Cevap Yaz
17 Mart 2024, 22:36 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100-101-102-103. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100-101-102-103. Cevapları Hecce Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Occupations ünitesine ait cevapların yer aldığı 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100-101-102-103 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100-101-102-103. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 97-98-99-100-101-102-103. Sayfa Cevapları Occupations

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 Hecce Yayıncılık

17. Read and complete.
Çeviri: Oku ve tamamla.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 Hecce Yayıncılık


18. Work in pairs. Ask questions about your friend’s family members and relatives as in the example.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Arkadaşınızın aile üyeleri ve akrabaları hakkında örnekteki gibi sorular sorun.

19. Now, write about your friend’s relatives and family members.
Çeviri: Şimdi arkadaşınızın akrabaları ve aile üyeleri hakkında yazın.

Cevap:

– When was your father born, Sıla? (Baban ne zaman doğdu Sıla?)
+ My father was born on November 20, 1977. (Babam 20 Kasım 1977’de doğdu.)
– What profession does your father do? (Baban hangi mesleği yapıyor?)
+ My father is a tailor. (Babam terzidir.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Hecce Yayıncılık

20. Look at the pictures. Read the clues and answer the questions.
Çeviri: Resimlere bakmak. İpuçlarını okuyun ve soruları cevaplayın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Hecce Yayıncılık


21. Compare the jobs above.
Çeviri: Yukarıdaki işleri karşılaştırın.

Cevap: I think being an astronaut is more fun and easier than being a worker.
(Bence astronot olmak işçi olmaktan daha eğlenceli ve kolay.)


22. Read the dialogue. Then, prepare a similar dialogue with your partner using the clues  in activity 21.
Çeviri: Diyaloğu oku. Ardından, aktivite 21’deki ipuçlarını kullanarak partnerinizle benzer bir diyalog hazırlayın.

Cevap:

What is your occupation? (Ne iş yapıyorsunuz?)
I’m a tailor. (Ben terziyim.)
Is being a tailor fun? (Terzi olmak eğlenceli mi?)
It seems fun to me because I sew what I dream of. (Hayal ettiklerimi diktiğim için bana eğlenceli geliyor.)


Assignment: Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items.
Çeviri: Ödev: Yeni kelime öğeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 99 Hecce Yayıncılık

1. Find the occupations in the crossword puzzle.
Çeviri: Bulmacada meslekleri bulun.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 99 Hecce Yayıncılık


2. Read the sentences. Write the occupations from the crossword puzzle.
Çeviri: Cümleleri oku. Bulmacadan meslekleri yazın.
Cevap:

…..mechanic…. 1. You take your car to this person when you have a problem with it.

…..cook….. 2. She / He works in a restaurant or a café. She / He makes meals.

….doctor…. 3. If you are ill, you go and see this person. She / He treats diseases, injuries and pains.

….fireman….. 4. If there is fire, call 112. She / He puts off fire.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 Hecce Yayıncılık

3. Match the jobs to their works and tools. Then, ask and answer.
Çeviri: İşleri işleriyle ve araçlarıyla eşleştirin. Daha sonra sorun ve cevaplayın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 Hecce Yayıncılık


4. Now, compare the jobs above.
Çeviri: Şimdi yukarıdaki işleri karşılaştırın.

Cevap:

  • Farming is more tiring than nursing. (Çiftçilik hemşirelikten daha yorucudur.)

5. Read and fill in the blanks with “is, are, was, were”.
Çeviri: Okuyun ve boşlukları “is, are, was, was” ile doldurun.

Cevap:

1. He …is…. old now, but he …was…. young 50 years ago.
2. She ….is…. fat now, but she …was….. thin two years ago.
3. The shops ….were…. open 10 minutes ago. They …..are….. closed now.
4. It ….is….. hot now. It ….was…… cold early in the morning.
5. We ….were….. hungry before the lunch. We ….are…. full now.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101 Hecce Yayıncılık

6. Do the quiz and find: What jobs fit you?
Çeviri: Testi yapın ve şunu bulun: Hangi işler size uygun?

1. Working in a group gives me energy.
Çeviri: Grupla çalışmak bana enerji veriyor.

Cevap: a. Sure.


2. Do you like creating new things?
Çeviri: Yeni şeyler yaratmayı sever misiniz?

Cevap: b. Sometimes.


3. What are you good at in school?
Çeviri: Okulda hangi konuda iyisin?

Cevap: a. Language.


4. Where do you prefer working?
Çeviri: Nerede çalışmayı tercih edersiniz?

Cevap: c. Outdoors.


5. Do you like traveling?
Çeviri: Seyahat etmeyi sever misin?

Cevap: b. Sometimes.


6. What kind of work clothes do you prefer?
Çeviri: Ne tür iş kıyafetlerini tercih edersiniz?

Cevap: c. Casua


7. Where do you prefer working?
Çeviri: Nerede çalışmayı tercih edersiniz?

Cevap: b. Never mind.


8. Describe your personality.
Çeviri: Kişiliğini tanımla.

Cevap: c. Talented, friendly and trendy. 


9. What’s your favorite one?
Çeviri: En sevdiğin şey nedir?

Cevap: a. My computer or cell phone. 


10. What’s more important to you?
Çeviri: Senin için daha önemli olan ne?

Cevap: c. Happiness and family. 


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102 Hecce Yayıncılık

7. What do you want to be in future? Think of this occupation. Do the job analysis below. Then, talk about it.
Çeviri: Gelecekte ne olmak istiyorsun? Bu mesleği düşünün. Aşağıdaki iş analizini yapın. Sonra bunun hakkında konuşun.

Cevap: I want to be a successful neurosurgeon in the future. I aim to study hard, go to a good high school, work hard, move on to a good university, finish my department with the highest honors, and become a sought-after doctor throughout the country.
(Gelecekte başarılı bir beyin cerrahı olmak istiyorum. Çok rahat iyi bir liseye gidip çok yolda iyi bir üniversiteye gidecek bölümü birincilikle bitirecek ve ülke genelinde aranıp talep edilen bir doktor olmayı hedefliyorum. )


8. Match the sentences to the dates. Find the extra date.
Çeviri: Cümleleri tarihlerle eşleştirin. Ekstra tarihi bulun.

Cevap:

(…d..) 1. The famous writer, Şevket Rado was born on the twenty-first of April, nineteen thirteen.

(..a…) 2. The famous scientist, Albert Einstein was born on the fourteenth of March, eighteen seventy-nine.

(..c…) 3. The well-known footballer, Messi was born on the twenty-forth of June, nineteen eighty-seven.

(…e…) 4. The talented young pianist, Eylül Esme Bölücek was born on the twenty-ninth of August, two thousand.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 Hecce Yayıncılık

1. Look at the hats and caps below and write the occupations near them.
Çeviri: Aşağıdaki şapka ve kasketlere bakın ve yanlarındaki meslekleri yazın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 Hecce Yayıncılık


2. Find the different one.
Çeviri: Farklı olanı bulun.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 Hecce Yayıncılık1


3. Add letters and write the months.
Çeviri: Harfleri ekleyin ve ayları yazın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 Hecce Yayıncılık2

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.