Cevap Yaz
21 Nisan 2024, 18:35 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87-88. Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87-88. Cevapları Hecce Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde At The Fair ünitesine ait çalışmaların yer aldığı 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87-88 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87-88. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 80-81-82-83-84-85-86-87-88. Sayfa Cevapları At The Fair

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80 Hecce Yayıncılık

15. Listen and put the emotions in order.
Çeviri: Dinleyin ve duyguları sıraya koyun.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80 Hecce Yayıncılık


16. Listen and circle the correct ones.
Çeviri: Dinleyin ve doğru olanları daire içine alın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80 Hecce Yayıncılık1


17. Complete the sentences as in the example.
Çeviri: Cümleleri örnekteki gibi tamamlayın.

Cevap:

1. Timothy thinks fair is confusing. He feels ….confused….. .
2. Ken thinks fair is amusing. He feels ….amused….. .
3. Suzy thinks train rides are ….interesting…. . She is ….interested….. in train rides.
4. Ken thinks fairs are …..exciting….. and ….tiring… . He is ….excited…. and ….tired…. .


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81 Hecce Yayıncılık

18. Read the speech bubbles and match them to the parks. One park is extra.
Çeviri: Konuşma balonlarını okuyun ve bunları parklarla eşleştirin. Bir park ekstradır.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81 Hecce Yayıncılık


19. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. What can you do in Sazova Park?
Çeviri: Sazova Park’ta neler yapılabilir?

Cevap: I can get around by a train ride and visit the zoo.
(Tren yolculuğuyla dolaşıp hayvanat bahçesini ziyaret edebilirim.)


2. Where can you visit a zoo?
Çeviri: Hayvanat bahçesini nerede ziyaret edebilirsiniz?

Cevap: I can visit a zoo in Sazova Park in Eskişehir.
(Eskişehir’de Sazova Parkı’ndaki hayvanat bahçesini ziyaret edebilirim.)


3. What does Ecrin think about Harikalar Diyarı?
Çeviri: Ecrin Harikalar Diyarı hakkında ne düşünüyor?

Cevap: She thinks it is fantastic.
(Harika olduğunu düşünüyor.)


4. Where can you meet your friends at a café?
Çeviri: Arkadaşlarınızla bir kafede nerede buluşabilirsiniz?

Cevap: I can meet friends in Harikalar Diyarı.
(Harikalar Diyarı’nda arkadaşlarla buluşabilirim.)


5. How does Kübra feel in Sazova Park?
Çeviri: Kübra Sazova Park’ta nasıl hissediyor?

Cevap: She feels amused.
(Eğlendiğini hissediyor.)


6. What do you think about these parks?
Çeviri: Bu parklar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Students’ own answers.
(Öğrencilerin kendi cevapları.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82 Hecce Yayıncılık

20. Work in pairs. Choose a picture. Imagine that you are in that place.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Bir resim seçin. O yerde olduğunuzu hayal edin.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 83 Hecce Yayıncılık

1. Read and match. One is extra.
Çeviri: Oku ve eşleştir. Biri ekstra.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 83 Hecce Yayıncılık


2. Fill in the blanks to make comparisons. There can be more than one answer.
Çeviri: Karşılaştırma yapmak için boşlukları doldurunuz. Birden fazla cevap olabilir.

Cevap:

1. I think playing PC games are …..more boring…. than painting pictures.
2. I think the USA is …..more interesting….. than England.
3. I think Maths is ……more difficult……. than Science.
4. I think roller coasters are ….worse…… than Ferris wheels.
5. I think summer is …..better…… than winter.
6. I think a circus is …..more fantastic…… than a museum.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 Hecce Yayıncılık

3. What do you think about them?
Çeviri: Onlar hakkında ne düşünüyorsun?

Cevap: I think these toys are fun.
(Bu oyuncakların eğlenceli olduğunu düşünüyorum.)


4. Work in groups of three or four. Discuss with your friends about the pictures above.
Çeviri: Üç veya dört kişilik gruplar halinde çalışın. Yukarıdaki resimler hakkında arkadaşlarınızla tartışın.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Hecce Yayıncılık

5. Imagine a fair. Draw only what you like. Then, describe it.
Çeviri: Bir fuar hayal edin. Yalnızca beğendiğinizi çizin. Daha sonra tarif edin.


6. Work in pairs. Look at your friend’s picture and complete the sentences.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Arkadaşınızın resmine bakın ve cümleleri tamamlayın.

Cevap:

1. I like ….train…., but my friend doesn’t like it.
2. I don’t like …..ferris whell….., but my friend likes it.
3. We both like …..bumper car…. .
4. We both don’t like …..gondola….. .


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 Hecce Yayıncılık

7. Fill in the blanks with the correct forms of the words.
Çeviri: Boşlukları kelimelerin doğru formlarıyla doldurun.

Cevap:

1. I’m …..bored….. because the film is …..boring…. . (boring / bored)

2. Running 2 km is too …tiring…., so I’m …tired… . (tiring / tired)

3. Jane thinks Maths is ….interesting…. . She is ….interested…. in Maths. (interesting / interested)

4. Everybody feels ….amused…. because Peter tells ….amusing….. stories. (amusing / amused)

5. Lightning and storms make me …..frightened…. . They are ….frightening… . (frightening/ frightened)


8. Complete the speech bubbles with “I agree” , “I think”, “ I disagree”.
Çeviri: Konuşma balonlarını “Katılıyorum”, “Sanırım”, “Katılmıyorum” ifadeleriyle tamamlayın.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 Hecce Yayıncılık


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 Hecce Yayıncılık

1. Circle the words. Collect the extra letters and find the key words.
Çeviri: Kelimeleri daire içine alın. Fazladan harfleri toplayın ve anahtar kelimeleri bulun.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 Hecce Yayıncılık


2. Match the words to their synonyms. Find the extra word.
Çeviri: Kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz. Fazladan kelimeyi bulun.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 Hecce Yayıncılık1

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.