Cevap Yaz
29 Ağustos 2023, 9:44 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 183-184. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları

10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 183-184. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları konularını arasında bulunduran 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183-184 Cevapları konusunu paylaştık. 2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları konusu içerisinde bulunan cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 183-184. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları

10.Sınıf Yıldırım Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 183-184. Sayfa Cevapları 2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları Yıldırım Yayınları

A. Aşağıdaki soruları haritaya göre yanıtlayınız. 

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları Yıldırım Yayınları

1. I numaralı yerde nüfus ile yükseklik arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
Cevap: Ters orantı bulunur. Yükseklik arttığı için nüfusta azalmıştır. 

2. II numaralı bölgede çalışan nüfus daha çok hangi sektörde yoğunlaşmıştır?
Cevap: Tarım ve hayvancılık

3. III numaralı yer ne tür göçler almaktadır?
Cevap: Beyin göçü alır.


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Yeryüzünde nüfusun dağılışını etkileyen doğal etmenler nelerdir?
Cevap: İklim şartları, yer yüzü şekilleri, su kaynaklarına yakınlık, bitki örtüsü gibi etkenler nüfus dağılışını etkileyen doğal etmenlerdir. 

2. Nüfusu son yıllarda artan gelişmiş bir ülkenin nüfus piramidi neye benzer?
Cevap: Nüfusu son yıllarda artan gelişmiş bir ülkenin nüfus piramdi bir çana benzer. 

3. Sanayileşme, göçe nasıl etkide bulunmaktadır?
Cevap: Sanayi bölgelerinde iş gücü ihtiyacı olduğundan dolayı insanlar sanayi bölgelerine göç ederek iş bulmayı amaçlar. Bu nedenle göçe doğrudan bir etkisi bulunur.

4. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen beşerî etmenlerin başlıcaları nelerdir?
Cevap: Sanayi faaliyetleri, tarım, hayvancılık, ve siyasi kararlar Türkiye’deki nüfus dağılışını etkileyen beşeri etmenlerdendir. 

5. Türkiye’de göçe neden olan doğal etmenler hangileridir?
Cevap: Deprem kuşağı olduğu için Türkiye’de en çok göç deprem nedeniyle gerçekleşir. Ayrıca sel, heyelan, deniz taşması gibi sebeplerde buna örnektir. 

6. Birincil ekonomik faaliyetlerin başlıcaları nelerdir?
Cevap: Tarım, hayvancılık, madencilik, balıkçılık ve ormancılık.


C. Aşağıdaki ifadeleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
Cevap:

1. Gelişmekte olan ülkelerde doğal nüfus artış hızı …yüksektir.…. .
2. Kavimler Göçü, 3 ve 4. yüzyıllarda doğudan gerçekleşen …Hun….. akınlarıyla başlamıştır.
3. Türkiye’nin nüfusu cumhuriyet tarihi boyunca …artmaya.…. devam etmiştir.
4. Menteşe yöresi iklim koşulları elverişli olduğu hâlde …yer şekilleri…. dolayı seyrek nüfusludur


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Yıldırım Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

 

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Yıldırım Yayınları

1. Haritada numaralarla belirtilen yerlerden hangilerinin seyrek nüfuslu olmasının nedeni kuraklıktır?
Cevap: C) II ve III


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Yıldırım Yayınları

2. Yukarıda nüfus piramidi gösterilen bir ülke için;
I. Gelişmiş bir ülkedir,
II. Doğum oranı azalmaktadır,
III. Yaşlı nüfus oranı çocuk nüfus oranından azdır
yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: D) I ve II


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Haritada numaralarla belirtilen yerlerden hangilerinin seyrek nüfuslu olmasının nedeni iklim koşulları değildir?
Cevap: A) I ve II


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Yıldırım Yayınları

4. Bu süreçte nüfus artış hızının azalmasında;
I. Çocuk ölümlerinin azalması,
II. Tarımda insan gücüne olan ihtiyacın azalması,
III. Eğitim düzeyinin yükselmesi
etmenlerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?
Cevap: E) II ve III


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Yıldırım Yayınları

5. Göçün gerçekleştiği süreç göz önünde bulundurulursa bu dönemdeki göçlerde;
I. Sanayileşme,
II. Tarımda makineleşme,
III. Afetler,
IV. Sosyal nedenler
etmenlerinden hangilerinin etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir?
Cevap: A) I ve II

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.