Makale nedir?

Makale nedir? Makale, belirlenmiş bir konu hakkında görüş ve düşünce ifade etmek, o görüşü savunup kanıtlamak için oluşturulan metin türüne denir. Makaleler dergi, gazete ve internet gibi bilgi edinme araçlarında yayınlanır. Aynı zamanda bir konu hakkında gerçekleri yazmak, görüş veya varsayımlarda bulunmak ve savunmak için yazılan yazılar da makaledir. Bir metin, edebi ve öğretici olarak ikiye ayrılır. Öğretici metin; bilgi içerikli bilimsel yazı türüdür. Öğretici metinler anlaşılır bir dille yazılır ve çok nettir. Edebi metin ise; dil kullanımı ve kurgulu olmasıyla öğretici metinlerden farklıdır. Edebî metinlerde çok anlamlılık esastır ve etkili dilin kullanılması da belirgin özelliklerindendir.

Bilimsel yazı türlerinde makalenin yeri çok önemlidir. Belli bir görüşü kanıtlayarak ifade etme makaleler ile yapılır. Makaleler bir düşüncenin doğru olduğunu açıklama amaçlı kullanıldığı gibi, bir düşüncenin yanlış olduğunu anlatmak içinde yazılır. Burada önemli olan ortaya atılan iddiaların kanıtlanmış ve bilimsel dayanağının olmasıdır. Bilimsel makaleler genellikle dergi ve kitaplarda yayınlanır. Bir makale yazılırken o alanda kendini kanıtlamış kişiler tarafından yazılmalıdır. Anlatılmak istenen konu hakkında bilgi ve düşünceler kaynaklarla desteklenmeli ve kaynakça kısmında detaylı olarak kaynaklar belirtilmelidir. Kaynak göstermek belli kurallar ile yapılır. Doğru bir makalede bu kurallara uyulması gerekmektedir.

Gazeteler de yayınlanan makaleler daha çok güncel ve nesnel içerikli konular ile ilgili yazılardır. Türk edebiyatında makalenin meydana gelmesi ve gelişip çeşitlendirilmesi gazete sayesinde olmuştur. Bunun ilk örneği Tazminat Dönemi yayınlanan Tercüman-ı Ahvâl gazetesinde Şinasi'nin kaleme aldığı makalelerdir. Gazetelerde yazılmaya başlayan bu tarz yazılar zamanla belli alanlarda çıkarılan dergilerde yayınlanmaya başladı. Günümüzde gazetelerde makaleler yerine güncel konulara yer verilmektedir. Makale nedir? Konusundan sonra önemli olan makalenin nasıl yazıldığı konusudur.


Makaleler nasıl yazılır?

Sade anlatım dili ile beraber belli bir formata uyulmalıdır.
Somut konular baz alınarak yazılmalıdır.
Anlatılmak istenen konu ve düşünce kanıtlanabilir olmalıdır.
Makale de konu sınırlaması yoktur. Yazar istediği herhangi bir konu hakkında makale yazabilir.
Makalelerin yayınlanma ortamı dergi, gazete ve internettir.


Makale içeriği nasıl olmalıdır?

Edebi metinler genellikle yazarın hayal ve kurgusuna dayanır, bilimsel metinler ise bir teori veya düşünce üzerinedir.
Edebi metinlerde aktarılmak istenilen konunun ispatlanması veya belli bir kaynağa dayandırılması gerekmez. Bilimsel makalelerde tam tersi durum söz konusudur. Yazılan metnin nerede ise tamamının kanıtlanabilir olması gerekir.
Edebi metinler özneldir ve yazılırken mecazi dil ile beraber hayali kurgular esas alınır. Bilimsel makalelerde nesnel anlatım vardır. Kullanılan dil açık ve nettir.
Edebi metinlerde ispatlanması gereken bir sonuç söz konusu değildir. Bilimsel makaleler tezler ile ilgili net sonuçlara varmayı hedefler.

Bilimsel makaleler belli bir standartta ve bölümlerden oluşur. Makalenin konusuna göre bölümlerden bazılarına yer verilmeyebilir. Edebi makaleler buna verilecek örneklerdendir.

Makale içeriği nasıl olmalıdır? Sorusunda makale içeriğini oluşturan bölümler aşağıdaki gibidir.

Başlık: Makale için başlık kimlik gibidir. İlk okunacak bölüm olduğu için kelimeler dikkatli seçilmeli ve makalenin içeriğini yansıtacak şekilde oluşturulmalıdır. İstenilen bir başlığı olmayan makale okuyucusu tarafından fark edilmez.

Özet: Makalede anlatılmak istenen konunun kısa olarak ifade edilmiş halidir. Araştırılan konunun kapsamı, güdülen amaç, araştırma esnasında uygulanan yöntemler, elde edilen sonuçlar ve makale içerisindeki anahtar kelimelere bu kısımda yer verilir.

Giriş: Bu bölümde temel bilgiler sunulur. Makale konusu hakkında önceden yapılan çalışmalar anlatılır ve bu çalışmanın neden yapıldığına değinilir.

Yöntem: Bu bölümde ise araştırma yapılırken izlenen yol ve yöntemlere değinilir. Uygulanan yöntemlerin neden tercih edildiği ve konu üzerine çalışmak isteyenler için nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde anlatılır.

Bulgular: Bulgular kısmında araştırma sonucunda elde edilen bulgular anlatılır ve bu bulguların tanımları yapılır.

Sonuç ve Tartışma: Burada araştırma sonucu bulunan bulgular makalenin amaçları ile ilişkilendirilir. Bu bulgular üzerinde genelleme yapılarak nesnel sonuçlar aranır. Elde edilen sonuçlar daha önce yapılan benzer araştırmalar ile kıyaslanır. Araştırmanın bilime olan katkısına değinilir ve günlük hayata olan etkisi değerlendirilir.

Kaynakça: Makalenin son sayfasında faydalanılan kaynaklar liste halinde yazılır. Bu kısma kaynakça denir ve kaynakçada her kaynak bir kere yazılır. Makale içerisinde kaynakçadan alınan metinlere atıfta bulunulur.

Okullarda kullanılan kitaplar da makale formatındadır. Ders kitaplarında yer alan her konu birer makaledir ve bir kitap makalelerden oluşan bilgi kaynağıdır. Oluşturulan kaynaklar ders içeriğine göre hazırlanmıştır. İşlenecek dersin formatına göre edebi makale veya bilimsel makaleler yer alır. Edebiyat ders kitabı edebi metin ağırlıklı olduğu gibi Fen Bilimleri ders kitapları ise bilimsel metin ağırlıklıdır. Şiir, bilmece, hikâye vb. metinler edebi metinlere örnektir. Basit makineler, kaldırma kuvveti, kimyasal tepkimeler, kalıtım gibi ders konuları da bilimsel metinlere verilebilecek örnekler arasındadır. Okul dönemlerinde öğrencileri yetiştirmek amaçlı verilen bu bilgiler eğitim sisteminin olmazsa olmazlarıdır. Önceki yıllardan varsayımı yapılmış ve kanıtlanmış bilimsel teori ve yasaları nesillerin öğrenmesi amaçlanmalıdır. Bilimsel olarak sonuçlanmış konuların yanında yaşanmış tarihin ve geçmişten bugüne gelen edebi eser ve akımların bilinmesi eğitim sisteminin temelleridir. Eğitim dönemlerinde bilimsel ve edebi metinlerin öğretilmesi ve pekiştirilmesi gerekmektedir. Pekiştirmenin en iyi yöntemlerinden olan soru ve cevap sistemidir. Her konu sonrası ders kitaplarında yer alan konu testleri öğrenilen bilgilerin kalıcılığını arttırmaktadır. Son zamanlarda okul döneminde internet üzeri sık sorulan sorular arasında ders kitabı cevapları yer almaktadır. Ders kitaplarındaki soruları doğru anlayıp çözebilmek için ders esnasında konuyu iyi dinlemek ve kitaptan da anlayana kadar okumak gerekir. Çözemediğiniz sorunun cevabına bakarken daha iyi anlamak içinde tekrar konuya dönüş yapmak etkili olacaktır. forumsinif.com sitemizde yer alan tüm ders kitabı cevapları yazıları öğrencilerimizin konuları pekiştirmek için önemli kaynaklardan olmaktadır.

Makaleler
Forum Başlıkları
Tarih
Çok teşekkürler sizin sayenizde derslerimde her zaman artı alıyorum çok iyi bir sitesiniz bu site iy...
05 Mart 2023 00:00
yazan: Furkan
25
Derslerimden beni en çok zorlayan şeyler türkçe dersleri. Türkçe derslerinin cevaplarının tek bir ko...
13 Eylül 2022 11:50
yazan: Furkan
1
arkadaşlar 2 . kez genel kültür verilmiş arkadaşlar bir işe girmeden önce biraz genel kültür sorular...
21 Mart 2019 06:15
yazan: Furkan
1
Kim Milyoner Olmak İster'de ara ara tekrarlarda bu soru çıkınca gelip bu siteye baktım ve doğru çıkt...
12 Ekim 2019 21:11
yazan: Furkan
1
Evrende her şey belirli bir düzen, bir işleyiş şekline sahiptir. Örneğin vücudumuzda bile her organı...
08 Ekim 2019 22:47
yazan: Zeynep
1
Sömürgecilik, değerli madenleri hep kendine isteyen ülkeler yüzünden olmaktadır. Oysa ki herkesin to...
19 Eylül 2019 00:56
yazan: Furkan
1
Selamlaştığımız kişinin gözlerine bakmamız ve gülümsememiz gerekir o zaman karşıdaki kişi sizi gerçe...
23 Temmuz 2019 15:37
yazan: Furkan
1
Bence mucitte bulunması gereken özellikler diye bişey olmaz.İlgi duyduğu konu üzerine çalışmak istem...
19:30
yazan: Furkan
1
Atam seni çok seviyoruz ve hiçbir zaman yaptıklarını unutmayacağız.Bizim için yaptıklarını hiçbir za...
14 Temmuz 2019 16:15
yazan: Furkan
1
Bir elin nesi var iki elin sesi var sözünü çok severim ve kullanırım. Bazen ağır bir şeyi kaldırmak...
28 Temmuz 2019 08:34
yazan: Furkan
1
Yavuz Sultan selim ile beraber gelen halifelik ülkenin islamda önemli birrol oynamasını sağlamıştır....
30 Temmuz 2019 10:29
yazan: Furkan
1
Coğrafi keşiflerin asıl amacı yeni ticaret yolları bulmaktır. Eski ticaret yolunu kontrolü Türklerde...
18:30
yazan: Furkan
1
Valla bu tarz makaleler çok hoşuma gidiyor.Bir insan yaşadığı ülkenin tarihini ve geçmişini öğrenmek...
07 Nisan 2019 13:00
yazan: Furkan
1
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti için pek çok hizmet vermiş bir asker, bürokrat, mate...
05 Ağustos 2019 04:23
yazan: Furkan
1
Trafik kurallarına uymak çok önemlidir bizim evin önündeki yolda bir amca trafik kurallarına uymadığ...
13 Temmuz 2019 04:26
yazan: Furkan
1
Ortak kullanım olan alanlarda ortamda bulunan eşyalara zarar vermemeliyiz. Temiz olmaya özen gösterm...
10 Ağustos 2022 09:33
yazan: Sena
1
Mucize diyince benim aklıma dini bir kavram gelmektedir. Peygamberlerin Allah'ın gücüyle göstermiş o...
14 Ocak 2020 01:53
yazan: admin
1
Çevremizdeki bir çok cisim yerçekiminin ve kütle çekim gibi kanunlar nedeniyle hareket etmektedir. B...
15 Ekim 2019 11:00
yazan: Zeynep
1
12 Temmuz 2019 13:32
yazan: Furkan
2
Abdest alınışını bir kere dedemden öğrenmiştim. Genel olarak namaz kılmadan önce temiz olmak için ya...
28 Eylül 2019 10:56
yazan: Furkan
1
Peygamberimiz (s.a.v.) gerçekten çok güzel dualar etmiş. Bu duaları annem de bana söylemişti ve her...
17 Ekim 2019 15:20
yazan: Zeynep
1
Dinimiz bize kötülükten uzak durmayı, iyiyi yapmamızı buyurur. Sevgili ve şefkatli olmamızı ister. A...
25 Eylül 2019 18:02
yazan: Zeynep
1
Osmanlı Devleti'nin yıkılmamasına 4 adet akım ortaya atılmıştır. Bunlardan Türkçülük, Osmanlıcılık,...
20 Ekim 2019 19:20
yazan: Zeynep
1
Merhabalar çok yardımcı oldunuz teşekkürler...
05 Ağustos 2019 12:24
yazan: Furkan
5
28 Ekim 2019 11:00
yazan: Furkan
9
Çok güzel bir kompozisyon gerçekten hocanın bize anlattığı gibi çok teşekkürler işime çok yaradı FOR...
16 Ekim 2019 20:31
yazan: Furkan
2
Atatürk haftasını farklı etkinliklerle geçiriyoruz. Atatürk'ü anıyor ve ona minnet duyuyoruz. Bence...
30 Temmuz 2019 22:31
yazan: Furkan
1
Yazı çok uzundu. Yazmak istedim. Ama hoca şüphelenir diye yazmadım. Yazıyı aşağıya kaydırıyorum daha...
05 Şubat 2020 13:00
yazan: Furkan
13
Asal sayılarla ilgili özellikle 50 ile 100 arasındakileri istemişlerdi. Bu konudan rahatlıkla sorunu...
18 Ekim 2019 12:04
yazan: Zeynep
1
Trafikte bence en önemli kural yayalara verilmesi gereken öncelik.Ama nedense yaya geçitinde bile yo...
10 Şubat 2021 12:25
yazan: Furkan
1
Cebir hayatımızın her alanında kullanılmaktadır aslında. Günümüz teknolojisi ve internet bile cebird...
28 Temmuz 2019 04:33
yazan: Furkan
1
Peygamberler dünyanın kötü zamanlarında dünyaya gelmiştir.Dünyadaki kötü olayların üzerine bozulan d...
17 Eylül 2019 21:14
yazan: Furkan
1
Köktürk Devleti tarihteki ilk Türk devletlerinden birisidir. Ayrıca Türk ismini alan ilk Türk devlet...
17 Ekim 2019 10:00
yazan: Zeynep
1
Milli mücadelenin önemi ve ne yollar ile kazanıldığını öğreniyorum. Mustafa Kemal Atatürk düşmanları...
16 Ekim 2019 15:05
yazan: Zeynep
1
15 Şubat 2021 04:39
yazan: Furkan
3
Çekim fiil denen fiiller şahıs ve kip eki almış fiillerdir. Yani var olan fiile baktığımızda fiilde...
14 Ocak 2020 02:17
yazan: admin
1
Namazın önemini anlatan bir ayet ve hadisi bulamamıştım bu ödevim eksikti. Sayenizde yaptım çok teşe...
28 Eylül 2019 10:48
yazan: Furkan
2
Kişi kendi iradesi ve fikirleri sayesinde hayatını doğru veya yanlış yönde yaşamaya devam eder. Doğr...
23 Ekim 2019 17:30
yazan: Zeynep
1
Cok uzun yazmissiniz cevabi. Deftere yazamadim. Ayrica Lutfen 1 kac tane cevap yazin boyle daha iyi...
28 Eylül 2019 11:29
yazan: Furkan
4
Şu benzeşme konusunda o kadar zorlanıyorum ki sürekli tekrar etmiş olsam da farkedemiyorum yinede ba...
17 Temmuz 2019 23:59
yazan: Furkan
1
Türkiyenin turizm cenneti olmasının baş sebebi 4 ayrı iklimi yaşayan ender ülkelerden biri olmamız.K...
10 Şubat 2021 06:12
yazan: Furkan
1
Karşıdakini dinler ama görüşlerini önemsemez onu tiye alır.Tiye alan kişi saygısız kişidir.Yapılmama...
16 Temmuz 2019 10:21
yazan: Furkan
1
Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'nin sınırlarını çok genişletmiştir. Kazandığı zaferler ile ço...
17 Ekim 2019 13:31
yazan: Zeynep
1
Böyle bir hastalığı olan kişiler dişlik kullansın ki kendisine zarar vermesin dikkat edilmesi gereke...
15 Temmuz 2019 16:30
yazan: Furkan
2
Herkes özgürdür ve birçok hakkı vardır. Ancak herkesin hakkı başkasının özgürlüğünü kısıtladığı yerd...
14 Ekim 2019 16:21
yazan: Zeynep
1
Karacahisar yıllarca alınmak için uğraşılmıştır. O yüzden Osman Bey bu sayede gücünü kanıtlamıştır....
17:01
yazan: Zeynep
1
Trafik eğitiminin amacı kazaların olmasını engellemek can ve mal kaybını önlemektir. Ülkemizde trafi...
14 Eylül 2019 20:22
yazan: Furkan
1
Sindirim sistemimizi fazla yormamak en güzel. Doğal ve sağlıklı besinlerle beslenmek yaşlandığımızda...
16 Ekim 2019 13:00
yazan: Zeynep
1
Annem her zaman bir misafir geleceğinde evi güzelce toplayıp temizler, en güzel çatal bıçak takımlar...
18 Eylül 2019 08:43
yazan: admin
1
Ailemize özellikle anne, baba ve kardeşimize koşulsuz bir sevgiyle bağlıyız. Doğduğumuz andan itibar...
04 Ekim 2019 17:35
yazan: Zeynep
1
Geçen sene tatilde Antalya müzesine gittik.2000 sene evvel orada yaşayan romalıların neler yaptıklar...
11 Şubat 2021 20:03
yazan: Furkan
1
Arkadaşlar ben Ayvalıkta yaşıyorum.Burada pazartesi sabahları ve cuma akşamları hopörlorden istiklal...
10 Şubat 2019 16:29
yazan: Furkan
1
Peygamber efendimizin hayatını öğrenmek en başta bize iyi ahlak, terbiye ve genel kültür kazandıraca...
25 Ekim 2019 12:27
yazan: Zeynep
1
ödevlerimi burdan yapıyom mükemmel site sadece kompozisyonu hocaa anlıo o yüzden kendim yapıom kitap...
12 Ekim 2019 08:11
yazan: Furkan
13
çok teşekkürler ödevim için yardımcı oldu...
22 Aralık 2018 18:08
yazan: Furkan
3
Güzel olmuş emeklerinize sağlık...
19:24
yazan: Furkan
4
Yeni bir yurdun bulunması yeni fırsatların doğması demektir. O yüzden herkes kendi hayatını yeni bir...
16 Ekim 2019 16:36
yazan: Zeynep
1
Yerçekimi bir fiziksel yasadır. Dünyada yerçekimi olmasa hayatımız çok zor olurdu. Yemek yerken, bir...
09 Ekim 2019 10:19
yazan: Zeynep
1
Geçen Ramazanda babamla birlikte, orucumuzu açtıktan sonra camiye giderek teravih namazını kıldık. C...
20 Ekim 2019 13:44
yazan: Zeynep
1
Metallerin birden çok çeşidi vardır. Her çeşit metalin erime noktası farklıdır. Metallerin erime nok...
15 Ocak 2020 22:16
yazan: Furkan
1
Vücudumuz gerçekten çok ilgi çekici ve karışık sistemlerle kaplı. Allah (c.c.) bizi o kadar güzel ya...
17 Ekim 2019 18:05
yazan: Zeynep
1
Ülke bağımsızlığı insan bağımsızlığı anlamına gelir. Özgür olmak insani bir haktır. O yüzden ülkeler...
04 Ekim 2019 11:11
yazan: Zeynep
1
Çok güzel tek kelimeyle muhteşem...
28 Temmuz 2019 11:36
yazan: Furkan
2
İçki öldürür, kumar söndürür cümlesinde ; İnsanlar içki içtikçe akrabalarıyla kardeşleriyle annesi b...
16 Ekim 2019 12:22
yazan: Zeynep
1
Bu yazı çok iyi bana göre çok mükemmel bir yazı sizin sayenizde yıldız ve artı alacağım bunu kim yaz...
05 Ağustos 2019 09:23
yazan: Furkan
2
kompozisyon yazmayı biliyorum ama sevmiyorum çok sıkıcı bu sitede annemle bana çok yardımcı oluyor ç...
06 Ekim 2019 16:57
yazan: Furkan
1
Mustafa Kemal Atatürk gençlik yıllarında pek çok dernekte çalışmış, bir çok sivil toplum kuruluşunun...
07 Ekim 2019 09:59
yazan: Zeynep
1
benim çocuğum bir ay fark yüzünden 1. sınıfa alınmadı seneye de bir yaş geç başlamış olacak 2 sene ö...
11 Temmuz 2019 09:37
yazan: Furkan
1
Türkçe dersine olan ilgim buradaki konu anlatımlarıyla arttı. Konuları daha akılda kalıcı olarak öğr...
28 Ekim 2019 10:00
yazan: Furkan
1
Ama insanları gelir durumuna göre ayırmak günümüzde yapılan en büyük hatalardan biri.Fakir bir insan...
12 Şubat 2021 02:01
yazan: Furkan
1
[…] İncelediğiniz metinlerden ve yukarıdaki bilgilerden hareketle daha önce araştırıp gezdiğin...
15 Temmuz 2019 04:10
yazan: Furkan
2
Kapıyı açmak için çekme kuvveti uygularız, kapatmak için ise itme kuvveti uygularız. Ellerimiz ile h...
25 Ekim 2019 22:19
yazan: Zeynep
1
Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul'dur. İstanbul Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan köprü konum...
10 Ağustos 2022 09:45
yazan: Sena
1
Ahiretle kıyametin anlamını aynı olarak düşünmüştüm demek ki farklıymış. Bunun cevabını sizden biraz...
16 Eylül 2019 14:38
yazan: Furkan
1
Merhabalar ben en yakın arkadaşımla kavga ettik çünkü saçma bir şaka yaptım oda çok alındı ben yurt...
02 Aralık 2019 19:57
yazan: Furkan
16
Canım arkadaşım senin çoook seviyorum ❤️????...
13 Temmuz 2019 18:25
yazan: Furkan
3
bir araştırma ödevim vardı ve emperyalizm kelimesinin anlamınını çok açıkça ve bilgilendirici bir şe...
31 Temmuz 2019 10:01
yazan: Furkan
1
Gusül boy abdesti anlıma gelir. Teyemmüm ise su olmayan yerde kum veya toprakla abdest alınması anla...
28 Eylül 2019 12:56
yazan: Furkan
1
Rahman ve Rahim isminin ikiside merhamet anlamına gelir. Rahman ismi ayrıca Allah'ın her türlü güzel...
25 Eylül 2019 20:13
yazan: Zeynep
1
Namaz sayesinde 5 vakit abdestli gezilir bu yüzden insan her daim temiz olur. Toplum olarak da barış...
16 Ekim 2019 11:10
yazan: Zeynep
1
İletişim tarihi insanoğlunun varolduğu güne dayanır. İnsanlar hayatlarını devam ettirirken etrafında...
04 Ekim 2019 10:55
yazan: Zeynep
1
Mustafa Kemal Atatük iyikide latin alfabesine geçmiş.Diğer alfabe türlerini inceledikten sonra gerçe...
15 Şubat 2019 00:00
yazan: Furkan
1
Bilinçli bir tüketici yiyecek ve içeceklerinin içinde etken madde olmamasına dikkat ederek alışveriş...
09 Ağustos 2022 16:50
yazan: Sena
1
Özgürlüğüne düşkün olan Türkler başka devletlerin boyunduruğu altında yaşamamış ve sürekli göç etmiş...
14 Ekim 2019 16:50
yazan: Zeynep
1
Aleykum selam. Camilerde cuma ve bayram günlerinde yüksekçe ve merdiven basamaklarıyla üzerine çıkıl...
14 Ocak 2020 02:09
yazan: admin
4
Bence iyi bir site güvenilir ve iyi... Bu sayede hayatını öğrendim ödevimde de yardımcı oldu teşekkü...
16 Aralık 2019 17:38
yazan: Furkan
4
akıllı tahtadan cevap yazıyorum bende ,selmlar...
05 Aralık 2018 20:32
yazan: Furkan
5
ödevime kesinlikle yardımcı olacağını biliyorum öğretmenimiz her zaman böyle istiyor...
11 Ekim 2021 10:34
yazan: Furkan
13
Beğendim İyi fena değil elinize sağlık Güzelmiş😘 hepsini yazdım...
24 Aralık 2018 18:33
yazan: Furkan
8
arkadaşlar çevre kirliliği önemli bunları öğrenmemiz gerekiyor ben  İskenderun da yaşıyorum ora da d...
22 Mart 2019 18:53
yazan: Furkan
1
Kayaçlar aslında çevremizde birçok alanda kullanılır. Isınmak için kullandığımızda kömürde kayaç var...
07 Eylül 2021 11:05
yazan: Furkan
1
29 Mart 2019 12:25
yazan: Enes
4
Dilekçe kurallarını öğrendim ve kavradım. Teşekkür ederim....
23 Aralık 2018 17:35
yazan: Furkan
2
Çanakkale Savaşı’nı Türk milletinin gücünü tüm dünya ya haykırış şekli olarak tanımlıyorum. Bu yüzde...
23 Eylül 2021 15:40
yazan: Furkan
1
Yardımlaşmak çok güzel bir şeydir. Yardımlaşarak herkes mutlu olabilir. Bir kişi diğerine yardım ede...
17 Aralık 2018 09:27
yazan: Furkan
2
Eline sağlık çok güzel olmuş...
15 Aralık 2018 20:06
yazan: Furkan
3
Arkadaşlık ile ilgili çok güzel ve akıcı bir hikaye olmuş. Öğretmenimin benden istediği proje ödevin...
13 Aralık 2018 17:59
yazan: Furkan
2
Her insan plan yapmalıdır, plan yapmak insanın problemlerini önceden fark etmesine ve daha mantıklı...
10:29
yazan: Furkan
3
Okulda dersi dinlemek zor oluyor açıkçası benim hep uykum geliyor. Ama bu konuyu okuduktan sonra uyk...
07 Aralık 2018 18:27
yazan: Furkan
3
Üstteki arkadaşın dediğine katılıyorum hayat okullardan ibaret değil insan hangi bölümde hangi mesle...
04 Aralık 2018 20:52
yazan: Furkan
3
Üniversitelerde eğitim durumu çok önemli Şırnaktaki bir üniversite ile izmirdeki bir üniversite aras...
03 Aralık 2018 14:19
yazan: Furkan
3
Ben kuzenimle 8. sınıfta her hafta kaçıyordum ve hiç yakalanmadım bunun ciddi bir disiplin suçu oldu...
01 Aralık 2018 17:40
yazan: Furkan
1
Ben 23 nisanda bir kompozisyon yazmıştım öğretmenim çok beğenmişti.Ve herkese okumuştum sınıfta .Ark...
13 Temmuz 2019 09:59
yazan: Furkan
1
Çevremizi korumalıyız ağaçları kesmemeliyiz.Ormanlarda ateş yakmamalıyız.Piknik yaparken hep piknik...
22 Ağustos 2019 06:29
yazan: Furkan
1
Yapamadığım konu bu kadar kolaymıymış yaa.Gerçekten çok şaşırdım sayenizde kolayca anlayabiliyorum....
24 Aralık 2018 18:03
yazan: Furkan
1
Apartmanlar müstakil evlere oranla yüzeysel olarak daha az yer kaplarlar. Bu yüzden evler yerlerini...
11 Ekim 2021 16:22
yazan: Furkan
1
Öğretmenimiz bilgisayardan ve tabletten çalışmamız için kitapları bilgisayarımıza indirmemizi istedi...
30 Kasım 2021 14:17
yazan: Furkan
1
Bu tarz bir siteyi başka hiç bir yerde göremedim, varda doğru dürüst değil. Öğrenci soruyor öğrenci...
26 Temmuz 2022 14:48
yazan: Furkan
1
Ünlü daralması konusunu bir türlü kavrayamamıştım. Buradaki konu anlatımı ve verilen örnekler sayesi...
24 Kasım 2021 09:41
yazan: Furkan
1
Adalet insanlık için çok önemli bir kavramdır. Adalet olmazsa eğer huzursuzluk ve büyük sorunlar baş...
23 Kasım 2019 15:06
yazan: Furkan
1
Her ne olursa olsun azimli ve çalışkan olmak bizi başarıya götürür. Hiçbir şeyden korkmadan mantıklı...
26 Kasım 2019 09:16
yazan: Furkan
1
Amasya Genelgesi'nde birçok komutanın imzası vardır. Bu imzalar Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, A...
09:58
yazan: Furkan
1
Atatürk asker olduktan sonra birçok savaşa katılmıştır. Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı, Sakarya Sava...
11 Ekim 2021 12:53
yazan: Furkan
1
Çatalhöyük'te bulunan evlerin pencereleri yoktur. Ayrıca evlerin sadece iç kısımlarını sıva yapılmış...
16:42
yazan: Furkan
1
Uzay aracı parçaları güvenli bir şekilde denize indirilerek yok edilmeli bence...
16 Eylül 2019 11:28
yazan: Furkan
8
Evimden okula giderken başka çocuklar ve büyükler görüyorum. Trafikte olan arabaları görüyorum. Ayrı...
18 Nisan 2022 09:48
yazan: Sena
1
Cahiliye dönemi İslamiyet öncesinde Arap Yarımadasında yaşayan toplulukların geçirdiği döneme denir....
16 Eylül 2019 13:35
yazan: Furkan
1
Atatürk Türk milleti ve tüm dünya için çok değerli ve saygı duyulan bir insandır. Yaptığı yenilikler...
11 Ekim 2021 10:55
yazan: Furkan
1
Atatürk ilk önce Askeri Rüştiye de okumuştur. Ardından Harp Okulunu ve Harp Akademisini kazanmış ve...
12:47
yazan: Furkan
1
Atatürk en baştan beri Türk gençliğine ve çocuklara güvenmiştir. Geleceğin yetişkinleri onlar olacağ...
12:59
yazan: Furkan
1
Bayrağımız rengini uğruna savaşırken canını feda eden sayısız şehidimizin kanından almıştır. Yıldız...
13:09
yazan: Furkan
1
İlkçağlarda mağaralarda, ağaç kavuklarında yeraltı kaynaklarında yaşayan insanlar zamanla çadırlarda...
16:28
yazan: Furkan
1
Her insanın ilgi alanı ve yetenekli olduğu alanlar birbirinden farklıdır. Bizim yapamadığımız ama ih...
12 Ekim 2021 13:57
yazan: Furkan
1
Bisiklet, paten, kaykay gibi tehlikeli araçlar kullanırken mutlaka dizlik, dirseklik, kolluk, kask g...
17:11
yazan: Furkan
1
Trafikte kurallara uymazsak hayatımızı doğrudan tehlikeye atmış oluruz. Ayrıca trafikte olan diğer i...
15 Ekim 2021 09:48
yazan: Furkan
1
Ayırma yöntemi yapılırken uygun materyaller kullanılmalıdır. İşlem esnasında olabilecek olası kazala...
19 Ekim 2021 11:29
yazan: Furkan
1
Evremde farklı mezheplerde olan Müslümanlar var. Bu mezhepler insanların yaşadıkları coğrafi konuma...
04 Mart 2022 11:55
yazan: Sena
1
Prizler gibi elektrik akımlarının iletken olduğu yerlere elleri sokmak, ıslak elle dokunmak gibi şey...
09 Ağustos 2022 16:48
yazan: Furkan
1
Dürüst olmak, her zaman doğruları söylemek bizleri saygın bir insan yapar. İnsanların bize olan güve...
15 Ağustos 2022 15:02
yazan: Sena
1
Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir. Halkın söz sahibi olmadan bir kişi veya bir aile taraf...
15:05
yazan: Zülal Güneş
1
Çocukların spor yapmaları kemik gelişimlerinin sağlıklı olması için çok önemlidir. Küçük yaşta başla...
15:12
yazan: Zülal Güneş
1
Karanlıkta ve tünellerde görme açımız azaldığı için araçları fark edemeyebiliriz. Bu da trafik kazal...
15:18
yazan: Zülal Güneş
1
Trafik kazalarının nedeni araç başındayken kurallara uymamak, dikkatsiz araç kullanmak gibi şeylerdi...
15:29
yazan: Zülal Güneş
1
Ulaşım araçları her şeyden önce insanlara fazlasıyla zaman kazandırır. Acil durumlarda oldukça yarar...
16:07
yazan: Sena
1
Her ülkenin kendine has dili, tarihi yerleri, güzel yemekleri ve farklı kültürleri vardır. Seyahat e...
16:41
yazan: Zülal Güneş
1
Pürüzlü bir yüzeyi pürüzsüz hale getirmek için zımpara, alçı, sıva gibi yöntemler uygulayabiliriz. Z...
16 Ağustos 2022 08:50
yazan: Zülal Güneş
1
Evimizdeki elektronik aletlerde bulunan piller biterse onları hemen geri dönüşüm kutusuna atıp yenil...
08:51
yazan: Sena
1
Bu konuyu anlamakta zorlanıyordum sayenizde çok iyi yapabiliyorum notlarım çok iyi geliyor çok teşek...
23 Aralık 2018 16:36
yazan: Furkan
1
Çocuğumun 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hangi okula başlayacağını bir türlü öğrenememiştim. Saçma...
22 Haziran 2019 01:59
yazan: Furkan
1
Çok güzel bir siteymiş beğendim, herkese yardımcı olur. Yani anlatamıyorum muhteşem ötesi diyorum...
02 Mart 2019 15:23
yazan: Furkan
2
İnsanlara öncelikle merhaba diyerek iletişimi başlatabiliriz. Aynı zamanda iyi günler iyi geceler gü...
16 Eylül 2019 12:41
yazan: Furkan
1
Bütün haklarımızı sayenizde öğrendik.Sizi çok seviyoruz ForumSınıf ailesi....
10 Aralık 2018 18:21
yazan: Furkan
2
Arkadaş çok güzel emojiler ve resimler kulanarak anlatiyoor konuyu bence çok yaratıcı bir içerik...
16 Aralık 2018 13:57
yazan: Furkan
3
Doğru bence dayıma kitap yollayacağım hapiste okusun diye güzel hediye önerdiğiniz icin teşekkürler...
13 Şubat 2019 13:29
yazan: Furkan
2
Dünyanın şeklini düz sanmaları gerçekten garip değil aslında çünkü o zaman teknoloji çok kısıtlıydı...
16 Eylül 2019 12:16
yazan: Furkan
1
Bu konudan nefret etmiştim artık öğretmenimiz bir türlü güzel anlatmadı sizin sayenizde öğrendim çok...
23 Aralık 2018 15:43
yazan: Furkan
1
Bayramların sayesinde tüm ailemiz senede bir kez de olsa bir araya geliyor.Tüm bayramlarda gidemesek...
11 Ekim 2021 10:48
yazan: Furkan
1
Arkadaşlıklar gerçekten çok önemli.Ama dostumuzun olabilmesi için uzun dönem arkadaşlık yapmamız ve...
25 Ağustos 2019 12:57
yazan: Furkan
2
ben bir masal arıyorumda...
02 Şubat 2019 16:00
yazan: Furkan
2
Bilinçli tüketici her gördüğünü almayan, ihtiyacı kadar alan ve israf etmeyendir bence. Her şeyi sır...
30 Mart 2019 18:18
yazan: Furkan
1
Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.