Cevap Yaz
30 Mayıs 2023, 18:27 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 133-134-135-136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 133-134-135-136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları Başak Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde The Animal Shelter Ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136-137-138-139-140-141 Cevapları konusunu paylaştık. The Animal Shelter Ünitesine ait çalışmalarla ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 133-134-135-136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5.Sınıf Başak Yayınları İngilizce Ders Kitabı 133-134-135-136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları The Animal Shelter

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 Başak Yayınları

4a. Read and choose. Use the pictures below. 
Çeviri: Okuyun ve seçin. Aşağıdaki resimleri kullanın.

Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 Başak Yayınları


4b. Listen and check. 
Çeviri: Dinleyin ve kontrol edin.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134 Başak Yayınları

4c. Read the text again and mark the sentences as True (T) or False (F). 
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve cümleleri Doğru (T) veya Yanlış (F) olarak işaretleyin.

Cevap: 

(F) 1. The animals are in a zoo.
(T) 2. They have animals there.
(F) 3. Keepers can examine the animals.
(T) 4. Vets can examine the animals.
(F) 5. The animals are in their cages.
(F) 6. The dogs are playing with the keeper.


4d. Answer the questions about the text. 
Çeviri: Metinle ilgili soruları cevaplayınız.

1. What animals are there?
Çeviri: Hangi hayvanlar var?
Cevap: There are dogs,
(Köpekler var,)


2. Can the keepers feed the animals?
Çeviri: Bekçiler hayvanları besleyebilir mi?
Cevap: Yes, keepers can feed.
(Evet, bekçiler besleyebilir.)


3. Who can examine the animals?
Çeviri: Hayvanları kim muayene edebilir?
Cevap: The vet can examine the animals.
(Veteriner hayvanları muayene edebilir.)


4. Who can bath the animals?
Çeviri: Hayvanları kim yıkayabilir?
Cevap: The keeper can bath the animals.
(Bekçi hayvanları yıkayabilir.)


5. What is the kitten doing?
Çeviri: Yavru kedi ne yapıyor?
Cevap: The kitten is running.
(Yavru kedi koşuyor.)


6. What are the rabbits doing?
Çeviri: Tavşanlar ne yapıyor?
Cevap: The rabbits are eating carrots.
(Tavşanlar havuç yiyor.)


4e. Match. 
Çeviri: Eşleşme.

Cevap:
1. __D__
2. __F__
3. __A__
4. __B__
5. __C__
6. __E__


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135 Başak Yayınları

Prepare a poster about how to help animals in your neighbourhood.
Çeviri: Mahallenizdeki hayvanlara nasıl yardım edebileceğiniz hakkında bir poster hazırlayın.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 Başak Yayınları

1. Write the animal names. Then, listen and check. 
Çeviri: Hayvan isimlerini yazınız. Ardından, dinleyin ve kontrol edin.

Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 Başak Yayınları


2. Odd one out.
Çeviri: Garip biri çıktı.

Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 Başak Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137-138 Başak Yayınları

3. Work in pairs. Ask and answer the questions about the pictures below. 
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki resimlerle ilgili soruları sorun ve cevaplayın.

Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137-138 Başak Yayınları5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137-138 Başak Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Başak Yayınları

4. Work in pairs and answer the questions.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın ve soruları cevaplayın.

1. What can a parrot do?
Çeviri: Bir papağan ne yapabilir?
Cevap: Parrot can flying.
(Papağan uçabilir.)


2. What can a dog do?
Çeviri: Bir köpek ne yapabilir?
Cevap: Dog can runnig.
(Köpek koşabilir.)


3. What can a rabbit do?
Çeviri: Bir tavşan ne yapabilir?
Cevap: Rabbit can fast runnig.
(Tavşan hızlı koşabilir.)


4. What can you do in an animal shelter?
Çeviri: Bir hayvan barınağında ne yapabilirsiniz?
Cevap: We can donte money to the nimal shelter.
(Hayvan barınağına para bağışlayabiliriz.)


5. What can a vet do?
Çeviri: Veteriner ne yapabilir?
Cevap: Vet can examming.
(Veteriner muayene edebilir.)


6. What can a keeper do?
Çeviri: Bir bekçine yapabilir?
Cevap: The caretaker can take care of the animals.
(Bekçi hayvanlarla ilgilenebilir.)


7. Where can you adopt an animal?
Çeviri: Bir hayvanı nerede evlat edinebilirsin?
Cevap: From shelter.
(Barınaktan.)


8. Can a keeper feed the animals?
Çeviri: Bir bakıcı hayvanları besleyebilir mi?
Cevap: Yes, he can feed the amimals.
(Evet, hayvanları besleyebilir.)


9. Can a parrot jump high?
Çeviri: Bir papağan yükseğe zıplayabilir mi?
Cevap: No, It can’t jump high.
(Hayır, yükseğe zıplayamaz.)


10. Can a puppy fly?
Çeviri: Bir köpek yavrusu uçabilir mi?
Cevap: No, it can’t fly.
(Hayır, uçamaz.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Başak Yayınları

5. Complete the sentences and do the puzzle.
Çeviri: Cümleleri tamamlayın ve bulmacayı yapın.

Cevap: 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Başak Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Başak Yayınları

6. Read Duygu’s text message and answer the questions.
Çeviri: Duygu’nun mesajını oku ve soruları cevapla.

1. Is it a great day for Duygu?
Çeviri: Duygu için harika bir gün mü?
Cevap: Yes, it is.
(Evet öyle.)


2. Does she like the animals there?
Çeviri: Oradaki hayvanları seviyor mu?
Cevap: Yes, she like.
(Evet, seviyor.)


3. What are the dogs doing?
Çeviri: Köpekler ne yapıyor?
Cevap: The dogs are barking.
(Köpekler havlıyor.)


4. What are the rabbits doing?
Çeviri: Tavşanlar ne yapıyor?
Cevap: The rabbits are runnig.
(Tavşanlar koşuyor.)


5. What is the keeper doing?
Çeviri: Bekçi ne yapıyor?
Cevap: The keeper is feeding the animals.
(Bekçi hayvanları besliyor.)


6. What are the puppies and kittens doing?
Çeviri: Köpek yavruları ve kedi yavruları ne yapıyor?
Cevap: The pupies and kittens are jumping and playing together.
(Yavrular ve kedi yavruları birlikte zıplıyor ve oynuyorlar.)


7. How can they help animals?
Çeviri: Hayvanlara nasıl yardım edebilirler?
Cevap: We can donate money to the shelter.
(Barınağa para bağışlayabiliriz.)


5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 133-134-135-136-137-138-139-140-141. Sayfa, The Animal Shelter 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.