Cevap Yaz
22 Mayıs 2023, 15:54 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 128-129-130-131-132-133-134. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 128-129-130-131-132-133-134. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Saving The Planet ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-131-132-133-134 Cevapları konusunu paylaştık. Saving The Planet ünitesi içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 128-129-130-131-132-133-134. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 128-129-130-131-132-133-134. Sayfa Cevapları Saving The Planet

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 Pasifik Yayınları

13. Name the bins below and draw lines to match the rubbish with the correct bins. Then explain: What are there in your recycling bins? 
Çeviri: Aşağıdaki çöp kutularına isim verin ve çöpleri doğru çöp kutuları ile eşleştirmek için çizgiler çizin. Ardından açıklayın: Geri dönüşüm kutularınızda neler var?

Cevap: 

There are plastic wastes in my plastic bin. The plastic bin is yellow. (Plastik kutumda plastik atıklar var. Plastik kutu sarıdır.)

There are paper wastes in my paper bin. The paper bin is gray. (Kağıt kutumda kağıt atıkları var. Kağıt kutusu gri.)

There are glass wastes in my glass bin. The glass bin is green. (Cam çöp kutumda cam atıklar var. Cam kutu yeşildir.)

There are metal wastes in my metal bin. The metal bin is blue. (Metal kutumda metal atıklar var. Metal kutu mavidir.)
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 Pasifik Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129 Pasifik Yayınları

14. Before you read, answer the questions: Do you think you should have recycling bins at school, too? Do you think all the students use them? 
Çeviri: Okumadan önce şu soruları cevaplayın: Sizce okulda da geri dönüşüm kutuları olmalı mı? Sence tüm öğrenciler bunları kullanıyor mu?

Cevap: I think everyone should use them in everywhere. (Bence herkes her yerde kullanmalı.)


15. Read the text about the protection of the environment and answer the question: What are the “3Rs rules”? 
Çeviri: Çevrenin korunması ile ilgili metni okuyun ve şu soruyu cevaplayın: “3R kuralları” nelerdir?

Cevap: Reduce, Reuse and Recycle. (Azaltın, Yeniden Kullanın ve Geri Dönüştürün.)


16. Read the text in activity 15 again and answer the questions.
Çeviri: 15. aktivitedeki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. What is global warming?
Çeviri: Küresel ısınma nedir?
Cevap: It is the increase of the heat in Earth’s atmosphere.
(Dünya atmosferindeki ısının artmasıdır.)


2. How can we stop wasting energy?
Çeviri: Enerji israfını nasıl durdurabiliriz?
Cevap: We can turn off the lights or electrical devices or walk or bike for short distances etc.
(Işıkları veya elektrikli cihazları kapatabilir veya kısa mesafeler için yürüyebilir veya bisiklete binebiliriz.)


3. Why should we grow more plants?
Çeviri: Neden daha fazla bitki yetiştirmeliyiz?
Cevap: To reduce the carbon dioxide in the atmosphere.
(Atmosferdeki karbondioksiti azaltmak için.)


4. Why should we classify the rubbish as paper, plastic, metal and glass?
Çeviri: Çöpleri neden kağıt, plastik, metal ve cam olarak sınıflandırmalıyız?
Cevap: We should classify them to recycle. (Onları geri dönüşüm için sınıflandırmalıyız.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130 Pasifik Yayınları

17. What should/shouldn’t we do to protect the environment? Look at the photos and use the keywords. First take notes in the box below. Then make a speech about it. 
Çeviri: Çevreyi korumak için ne yapmalıyız/yapmamalıyız? Fotoğraflara bakın ve anahtar kelimeleri kullanın. Önce aşağıdaki kutuya not alın. O zaman bununla ilgili bir konuşma yap.

Cevap: 

We should reduce the use of water and other resources. We should classify our rubbish. We should recycle and reuse the wastes. We should stop cutting down the trees. We should unplug the electronic devices after we use them. We should stop harming and damaging our environment to save our planet. (Su ve diğer kaynakların kullanımını azaltmalıyız. Çöplerimizi sınıflandırmalıyız. Atıkları geri dönüştürmeli ve yeniden kullanmalıyız. Ağaçları kesmeyi bırakmalıyız. Elektronik cihazları kullandıktan sonra fişten çekmeliyiz. Gezegenimizi kurtarmak için çevremize zarar vermeyi ve zarar vermeyi bırakmalıyız.(


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131 Pasifik Yayınları

18. Listen and sing the song by Louis Armstrong. (Track 31)
Çeviri: Louis Armstrong’un şarkısını dinleyin ve söyleyin.


19. Write a poem about a beautiful and healthy world.
Çeviri: Güzel ve sağlıklı bir dünya hakkında bir şiir yazın.

Cevap: 

I love roses with thorns.
Cause they don’t smell if they don’t have thorns.
I love waterfalls they are free.
I love the stars too, they are lonely.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132 Pasifik Yayınları

20. Before you listen, look at the pictures and match them with the types of pollution. 
Çeviri: Dinlemeden önce resimlere bakın ve kirlilik türleriyle eşleştirin.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132 Pasifik Yayınları


21. Listen to the text and answer the question: When is the Earth Day? 
Çeviri: Metni dinleyin ve soruyu cevaplayın: Dünya Günü ne zaman? 

Cevap: It is on the 22 nd of April. (22 Nisan’a denk geliyor.)


22. Listen to track 32 again and fill in the blanks. 
Çeviri: 32. parçayı tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.

Cevap: 

1. People __pollute__ the seas, oceans, rivers, air and the land.
2. There are a lot of things to do to __save__ our planet.
3. On Earth Day, some people __get on__ the buses instead of cars.
4. People use less __electrical__ devices on Earth Day.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 Pasifik Yayınları

23. What can you do on Earth Day? Write briefly.
Çeviri: Dünya Günü’nde ne yapabilirsiniz? Kısaca yazın.

Cevap: 

You can attend the protests about saving the planet. (Gezegeni kurtarmakla ilgili protestolara katılabilirsiniz.)

You can take busses instead of using cars. (Araba kullanmak yerine otobüslere binebilirsiniz.)

You can plant trees. (Ağaç dikebilirsiniz.)

You can use less electronical devices. (Daha az elektronik cihaz kullanabilirsiniz.)


24. Find these words in the puzzle.
Çeviri: Bu kelimeleri bulmacada bulun.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 Pasifik Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134 Pasifik Yayınları

Prepare slogans / notes / posters about saving energy at school and hang them on the walls. 
Çeviri: Okulda enerji tasarrufu ile ilgili sloganlar / notlar / posterler hazırlayın ve duvarlara asın.


At the end of this unit, I can listen, understand and talk about saving the planet. (Bu ünitenin sonunda dinleyebilir, anlayabilir ve gezegeni kurtarmak hakkında konuşabilirim.)

At the end of this unit, I can give and respond to simple instructions. (Bu ünitenin sonunda basit yönergeler verebilir ve bunlara yanıt verebilirim.)

At the end of this unit, I can give and respond to simple suggestions. (Bu ünitenin sonunda basit önerilerde bulunabilir ve yanıt verebilirim.)


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 128-129-130-131-132-133-134. Sayfa, Saving The Planet Ünitesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.