Cevap Yaz
15 Ağustos 2023, 10:03 - Zülal Güneş Yazdı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 170-171. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 170-171. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 12. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 170-171 Cevapları konusunu paylaştık. V. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 170-171. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 170-171. Sayfa Cevapları V. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 170 Ders Kitabı Cevapları

1-2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız

1. Almanya ile savaşan Müttefik Devletler hangi sebeplerle Türkiye’den Yunanistan için insani yardım talebinde bulunmuşlardır?
Cevap: Türkiye Yunanistan’a yakın ve tarafsız olmasından kaynaklı olarak insani yardım talebinde bulunmuşlardır. 

2. Devletlerarası siyasi ilişkilerin insani yardımlar konusundaki etkilerini değerlendiriniz?
Cevap: İnsani yardımlar siyasetin üstünde değerlendirilmesi gereken bir konudur. Yinede bu devletlerarası siyasi ilişkiler yardımları etkilemektedir. 


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

3. Müttefik Devletlerin Türkiye’yi II. Dünya Savaşı’na katabilmek amacıyla yaptıkları görüşmelerin (konferanslar) sonuçlarını açıklayınız.
Cevap: Wilson Churchill Türkiye’ye gelerek İsmet Paşayla görüşmeler sağlayarak Türkiye’yi savaşta yanına çekmeye çalışmıştır. Bu görüşmeler sonucunda Türkiye tarafsız kalma düşüncesini uzun bir süre korumuştur. 

4. II. Dünya Savaşı’nda savaşan Mihver Devletler ile onlara karşı savaşan Müttefik Devletler’in liderliğini yapan devletleri açıklayınız.
Cevap: Mihver devletlerin liderliğini yapan devletler Almanya (Adolf Hitler) ve Japonyadır.Müttefik devletlerin liderliğini yapan devlet ABD’dir. 

5. Almanya’da iktidara gelen Adolf Hitler’in hangi politikaları Fransa, İngiltere ve ABD’yi rahatsız etmiştir?
Cevap: Hayat Sahası politikası rahatsız etmiştir. 

6. ABD ve İngiltere, Türkiye’yi kendi yanlarında II. Dünya Savaşı’na çekebilmek için hangi görüşmeleri ve konferansları yaptılar?
Cevap: 

⇒ Kazablanka konferansı (14- 24 ocak 1943)
⇒ Washington konferansı ( 12- 16 mayıs 1943 )
⇒ Quebec konferansı (14- 24 ocak 1943)
⇒ Moskova konferansı (19 ekim – 1 kasım 1943)
⇒ Tahran konferansı (28 kasım – 1 aralık 1943)
⇒ II. kahire konferansı ( 4-  6 aralık 1943)
⇒ Yalta konferansı ( 4-  11 şubat 1945)
⇒ San fransisco konferansı ( 25 nisan – 26 haziran 1945)

7. II. Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçlarını açıklayınız.
Cevap:

⇒ Almanya ikiye bölündü
⇒ Sovyet Rusya balkanlarda güç elde etmiştir.
⇒ BM kurulmuştur.
⇒ Devletler arası İnsan Hakları Sözleşmesi imzalanmıştır.
⇒ İsrail kurulmuştur.


Aşağıdaki tabloya göre 8. ve 9. soruları cevaplayınız.

8. Tablodaki iki Dünya Savaşı’ndaki insan kayıplarına ilişkin veriler incelendiğinde ölen sivil sayıları arasında farkın çok olması nasıl değerlendirilebilir?
Cevap: BU savaş daha büyük çaplı olmuş ve sivillerde fazla katılım göstermiştir. Bundan dolayı ölen sivil sayısı daha fazladır. 

9. İki Dünya Savaşı’ndaki insan kayıplarıyla ilgili verilerden yola çıkarak çıkabilecek yeni bir dünya savaşının insanlığa getirebileceği yıkım hakkında ne gibi öngörülerde bulunulabilir?
Cevap: Yeni bir dünya savaşının yaşanması insan ırkının sonunu getirebilir. Ciddi hasarlar, hastalıklar, ölümler yaşanabilir. 


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

10. Almanya’da Nazi Partisinin iktidara gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir?
Cevap: C) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı


12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları

11. Aşağıda verilenlerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Cevap: A) Birleşmiş Milletler teşkilatında ABD’den sonra en etkili devlet Almanya’dır. 

12. I. Almanya
II. İngiltere
III. Fransa
IV. İtalya
V. Japonya
VI. SSCB
Yukarıdaki devletlerden hangileri II. Dünya Savaşı’ndan önce oluşan Mihver grubuna dahil değildir?
Cevap: E) II-III ve VI

13. II. Dünya Savaşı’nda yaşanan gelişmelerden;
I. Barbarossa Harekâtı
II. Sicilya Çıkarması
III. Pearl Harbor Baskını
IV. Normandiya Çıkarması
hangileri savaşı müttefik devletlerin lehine çevirmiştir?
Cevap: E) II ve IV

14. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Cevap: C) İtalya’nın Habeşistan’ı işgali 

15. (…) II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Cevap: B) Yalnız II

16. ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
;Cevap: C) Japonya’nın Pearl Harbor Deniz Üssü baskını

17. Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle yaşadığı ekonomik sorunları aşabilmek, fiyatları denetim altına almak, karaborsacılığa engel olabilmek için aşağıdakilerden hangisini gündeme getirmiştir?
Cevap: B) Millî Korunma Kanunu

18. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
Cevap: C) Almanya, Japonya ve İtalya tarafından Anti-Komintern Paktı’nın kurulması 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.