Cevap Yaz
24 Şubat 2024, 9:34 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94-95-96. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94-95-96. Cevapları Hecce Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Occupations ünitesine ait cevapların yer aldığı 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94-95-96 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90-91-92-93-94-95-96. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 90-91-92-93-94-95-96. Sayfa Cevapları Occupations

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Hecce Yayıncılık

1. Look at the pictures below. Do you know their occupations? Use your dictionary and learn. Then, complete the sentences. 
Çeviri: Aşağıdaki resimlere bakın. Mesleklerini biliyor musun? Sözlüğünüzü kullanın ve öğrenin. Daha sonra cümleleri tamamlayın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Hecce Yayıncılık


2. Who are talking? Listen and tick the pictures above.
Çeviri: Kim konuşuyor? Yukarıdaki resimleri dinleyin ve işaretleyin.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Hecce Yayıncılık


3. Read the sentences. Write the occupations. 
Çeviri: Cümleleri okuyun. Meslekleri yazın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Hecce Yayıncılık1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Hecce Yayıncılık

4. Work in pairs. Choose an occupation. Ask and answer. 
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Bir meslek seçin. Sor ve cevapla.
Cevap:

– What are you doing? (Ne yapıyorsun?)
+ I do makeup, remove hair, cut and style hair. (Makyaj yapar, tüyleri alır, saç keser ve şekillendiririm.)
– Are you a hairdresser? (Sen bir kuaför müsün?)
+ Yes, I am a hairdresser. (Evet, kuaförüm.)


5. Now, write about your friend’s occupation as in the example. 
Çeviri: Şimdi arkadaşınızın mesleğini örnekteki gibi yazın.

Cevap: My friend is a hairdresser. At the hairdresser, she removes hair, puts on make-up, cuts and styles the hair.
(Arkadaşım kuafördür. Kuaförde tüyleri alır, makyaj yapar, saçı keser ve şekillendirir.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 Hecce Yayıncılık

6. Look at the pictures below. Describe the occupations using the words in the boxes as in the example. 
Çeviri: Aşağıdaki resimlere bakın. Örnekteki gibi kutulardaki kelimeleri kullanarak meslekleri tanımlayın.

Cevap:

  • He is a hairdresser. He can cut hair but not sew. (O bir kuaför. Saç kesebilir ama dikiş yapamaz.)
  • She is a doctor. He can treat but cannot cook. (O bir doktor. Tedavi yapabilir ama yemek yapamaz.)
  • He is a musician. He can play the violin, but he can’t catch criminals. (O bir müzisyen. Keman çalabilir ama suçluları yakalayamaz. )
  • He is a pilot. He can fly a plane, but he can’t clean a house. (O bir pilot. Uçak kullanabilir ama ev temizleyemez.)
  • He’s a mechanic. He fixes everything that is broken, but he cannot cook. (O bir tamirci. Bozulmuş her yeri düzeltir ancak yemek yapamaz.)
  • He is a tailor. He can sew clothes but cannot draw. (O bir terzi. Elbise dikebilir ama resim çizemez.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93 Hecce Yayıncılık

7. Prepare an occupation card. Work in groups and make a chain conversation as in example. 
Çeviri:  Bir meslek kartı hazırlayın. Gruplar halinde çalışın ve örnekteki gibi zincirleme bir konuşma yapın.

Cevap:

Ressam (Artist):

I can draw everything I see, but I can’t sing. (Gördüğüm her şeyi çizebilirim ama şarkı söyleyemem.)


8. Work in pairs.
Student A: Think of an occupation.
Student B: Ask questions and find the occupation.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın.
Öğrenci A: Bir meslek düşünün.
Öğrenci B: Soru sorun ve mesleği bulun.

Cevap:

–  Do you use materials such as pickaxes and shovels? (Kazma, kürek gibi malzemeler kullanırsın?)
+ No it is not. (Hayır, değil.)
– Do you cook? (Yemekler mi yaparsın?)
+  No it is not. (Hayır, değil.)
– Do you use needle and thread? (İğne, iplik mi kullanırsın?)
+ Yes, I use it. (Evet, kullanırım.)
– Are you a tailor?
(Sen bir terzi misin?)
+ Yes, I am a tailor.
(Evet, ben terziyim.)


Assignment: Find out the occupations of your family members. Write what they do.
Çeviri: Ödev: Aile üyelerinizin mesleklerini öğrenin. Ne yaptıklarını yazın.

Cevap:

My father is a civil servant. He works in National Education. (Babam devlet memuru. Milli Eğitimde çalışır.)

My mother is a housewife. Keeps the house in order. (Annem ev hanımı. Evin düzenini sağlar.)

My sister is a preschool teacher. Works in kindergarten. (Ablam okul öncesi öğretmeni. Anaokulunda çalışır.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94 Hecce Yayıncılık

9. Listen to the dialogue. Circle the correct words. Then, act out new dialogues using the other bold words. 
Çeviri: Diyaloğu dinle. Doğru kelimeleri daire içine al. Daha sonra diğer kalın sözcükleri kullanarak yeni diyaloglar canlandırın.

Cevap:


10. Imagine that you are a farmer. Write about your daily routines. 
Çeviri: Bir çiftçi olduğunuzu hayal edin. Günlük rutinleriniz hakkında yazın.

Cevap:

Sunday→  I’m a farmer. I water the trees on Sundays. (Ben bir çiftçiyim. Pazar günleri ağaçları sularım.)

Monday→ I collect the chickens’ eggs on Monday. (Pazartesi tavukların yumurtalarını toplarım.)

Tuesday→ I plant pepper, eggplant and tomato seeds on Tuesday. (Salı gün biber, patlıcan ve domates tohumlarını ekerim.)

Wednesday→ I pick the fruits in my garden on Wednesday. (Çarşamba günü bahçemdeki meyveleri toplarım.)

Thursday→ I graze my sheep on Thursday. (Perşembe günü koyunlarımı otlatırım.)

Friday→ I milk the cows on Friday. (Cuma günü ineklerin sütünü sağarım.)

Saturday→ I water my garden on Saturday. (Cumartesi günü bahçemi sularım.)


11. Now, talk about your daily routines. 
Çeviri: Şimdi günlük rutinlerinizden bahsedin.

Cevap:

When I wake up in the morning, I brush my teeth. Then I drink two glasses of water. I do breakfast. I get ready and go to school. I come back from school and rest. After I rest, I do my homework. We eat when family members gather. Then I read a book, chat with my family, eat fruit, brush my teeth and go to sleep. (Sabah uyanınca dişlerimi fırçalarım. Sonra iki bardak su içerim. Kahvaltı yaparım. Hazırlanarak okula giderim. Okuldan dönerim ve dinlenirim. dinlendikten sonra ödevlerimi yaparım. Aile üyeleri toplanınca yemek yeriz. Sonra kitap okurum, ailemle sohbet ederim, meyve yerim ve dişlerimi fırçalayarak uyurum. )


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95 Hecce Yayıncılık

12. Listen and write True (T) or False (F). 
Çeviri: Dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

Cevap:

(T) 1. They are flying to San Francisco.
(T) 2. Clark is self-employed.
(F) 3. Clark has a boss.
(F) 4. Suzan is a manager.
(T) 5. Suzan is attending to a medical conference on 17th March.


13. Look at the notes about Dr. Suzan Fisher and fill in the blanks on the web page. 
Çeviri: Dr. Suzan Fisher ile ilgili notlara bakın ve web sayfasındaki boşlukları doldurun.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95 Hecce Yayıncılık


14. Read the texts in activity 13 again and answer the questions.
Çeviri:

1. When was Suzan Fisher born?
Çeviri: Suzan Fisher ne zaman doğdu?

Cevap: She was born on 12 th May 1985.
(12 Mayıs 1985’te doğdu)


2. Where was she born?
Çeviri: O nerede doğdu?

Cevap: She was born in London.
(Londra’da doğdu.)


3. Was she a doctor in 2015?
Çeviri: 2015 yılında doktor muydu?

Cevap: Yes, she was. 
(Evet öyleydi.)


4. What time does she start working on Tuesdays?
Çeviri: Salı günleri saat kaçta çalışmaya başlıyor?

Cevap: She starts eorking at 9.00 a.m.
(Sabah 9.00’da çalışmaya başlıyor.)


5. What time does she leave hospital on Fridays?
Çeviri: Cuma günleri hastaneden saat kaçta çıkıyor?

Cevap: She leaves hospital at 10.00 p.m.
(Saat 22.00’de hastaneden ayrılıyor.)


6. How many children does Suzan have?
Çeviri: Suzan’ın kaç çocuğu var?

Cevap: She has two children.
(Onun iki çocuğu var.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 Hecce Yayıncılık

15. Listen and fill in the tables for Suzan.
Çeviri: Suzan’ı dinleyin ve tabloları doldurun.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 Hecce Yayıncılık


16. Talk about Suzan.
Çeviri: Suzan’dan bahset.

Cevap: She goes to work at 09.00 in the morning. He leaves work at 22:00 in the evening. He was born in London.
(Sabah 09.00’da işe gider. Akşam 22.00’da işten ayrılır. Londroda doğmuştur.)

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.