Cevap Yaz
26 Mayıs 2022, 20:31 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 142-143-144-145-146-147-148. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 142-143-144-145-146-147-148. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Democracy ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 142-143-144-145-146-147-148 Cevapları konusunu paylaştık. Democracy ünitesine ait cevaplarla ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 142-143-144-145-146-147-148. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 142-143-144-145-146-147-148. Sayfa Cevapları Democracy

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142 Pasifik Yayınları

14. Before you listen, answer the question: When did you last give a vote?
Çeviri: Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: En son ne zaman oy verdiniz?


15. Listen to the dialogue and answer the question: Was it a fair election? 
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu yanıtlayın: Adil bir seçim miydi?

Cevap: Yes, language was a choice. (Evet dil bir seçimdi.)


16. Listen to track 35 again and fill in the blanks. 
Çeviri: 35. parçayı tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.

Cevap: 

1. George and his friends _chose_ their classroom president.
2. They _wrote_ their candidates’ names on the paper.
3. They _put_ their votes in the ballot box.
4. George’s candidate _didn’t win_ the election.
5. Their classroom president _gave_ them a speech.
6. George and his friends _liked_ the president’s ideas.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143 Pasifik Yayınları

17. You elected your class president. What happened? Look at the pictures, use the keywords and tell it to your friends.
Çeviri: Sınıf başkanınızı seçtiniz. Ne oldu? Resimlere bakın, anahtar kelimeleri kullanın ve arkadaşlarınıza söyleyin.

Cevap: First, we candidates. Then, candidates made their campaigns. Electors listened to candidates speeches. Then, the voting booth and ballot box re prepared. After that, everyone voted. After voting, wechecked the results and the class president has elected. Candidates were fair. Everyone respected the results. (İlk önce biz adaylarız. Ardından adaylar kampanyalarını gerçekleştirdi. Seçmen adayların konuşmalarını dinledi. Ardından sandık ve sandık yeniden hazırlandı. Ondan sonra herkes oy kullandı. Oy verdikten sonra sonuçlara baktık ve sınıf başkanı seçti. Adaylar adildi. Sonuçlara herkes saygı duydu.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 144 Pasifik Yayınları

18. Look at the words in the boxes. Complete the puzzle with these words.
Çeviri: Kutulardaki kelimelere bakın. Bu kelimelerle bulmacayı tamamlayın.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 144 Pasifik Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 145 Pasifik Yayınları

19. You became the class president for the second time. Make your first speech. Talk about your past and present actions. Mention the following below.
Çeviri: İkinci kez sınıf başkanı oldunuz. İlk konuşmanı yap. Geçmiş ve şimdiki eylemleriniz hakkında konuşun. Aşağıdakilerden bahsedin.

Cevap: 

Dear friends,
I’m very happy to be your class president again. I believe I’m helpful and fair. I do my best to defend your rights. I talk to the teacgers and the director about every complaint and expecttion of you. I organise the class and events. Last term we organized a trip to the museum and I would love to organize a trip to the nature. I will talk to the teacher about the organization and the classroom needs. Tan you all. (Sevgili arkadaşlar,
Tekrar sınıf başkanınız olduğum için çok mutluyum. Yardımsever ve adil olduğuma inanıyorum. Haklarınızı savunmak için elimden geleni yapıyorum. Sizden her şikayet ve beklentiyi hocalar ve müdürle konuşuyorum. Dersi ve etkinlikleri ben organize ederim. Geçen dönem müze gezisi düzenledik ve doğaya bir gezi düzenlemeyi çok isterim. Öğretmenle organizasyon ve sınıf ihtiyaçları hakkında konuşacağım. Hepinizi bronzlaştırın.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 146 Pasifik Yayınları

20. Before you read, answer the questions: When was the last election in Turkey? What election was it?
Çeviri: Okumadan önce şu sorulara cevap verin: Türkiye’de son seçim ne zamandı? Hangi seçimdi?

Cevap:  March 31, 2019 mayoral election. (31 mart 2019 belediye başkanlığı seçimi.)


21. Read the speech bubble and answer the question: What is the new president like? 
Çeviri: Konuşma balonunu okuyun ve şu soruyu yanıtlayın: Yeni başkan nasıl biri?

Cevap: The new president is kind and nice. (Yeni başkan kibar ve hoş biri.)


22. Read the speech bubble again and answer the questions.
Çeviri: Konuşma balonunu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Who voted in the election?
Çeviri: Seçimde kim oy kullandı?
Cevap: Everyone over 18 yers old voted.
(18 yaşından büyük herkes oy kullandı.)


2. What was there before the election?
Çeviri: Seçimden önce ne vardı?
Cevap: There were campaigns.
(Kampanyalar vardı.)


3. What did the candidates talk about in their speeches?
Çeviri: Adaylar konuşmalarında nelerden bahsetti?
Cevap: They talked about human rights and their plans.
(İnsan haklarından ve planlarından bahsettiler.)


4. Was it a fair election?
Çeviri: Adil bir seçim miydi?
Cevap: Yes, it was a fair election.
(Evet, adil bir seçim oldu.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 147 Pasifik Yayınları

23. You’re a class president candidate. Find a slogan and make a poster for yourself.
Çeviri: Sınıf başkanı adayısın. Bir slogan bulun ve kendinize bir poster yapın.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148 Pasifik Yayınları

Write the new words in your visual dictionary. Stick or draw pictures for them. Complete your dictionary and present it in class.
Çeviri: Yeni kelimeleri görsel sözlüğünüze yazın. Onlar için resim yapıştırın veya çizin. Sözlüğünüzü tamamlayın ve sınıfta sunun.


Work in groups and make an election campaign poster for classroom presidency.
Çeviri: Gruplar halinde çalışın ve sınıf başkanlığı için bir seçim kampanyası posteri hazırlayın.


I can listen, understand and talk about the steps of an election. (Bir seçimin adımlarını dinleyebilir, anlayabilir ve konuşabilirim.)

I can ask questions. (Soru sorabilirim.)

I can talk about past events. (Geçmiş olaylar hakkında konuşabilirim.)


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 142-143-144-145-146-147-148. Sayfa, Democracy  2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.