Cevap Yaz
24 Mayıs 2022, 21:50 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Democracy ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 136-137-138-139-140-141 Cevapları konusunu paylaştık. Democracy ünitesine ait cevaplarla ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları Democracy

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 Pasifik Yayınları

1. Look at the pictures. Read and guess the meanings of the bold words. 
Çeviri: Resimlere bakın. Kalın kelimelerin anlamlarını okuyun ve tahmin edin.
Cevap: 

Election: Seçim
Vote: Oy vermek
Candidate to be the class president: Sınıf başkanı olmaya aday.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137 Pasifik Yayınları

2. Before you listen, answer the questions: Who is your class president? Who selected him/her?
Çeviri: Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Sınıf başkanınız kim? Kim onu seçti?


3. Listen to the teacher and answer the question: When is the class president election? Then write three words about democracy. 
Çeviri: Öğretmeni dinleyin ve soruyu cevaplayın: Sınıf başkanı seçimi ne zaman? Sonra demokrasiyle ilgili üç kelime yazın.

Cevap: It is on next Friday. (Önümüzdeki Cuma günü.)
1. Fair (Adil)
2. Respect (Saygı göstermek)
3. Equal (Eşit)


4. Listen to track 33 again. What are class president’s duties? Write true (T) or false (F).
Çeviri: 33. parçayı tekrar dinleyin. Sınıf başkanının görevleri nelerdir? Doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

Cevap: 

(T) 1. He / She solves the problems.
(T) 2. He / She organizes activities.
(F) 3. He / She cleans the board.
(F) 4. He / She checks the homework of other students.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138 Pasifik Yayınları

5. What does your class president do every day? Write 3 duties.
Çeviri: Sınıf başkanınız her gün ne yapar? 3 görev yazınız.

Cevap: 

1- He / she brings the attendance paper to the class. (Yoklama kağıdını sınıfa getirir.)

2- He / she helps tacher while taking the attendance. (Yoklama alırken öğretmene yardımcı olur.)

3- He / she talks with the teacher about the expectations and complaints of the class. (Sınıfın beklenti ve şikayetlerini öğretmenle konuşur.)


6. Before you listen, answer the questions: Did you vote for your class president? When?
Çeviri: Dinlemeden önce şu soruları yanıtlayın: Sınıf başkanınıza oy verdiniz mi? Ne zaman?

Cevap: I voted for my friend at the beginning of the term. (Dönem başında arkadaşıma oy verdim.)


7. Listen to the dialogue and answer the question: What are the candidates’ names? Write them under the pictures. (Track 34)
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve soruyu cevaplayın: Adayların isimleri nelerdir? Bunları resimlerin altına yazın. (Parça 34)

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138 Pasifik Yayınları


8. Listen to track 34 again and complete the sentences with the candidates’ names.
Çeviri: 34. parçayı tekrar dinleyin ve cümleleri adayların isimleriyle tamamlayın.

Cevap: 

a. _Rose_ is clever and friendly.
b. _Ahmet_ respects others.
c. _Ahmet_ is fair.
d. _Rose_ is Mary’s best friend.
e. _Ahmet_ should make a campaign speech.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Pasifik Yayınları

9. Work in pairs. There is a class president election in your class. Talk about the stages of classroom president polls and your candidates. Use the words in the box.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Sınıfınızda sınıf başkanı seçimi var. Sınıf başkanı anketlerinin aşamaları ve adaylarınız hakkında konuşun. Kutudaki kelimeleri kullan.

Cevap:

A: Are you a candidate in the election? (Seçimde aday mısınız?)

B: No, I’m not. (Hayır, değilim.)

A: Who is your candidate? (Adayınız kim?)

B: Mehmet. He is clever and respectful. Who is your candidate? (Mehmet. Zeki ve saygılıdır. Senin adayın kim))

A: I support him, too. We should make a campaign for him. (Ben de onu destekliyorum. Onun için bir kampanya yapmalıyız.)

B: Yes, we shouldd prepare polls and ask the class bout their opinions. We need their votes. (Evet, anketler hazırlamalı ve sınıfa fikirlerini sormalıyız. Onların oylarına ihtiyacımız var.)

A: And we should prepare him a speech too. Every candidate gives a speech. It would help him on the ballot box very much. (Ve biz de ona bir konuşma hazırlamalıyız. Her aday bir konuşma yapar. Sandıkta ona çok yardımcı olacaktır.)

B: Let’s do all that and hope that it will be a fair election. (Bütün bunları yapalım ve adil bir seçim olmasını umalım.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Pasifik Yayınları

10. Before you read, answer the question: Do you select your class president by open vote or secret ballot?
Çeviri: Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Sınıf başkanınızı açık oyla mı yoksa gizli oyla mı seçiyorsunuz?


11. Read the text and underline the words about the concept of democracy.
Çeviri: Metni okuyunuz ve demokrasi kavramı ile ilgili kelimelerin altını çiziniz.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Pasifik Yayınları


12. Read the text in activity 11 again and answer the questions. 
Çeviri: 11. aktivitedeki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. What should the candidates in an election never do?
Çeviri: Bir seçimde adayların asla yapmaması gerekenler nelerdir?
Cevap: They should never break the law.
(Asla yasayı çiğnememelidirler.)


2. What should the candidates know?
Çeviri: Adaylar ne bilmeli?
Cevap: They should know human and child rights.
(İnsan ve çocuk haklarını bilmelidirler.)


3. What should the candidates be in public?
Çeviri: Adaylar kamuoyunda ne olmalı?
Cevap: They should be good role models in public.
(Toplum içinde iyi birer rol model olmalıdırlar.)


4. What should everybody respect?
Çeviri: Herkes neye saygı duymalı?
Cevap: Everybody should respect the election results in democracy.
(Demokraside herkesin seçim sonuçlarına saygı duyması gerekir.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Pasifik Yayınları

13. Write a short paragraph about democracy. Consider the questions below. Then talk about it in class.
Çeviri: Demokrasi ile ilgili kısa bir paragraf yazınız. Aşağıdaki soruları düşünün. Sonra sınıfta bunun hakkında konuşun.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Pasifik Yayınları


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 136-137-138-139-140-141. Sayfa, Democracy  2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.