Cevap Yaz
4 Haziran 2024, 15:49 - Betül Yazdı

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 93-94. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

4.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 93-94. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyacağı konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusunun da bulunduğu 4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 93-94 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 93-94. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

4.Sınıf Anka Yayınevi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 93-94.Sayfa Cevapları 4.Ünite Değerlendirme Çalışmaları

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93 Anka Yayınevi

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrede ahlaki durum nasıldı? Bilgi veriniz.
Cevap: O dönem kadınları, fakirleri hor gören, sapıtmalar olan bir çevrede doğmuştur.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) aile büyüklerine nasıl davranırdı? Açıklayınız.
Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.) aile büyüklerine saygılı ve hoşgörülü davranırdı.

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) haksızlıklar karşısında nasıl bir tutum sergilerdi? Bir örnekle açıklayınız.
Cevap: Haksızların karşısında durur, haklıların hakkını gözetirdi.

4. Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahyin gelişini ve peygamberlik verilişini kısaca anlatınız.
Cevap: ilk vahiy 610 yılında Cebrail (a.s) tarafından Hira Mağarasında gelmiş ve gelen ilk vahiy Alak suresinin ilk 5 ayetidir.

5. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’de İslam toplumunu oluştururken neler yapmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Mescid-i Nebevi’yi kurmuş ve İslamiyetin merkezi haline getirmiştir.


B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk dönemine ait bir olaydır?
Cevap: C) Sütanneye verilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez?
Cevap: A) Haksızlıklar kendisini ilgilendirmiyorsa sessiz kalırdı

3. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır?
Cevap: D) Ebu Talip

4. Kâbe’yle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) Kâbe, Medine şehrindedir.


4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94 Anka Yayınevi

5. Aşağıdaki tarih-olay eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) 628-Mekke’nin Fethi

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “Halime, ehl-i beyt (iki kez kullanılacaktır), Abdülmuttalip, Mekke’de, Medine’de, 20 Nisan 571, Veda Hutbesi, övülmesini” ifadelerini uygun şekilde yerleştiriniz.
Cevap:

1. Peygamberimiz (s.a.v.), miladi takvime göre ___20 Nisan 571___ tarihinde ___Mekke’de___ dünyaya gelmiştir.

2. Peygamberimiz (s.a.v.), doğumundan kısa süre sonra ___Halime___ adında bir sütanneye verilmiştir.

3. Peygamberimiz (s.a.v.) doğunca dedesi ___Abdülmuttalip___ ona “Muhammed” ismini koymuş, bu ismi niçin koyduğunu soranlara da “Onun gökte ve yerde ___övülmesini___ istedim.” demiştir.

4. Peygamberimizin (s.a.v.), vefatından kısa süre önce hac esnasında kalabalık bir Müslüman topluluğuna yaptığı konuşmaya ___Veda Hutbesi___ denir.

5 ___Ehl-i Beyt___ kavramı, sözlükte “ev halkı” anlamına gelir. İslami bir kavram olarak ise ___ehl-i beyt___ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertleri demektir.


Ç. Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili aşa€›daki olayları ve bu olayların meydana geldiği zamanları uygun şekilde eşleştiriniz.
Cevap:
4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Anka Yayınevi Sayfa 94 Ders Kitabı Cevapları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.