Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 13:46 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110-111-112. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110-111-112. Cevapları Hecce Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Holidays ünitesine ait cevapların yer aldığı 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110-111-112 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110-111-112. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Holidays

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 Hecce Yayıncılık

1. Look at Michael’s photo album. Match the pictures to the sentences. 
Çeviri: Michael’ın fotoğraf albümüne bakın. Fotoğrafları cümlelerle eşleştirin.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 Hecce Yayıncılık


2. Where were you? Choose the correct word and fill in the blanks for yourself. 
Çeviri: Neredeydin? Doğru kelimeyi seçin ve boşlukları kendiniz doldurun.

Cevap: 

1. I was in / on / at ….in İstanbul…. last semester holiday.
2. I was in / on / at ….at a concert….. three months ago.
3. My family and I were in / on / at ….at home…. last evening.
4. My friends and I were in / on / at ….in the park….. yesterday.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Hecce Yayıncılık

3. Listen and find: Was Michael on holiday last week? 
Çeviri: Dinleyin ve bulun: Michael geçen hafta tatilde miydi?

Cevap: Yes, she was on vacation.(Evet, tatildeydi.)


4. Listen again and tick the correct sentences. 
Çeviri: Tekrar dinleyin ve doğru cümleleri işaretleyin.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Hecce Yayıncılık


5. Fill in the table below for yourself. Then, choose a row and make sentences as in the example. 
Çeviri: Aşağıdaki tabloyu kendiniz doldurunuz. Daha sonra bir satır seçin ve örnekteki gibi cümleler kurun.

Cevap: 

  • Aysel went to Istanbul a week ago. He visited the Galata tower and found it fascinating. (Aysel bir hafta önce İstanbul’a gitti. Galata kulesini ziyaret etmiş ve büyüleyici bulmuş.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Hecce Yayıncılık2


6. Work in pairs. Look at the table again. Prepare a similar dialogue as in activity 3. 
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Tabloya tekrar bakın. Etkinlik 3’tekine benzer bir diyalog hazırlayın.

Cevap:

Hello! Were you on holiday last month?
Yes, I was.

Where were you?
I was Antalya

What did you do?
I swam in the sea and visited the museum.

How was it?
It was fun and calm.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 Hecce Yayıncılık

7. Read the dialogue and fill in the blanks. Then, act it out. 
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve boşlukları doldurun. Sonra harekete geç.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 Hecce Yayıncılık


8. What did Julia do on holiday? Read the dialogue again and tick. 
Çeviri: Julia tatilde ne yaptı? Diyaloğu tekrar okuyun ve işaretleyin.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 Hecce Yayıncılık1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Hecce Yayıncılık

9. Think about Julia and Michael’s holidays. Write their names to make sentences.
Çeviri: Julia ve Michael’ın tatillerini düşünün. Cümle oluşturmak için isimlerini yazın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Hecce Yayıncılık


10. Choose the correct answers. Then, say: What do you think about a farm holiday? 
Çeviri: Doğru yanıtları seçin. Sonra şunu söyleyin: Çiftlik tatili hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Hecce Yayıncılık1


11. Julia helped her grandfather. She’s a helpful and respectful girl. Do you help your grandparents? What do you do? 
Çeviri: Julia büyükbabasına yardım etti. Yardımsever ve saygılı bir kızdır. Büyükanne ve büyükbabana yardım ediyor musun? Ne yapıyorsun?

Cevap: I help my grandmother and grandfather. I always visit them, I go to the market together and carry their bags, and I help them while working in the garden. (Büyükanneme ve büyükbabama yardım ediyorum. Her zaman ziyarete gidiyorum, pazara birlikte giderek poşetlerini taşırım, bahçede çalışırken yardım ederim.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110 Hecce Yayıncılık

12. Talk about Michael. What did / didn’t he do in Antalya? 
Çeviri: Michael’dan bahset. Antalya’da ne yaptı/yapmadı?

Cevap: Michael visited historical sites and beaches. Michael didn’t study, didn’t pick fruit, or visited museums. (Michael tarihi yerleri ve plajları ziyaret etti. Michael ders çalışmadı, meyve toplamadı veya müzeleri ziyaret etmedi.)


13. Write about Michael’s holiday. 
Çeviri: Michael’ın tatili hakkında yazın.

Cevap: Michael was in Antalya for vacation. Michael visited the beach and historical sites. While on the beach, he sailed and sunbathed. He took photographs of historical places. (Michael tatil için Antalya’daydı. Michael plajı ve tarihi yerleri ziyaret etti. Sahildeyken yelken açtı ve güneşlendi. Tarihi mekanların fotoğraflarını çekti.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 Hecce Yayıncılık

14. Listen and circle what you hear. 
Çeviri: Dinleyin ve duyduklarınızı daire içine alın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 Hecce Yayıncılık


15. Make up another story using the clues in activity 14. 
Çeviri: 14. aktivitedeki ipuçlarını kullanarak başka bir hikaye oluşturun.

Cevap:

Last summer, I was at the seaside with my famous person. It was a wonderful holiday. We travelled there by caravan. We stayed in a bugalow near a forest.

We prepared our breakfast in the mornings. We picked fruit. We played dart. in the aftermoons. I learned catching. When I arrived home, I was happy.


16. Fill in the blanks in the boxes in activity 14. Make up and write down your own story. 
Çeviri: Etkinlik 14’teki kutulardaki boşlukları doldurun. Kendi hikayenizi oluşturun ve yazın.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112 Hecce Yayıncılık

17. Look at the schedule and read John’s postcard. Then, fill in the blanks. 
Çeviri: Programa bakın ve John’un kartpostalını okuyun. Daha sonra boşlukları doldurun.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112 Hecce Yayıncılık


18. Work in pairs. One of you is John. Ask and answer. 
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Biriniz John’sunuz. Sor ve cevapla.

Cevap:

– What did you do on Monday morning, John? (Pazartesi sabahı ne yaptın John?)
+ We prepared breakfast.
(Kahvaltı hazırladık.)
– How was your day afterwards?
(Daha sonrasında günün nasıl geçti?)
+ We played volleyball at noon. It was so fun. (Öğlen voleybol oynadık. Çok)
– Is your holiday good overall? (Tatilin genel anlamda güzel mi?)
+ More than beautiful. I am having a lot of fun, enjoying it and learning a lot. (Güzelden daha fazlası. Hem çok eğleniyor, hem çok keyif alıyor hem de bir çok şey öğreniyorum. )

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.