 2019 04:23
yazan: Furkan
1
Forumderscevaplari.com eski adıyla Forum Kitabı internet sitesi Forum Sınıf'tan sonra bence en başar...
17 Ağustos 2019 12:19
yazan: Furkan
1
Dünyanın şeklini düz sanmaları gerçekten garip değil aslında çünkü o zaman teknoloji çok kısıtlıydı...
16 Eylül 2019 12:16
yazan: Furkan
1
benim çocuğum bir ay fark yüzünden 1. sınıfa alınmadı seneye de bir yaş geç başlamış olacak 2 sene ö...
11 Temmuz 2019 09:37
yazan: Furkan
1
bu sitede bu sayfada hatayı anlatıyor çok duygukandım çok iyi bi site benim çok hoşuma giti ve onu f...
16 Ocak 2019 12:57
yazan: Furkan
1
15 Temmuz kalkışmasında Türkün milli birlik ve beraberliğinin nasıl kuvvetli olduğunu gördük.Bu bera...
13 Şubat 2019 12:00
yazan: Furkan
1
Allah insanlara vahiy göndermiştir çünkü insanların yoldan çıktığını ve ahirette hiçbirinin kabul gö...
17 Eylül 2019 21:13
yazan: admin
1
25 Eylül 2019 20:13
yazan: Zeynep
0
18:02
yazan: Zeynep
0
Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.