Cevap Yaz
19 Mayıs 2024, 20:42 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 118-119-121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 118-119-121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Party Time Ünitesine ait çalışmalarında bulunduğu 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122-123-124-125 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 118-119-121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 118-119-121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Party Time

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118 MEB Yayınları

9. a) Look at the pictures and answer the questions.
Çeviri: Resimlere bakın ve soruları cevaplayın.

Where are the children?
Çeviri: Çocuklar nerede?
Cevap: They are in a garden.
(Bir bahçedeler.)


What are they doing?
Çeviri: Onlar ne yapıyor?
Cevap: They are celebrating a birthday.
(Doğum gününü kutluyorlar.)


b) Read the picture story and complete the sentences.
Çeviri: Resimli hikayeyi okuyun ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:
 

1) Sue likes _books_.
2) Anna must go home because _it is late_.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119 MEB Yayınları

10. Read the dialogue. Look at the pictures and make suggestions and excuses.
Çeviri: Diyaloğu okuyun. Resimlere bakın ve önerilerde bulunun ve mazeretler bulun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119 MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121 MEB Yayınları

Prepare an invitation card for your birthday party.
Çeviri: Doğum günü partiniz için bir davetiye hazırlayın.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121 MEB Yayınları


Reflect on your English
Çeviri: İngilizceniz üzerinde düşünün

I can understand simple requests for permission and their responses. (Basit izin isteklerini ve yanıtlarını anlayabilirim.)

I can ask for permission and give response in a simple way. (İzin isteyebilir ve basit bir şekilde yanıt verebilirim.)

I can use basic greeting and leave-taking expressions. (Temel selamlama ve vedalaşma ifadelerini kullanabilirim.)

I can state utterances to express obligation. (Yükümlülüğü ifade etmek için ifadeler ifade edebilirim.)

I can state the date of an event. (Bir etkinliğin tarihini belirtebilirim.)

I can understand short texts and birthday cards. (Kısa metinleri ve doğum günü kartlarını anlayabilirim.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122 MEB Yayınları

1. Look at the pictures and complete the words.
Çeviri: Resimlere bakın ve kelimeleri tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122 MEB Yayınları


2. Match the parts of the sentences and write.
Çeviri: Cümlelerin bölümlerini eşleştirin ve yazın.
Cevap:

1. Can I ask → d) a question?
2. Yes, you → f) can?
3. Can I throw → e) party
4. Sorry, not → g) right now.
5. Can I come → h) in
6. Yes, of → i) course.
7. Can I take → j) your pencil
8. Can I watch → a) television?
9. Can I go → b) out?
10. No, you → can’t?

  • Can I ask a question?
  • Can I throw a part?
  • Yes, you can.
  • Sorry, not right now.
  • Can I come in?
  • Yes, of course.
  • Can I take your pencil?
  • Can I watch television?
  • Can I go out?
  • No, you can’t.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122 MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 MEB Yayınları

3. Put the dialogues into the correct order and act out
Çeviri: Diyalogları doğru sıraya koyun ve harekete geçin
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124 MEB Yayınları

4. Look at the pictures and choose the correct statements.
Çeviri: Resimlere bakın ve doğru ifadeleri seçin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124 MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125 MEB Yayınları

5. Read the message and mark True or False.
Çeviri: Mesajı okuyun ve Doğru veya Yanlış olarak işaretleyin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125 MEB Yayınları


6. Order the words and answer the questions.
Çeviri: Kelimeleri sıralayın ve soruları cevaplayın.
Cevap:
 

1) Susan’s / Is / ? / February / in / birthday
Is Susan’s birthday in February?
Çeviri: Susan’ın doğum günü şubatta mı?
Cevap: No it is not. 
(Hayır değil.)

2) Susan’s / birthday / ? / is / When
When is Susan’s birthday?
Çeviri: Susan’ın doğum günü ne zaman?
Cevap: In January.
(Ocak ayında.)

3) day / is / Susan’s / What / birthday / ?
What day is Susan’s birthday?
Çeviri: Susan’ın doğum günü hangi gün?
Cevap: On the 9th of the month.
(Ayın 9’unda.)


5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 118-119-121-122-123-124-125. Sayfa, Party Time Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.