Cevap Yaz
3 Mayıs 2023, 21:46 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 128-129-130-131-132-133-134. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 128-129-130-131-132-133-134. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Fitness Ünitesine ait konuların da bulunduğu 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-131-132-133-134 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 128-129-130-131-132-133-134. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 128-129-130-131-132-133-134. Sayfa Cevapları Fitness

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 MEB Yayınları

1. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

Do you like sports?
Çeviri: Sporu sever misin?
Cevap: Yes I like.
(Evet severim.)


What is your favorite activity?
Çeviri: En sevdiğiniz aktivite nedir?
Cevap: Reading book.
(Kitap okumak)


2. a) Match the activities with the pictures.
Çeviri: Etkinlikleri resimlerle eşleştirin.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 MEB Yayınları


b) Complete the table with the activities you like or dislike and talk about them.
Çeviri: Tabloyu sevdiğiniz veya sevmediğiniz etkinliklerle tamamlayın ve onlar hakkında konuşun.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 MEB Yayınları12


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129 MEB Yayınları

3. a) Read the speech bubbles. Ask your friends about the activities they like or dislike and complete the table.
Çeviri: Konuşma balonlarını okuyun. Arkadaşlarınıza sevdikleri veya sevmedikleri aktiviteleri sorun ve tabloyu doldurun.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129 MEB Yayınları


b) Talk about the table.
Çeviri: Tablo hakkında konuş.
Cevap: 

Hakan likes football but does not like swimming. (Hakan futbolu sever ama yüzmeyi sevmez.)
Ayşe likes cycling but does not like camping. (Ayşe bisiklete binmeyi sever ama kamp yapmayı sevmez.)
Fuat likes tennis but does not like cycling.
(Fuat tenis sever ama bisiklete binmeyi sevmez.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130 MEB Yayınları

4. Read the picture story. Which activities are the people talking about?
Çeviri: Resim öyküsünü okuyun. İnsanlar hangi etkinliklerden bahsediyor?
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130 MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131 MEB Yayınları

5. a) Listen to the dialogues and put a tick (√) if they accept and a cross (X) if they refuse.
Çeviri: Diyalogları dinleyin ve kabul ederlerse (√), reddederlerse bir çarpı (X) koyun.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131 MEB Yayınları


b) Listen to the dialogues again and complete the sentences.
Çeviri: Diyalogları tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.
Cevap: 

1. _Jack_ must finish his / her school proj ect.
2. _Fatih_ thinks trekking is exciting.
3. _Pelin_ must see the doctor.
4. _Fatih_ feels bored.
5._Pelin_ has a backache.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132 MEB Yayınları

6. Read the dialogue and make a similar one with the activities below. Would you accept or refuse the suggestions?
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve aşağıdaki etkinliklerle benzerini yapın. Önerileri kabul eder misiniz yoksa reddeder misiniz?


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 MEB Yayınları

7. a) Read the dialogues and put the sentences into the correct places.
Çeviri: Diyalogları okuyun ve cümleleri doğru yerlere yerleştirin.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 MEB Yayınları


b) Listen to the dialogues and check your answers.
Çeviri: Diyalogları dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134 MEB Yayınları

8. a) Look at the poster and complete the chart.
Çeviri: Postere bakın ve tabloyu tamamlayın.
Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134 MEB Yayınları


b) Read the dialogue and make a dialogue about the activities above.
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve yukarıdaki faaliyetler hakkında bir diyalog yapın.
Cevap:
How about riding horse on 8ᵗʰ May?
(8 Mayıs’ta ata binmeye ne dersiniz?)
– That sounds fun.
(Kulağa eğlenceli geliyor.)


5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 128-129-130-131-132-133-134. Sayfa, Fitness Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.