Cevap Yaz
7 Aralık 2023, 10:48 - Furkan Yazdı

Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı 33-34-35-36. Sayfa Cevapları E-Kare Yayıncılık

Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı 33-34-35-36. Sayfa Cevapları E-Kare Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde imam hatip ortaokul öğrencileri için özel olarak hazırladığımız konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları konusunun da bulunduğu temel dini bilgiler ders kitabı sayfa 33-34-35-36 Cevapları konusunu paylaştık. 1. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı 33-34-35-36. Sayfa Cevapları E-Kare Yayıncılık

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı 33-34-35-36. Sayfa Cevapları 1. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları E-Kare Yayıncılık

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’i anlamlarıyla birlikte söyleyiniz.
Cevap:

Kelime-i Tevhid’in Okunuşu: “Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-rasûlullah”
Kelime-i Tevhid’in Anlamı: ”Allah’tan (C.C) başka ilah yoktur, Muhammed (S.A.S) Allah’ın elçisidir.”

Kelime-i Şehadet’in Okunuşu: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü”
Kelime-i Şehadet’in Anlamı: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasûlüdür”


2. Yüce Allah’a imanın insana kazandırdıklarını anlatınız.
Cevap:


3. Mümin, kâfir, münafık, müşrik ve ehlikitap kavramlarını açıklayınız.
Cevap:

Mümin: Müslüman, inançlı.

Kafir: Allah’ın varlığını inkar eden.

Münafık: Dine inanmadığı halde inanıyormuş gibi davranan.

Müşrik: Allah’a ortak koşan kişi.

Ehlikitap: Ehl-i Kitap Allah’ın gönderdiği üç dinin ve dört kutsal kitabın kabul edilmesidir. İslam, Hristiyanlık, Musevilik dinleri Allah inancını esas alır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim, İncil, Zebur ve Tevrat kitaplarını dört kutsal kitap olarak kabul eder.


4. Esmâ-i Hüsnâ’dan olan Allah (c.c.) ve el-Ehad isimleri hakkında neler öğrendiniz? Söyleyiniz.
Cevap: el-Ehad Allah’ın bir ve tek olduğu anlamına gelir. Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. Allah (c.c.)’tan başka ilah yoktur.


B) Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçeneği bulup işaretleyiniz.

1. Sorunun Cevabı A) Yüce Allah’ın birliğini şıkkıdır.

2. Sorunun Cevabı A) el-Mü’min şıkkıdır.

3. Sorunun Cevabı C) “De ki: O Allah tektir.” şıkkıdır.

4. Sorunun Cevabı B) Mümin şıkkıdır.

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları E-Kare Yayıncılık

5. Sorunun Cevabı B) Kelime-i Tevhid şıkkıdır.

6. Sorunun Cevabı C) Kâfir şıkkıdır.


C) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına ise (Y) koyunuz. Yanlış olan cümlelerin doğrusunu verilen satırlara yazınız.

1. (D) Yüce Allah her şeyi yaratmasında ve her şeye hâkimiyetinde bir ve tektir.

2. (D) Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden birisi olan “el-Ehad” Yüce Allah’ın sıfatlarında, yaratmasında ve emretmesinde tek ve eşsiz olması demektir.

3. (Y) İnanmış görünüp gerçekte inkâr eden, gizli gizli Müslümanlara düşmanlık besleyen, İslam dininin zarar görmesi için inkârcılarla iş birliği yapan kişiye müşrik denir.
Doğrusu: Görünüşte inanmış, kalben inanmayıp taklit yapan kişiye münafık denir.

4. (Y) Kelime-i Şehadet’le sadece Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inandığımızı ifade ederiz.
Doğrusu: Kelime-i Şehadet ile Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna inandığımızı ve şahitlik ettiğimizi ifade ederiz.

5. (D) Yüce Allah’a inanan kimse mutlu ve huzurlu olur. Her çeşit zorluğa karşı kendinde dayanma gücünü bulur.

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Ç) Aşağıdaki ayet ve hadislerin boş bırakılan yerlerini verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.
Cevap: 

1. teslim,
2. inkâr,
3. himayesine,
4. görülmeyeni, selamet, şanını,
5. gözetip,
6. yalan, emanet,
7. imanınızı

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları E-Kare Yayıncılık

D) Aşağıdaki bulmacada, ünitemizde geçen bazı kelime ve kavramlar gizlenmiştir. Bunları bulup işaretleyiniz. Bu kelime ve kavramlar hakkında öğrendiğiniz bilgileri kısaca anlatınız.
Cevap:

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları E-Kare Yayıncılık


Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı Cevapları 33-34-35-36. Sayfa, 1. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.