Cevap Yaz
26 Şubat 2024, 23:36 - Sena Yazdı

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 33-34-35-36. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık

5.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 33-34-35-36. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim konusunun bulunduğu 5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 33-34-35-36. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 33-34-35-36. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık 1. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Lisans Yayıncılık

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

1. Evrendeki mükemmel düzene dair iki örnek yazınız.
Cevap: 

  • Gece ve gündüzün oluşması.
  • Mevsimlerin oluşumu.
  • Güneş ve Ay’ın doğup batması.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ettiği dualardan birisini yazınız.
Cevap: 

“Allah’ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten ve açlıktan kuşkusuz sana sığınırım.


3. Allah’ın (c.c.) her zaman bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek davranışlarımızı nasıl etkiler? Kısaca yazınız.
Cevap: Allah’ın her zaman bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek Allah’ın emrettiği istediği gibi hareket etmemizi ve yanlışlardan uzak durmamızı sağlar.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap: 

1. Her şeyin Allah’a (c.c.) muhtaç olması ve Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına samed denir.

2. Allah’ın (c.c.) Rahim ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir.

3. Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi olan İhlas Suresi, kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure, Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir.

4. Yalnız Allah’a (c.c.) ait olan güzel isimlere Esma-i Hüsna denir.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Lisans Yayıncılık

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
Cevap: 

(D) Allah’ın (c.c.) görmesi için göze, aydınlığa, uzaklık ve yakınlığa ihtiyacı yoktur.

(Y) Kur’an-ı Kerim’de geçmiş toplumlarla ilgili anlatılan ibret verici olaylara “suhuf denir.

(D) Allah (c.c.), Rahman isminin bir gereği olarak insanlar arasında Müslüman olan veya olmayan şeklinde bir ayrım yapmadan herkese nimet verir,

(D) İstediğimiz şekilde dua edebiliriz.

(D) Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği tevhit inancını koruyan; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanan kimseye “Hanif denir.


D) Aşağıdaki “A” sütununda verilen kavramları “B” sütununda verilen tanımlarla örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap: 

(3) a. Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi.
(5) b. Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi.
(1) c. Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi.
(2) d. Allah’ın (c.c.) her şeyi yaratması.
(4) e.Allah’ın (c.c.) gücünün her şeye yetmesi.


E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Evrenin mükemmel bir şekilde yaratıldığı 


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Lisans Yayıncılık

2. “Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O’nun için yapmak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Tevhid 


3. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök bozulur giderdi.” Yukarıda anlamı verilen ayetten, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Cevap: B) Yeryüzünün göklerden önce yaratıldığı 


4. “Yüce Allah (c.c.), insanı diğer varlıklardan daha üstün özelliklerde yaratmıştır.” Yukarıdaki ifadelerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?
Cevap: D) İnsanın ayrıcalıklı bir varlık olduğu


5. Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?
Cevap: B) Suhuf 


6. “O, karada ve denizde ne varsa bilir; O´nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.” (En’am Suresi, 59. ayet.) Yukarıdaki ayette Allah’ın (c.c.) hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?
Cevap: C) İlim


7. “Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak” gibi anlamlara gelir. Yüce Allah’a (c.c.) yalvarmak ve O’ndan birtakım isteklerde bulunmaktır.” Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Dua


8. Dua ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Dualarımızı sadece sesli olarak yapmalıyız. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.