Cevap Yaz
13 Şubat 2024, 19:06 - Furkan Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Ünite Değerlendirme konusunun bulunduğu 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59-60-61-62-63-64 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

4.Sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları 2. Ünite Değerlendirme

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.

1. Aile tarihi çalışması yaparken ulaştığımız fotoğraflar sözlü kaynaklardır. (Y)
Cevap: Fotoğraf sözlü kaynaklar değildir. Fotoğraflar görsel kaynaklardır.

2. Geleneksel sanat ürünlerinin sergilendiği bir müze millî kültürümüzü yansıtan ögeler içerir. (D)
3. Çuval yarışı, geleneksel çocuk oyunları arasında yer alır. (D)
4. Mustafa Kemal Paşa liderliğinde 23 Nisan 1920’de meclisimiz açılmıştır. (D)
5. Büyüklerimizin oynadığı oyunların bir kısmı günümüzde de oynanmaktadır. (D)


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Aile tarihi çalışmaları yaşanılan yerin tarihine odaklanarak biraz daha genişletildiğinde
__yerel tarih __ çalışmalarına dönüştürülebilir.
2. Osmanlı döneminden kalma tarihî bir köprü __Millî kültürümüzü__ yansıtan bir ögedir.
3. __Mendil kapmaca__ geleneksel çocuk oyunları arasında yer alır.
4. __Müzeler__ toplumsal hafızamızın ve millî kültürümüzün sergilendiği bilgi depolarıdır.


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Ailenizin soyadı nasıl belirlenmiştir? Bununla ilgili olarak aile büyüklerinizle bir görüşme gerçekleştiriniz. Görüşmede elde ettiğiniz bilgileri yazınız.
Cevap: Ailemizin soyadının nasıl belirlendiğine dair herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Ancak bu soyadın dedem tarafından kasıtlı olarak seçilmediğini, istemediği halde bu soyadı aldığını öğrendim.

2. Geleneksel çocuk oyunlarıyla günümüzde çocukların tercih ettiği bilgisayar oyunları arasında ne gibi farklılıklar vardır? Yazınız.
Cevap: Geleneksel çocuk oyunları herhangi cihaz istemeyen, basit şeylerle oynanabilen oyunlardır. Ancak günümüzde bilgisayar oyunları hem çok pahalı hem de çok iyi bilgisayar veya telefonların olması gerekiyor. Fakat bilgisayar-telefon oyunları çok gerçekçi ve çok daha fazla oyun seçeneği varken geleneksel oyunlar azdır.

3. Millî Kültürümüzün temeli olan dilimiz Türkçenin gelişim dönemlerini genel ağdan araştırınız. Ulaştıklarınızı yazınız.
Cevap: 

Türkçenin ilk dönemi, tarihi M.Ö. 6. yüzyılda , Göktürk Yazıtları gibi eski metinlerde görülen Orhun alfabesiyle yazılmıştır.

İkinci dönem olarak kabul edilen Eski Türkçe dönemi, 8. ve 13. yüzyıllar arasındadır. Özellikle Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lügat-it Türk” adlı eseri, Eski Türkçe’nin önemli bir kaynağıdır ve dilbilim açısından büyük bir değere sahiptir.

Orta Türkçe dönemi ise 13. ve 15. yüzyıllar arasında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türkçe, Arap alfabesi ile Farsça ve Arapça kelimelerin etkisi altında kalmıştır. 

Son olarak, Yeni Türkçe dönemi, 20. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte dil devrimleri gerçekleştirilmiş ve Türkçe’de temel bir standart oluşturulmuştur. Latin alfabesi kullanımı yaygınlaşmış ve Türkçe, batılılaşma ile modernleşmiştir.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimizi oluştururken yararlanabileceğimiz eski eşyalar arasında yer almaz?
Cevap: B) Etkileşimli tahta


2. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel çocuk oyunları arasında gösterilemez?
Cevap: D) Tablet oyunu


3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Millî Mücadele’nin kazanılmasında tüm milletimizin emeği vardır. 


4. I. Sakarya Meydan Savaşı
II. Cumhuriyet’in İlanı
III. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması

Yukarıda verilen tarihsel olayların kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) III, I, II


5. Buket, sosyal bilgiler dersi için aile tarihi çalışması yapacaktır.
Bu çalışmayı yapmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanması uygun olur?
Cevap: A) Görüşmeler yapma


6. Millî Mücadele döneminde İzmir’de Yunan işgaline karşı bölgesel direnişin öncüsü olan kahramanımız kimdir?
Cevap: A) Hasan Tahsin

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. (…)
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi millî kültürü yansıtan ögeler konusunu anlamamıştır?
Cevap: C) Mehmet


8. (…)
Aşağıdaki oyunlardan hangisi çocukların mahallenin büyüklerinden öğrendiği oyunlar arasında yer almaz?
Cevap: B) Genel ağ oyunu


9. Yurdumuz düşmanların işgallerine uğramaya başlayınca başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere birçok vatansever buna karşı çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın çağrısına uyarak vatanın kurtuluşu için emek veren ismi bilinen ve bilinmeyen milyonlarca kahramanımız vardır.

Buna göre Millî Mücadele kahramanlarının ortak özellikleri hangileridir?
Cevap: D) I-II-III

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Ferman Yayıncılık

10. (…)

Bu metinde bahsedilen Millî Mücadele kahramanımız aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Şahin Bey 


11. Millî kültürümüzü yansıtan ögelerin bir kısmı obje (çeşitli eşyalar, tarihsel kanıt ve belgeler gibi) bir kısmı ise birer yapıdır (köprü, devlet binaları vb.).

Buna göre aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü yansıtan bir objedir?
Cevap: D) Avanos çömlek


12. Aile tarihi çalışmaları yapılırken dikkat edilmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Cevap: B) Aile tarihini yansıtan her öge ve bilgi değerlendirilmelidir. 


13. Bu oyunda bir tane ebe olur. Ebe bir duvara ya da ağaca gözünü koluyla kapatarak başını yaslar. Oyuncular hep birlikte bir sayıya kadar sayar. Sayma işi bittikten sonra oyuncuları aramaya koyulur.

Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen geleneksel çocuk oyunu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Saklambaç


14. Aşağıdakilerden hangisi millî kültür ögelerimiz arasında gösterilemez?
Cevap: D) Son teknolojik cihazlar 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz. Haritada renklerle boş bırakılan yerlere cephelerin ismini yazınız. Genel ağdan ve öğretmeninizin önereceği kaynaklardan araştırma yaparak verilen soruları cevaplayınız.
Cevap: 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Aşağıda verilen zihin haritasını uygun şekilde doldurarak bu ünitede öğrendiklerimizi gösterelim.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.