Cevap Yaz
27 Nisan 2023, 9:49 - Betül Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 6. sınıf ingilizce ders kitabı içerisinde öğrencilerimiz sayfa 17-18-19-20-21 ve 22. sayfadaki ders kitabı cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22 Sayfa Cevapları Life

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 Pasifik Yayınları

Before you listen, answer the question: What do you do at these times of the day?
Çeviri: Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Günün bu saatlerinde ne yaparsınız?

Cevap:
7:30 in the morning: I wake up and get ready  for school.
12:30 at noon: I have lunch at noon.
8:00 in the evening: I surf the internet at 8 o’ clock in the evening.


Listen and complete the sentence. (Track 6)
Çeviri: Dinleyin ve cümleyi tamamlayın. (Parça 6)

Cevap: Mark attends a traditional dance course on wednesdays.


Listen to track 6 again and answer the questions.
Çeviri: 6. parçayı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. Where does Lisa go on Wednesday? (Lisa Çarşamba günü nereye gidiyor?)
Cevap: She goes to her step dance class on wednesday. (Çarşamba günü step dansı dersine gidiyor.)

2. What does Lisa do on Friday? (Lisa Cuma günü ne yapar?)
Cevap: She plays tennis on friday. (Cuma günü tenis oynuyor.)

3. What does Mark take care of? (Mark neyle ilgileniyor?)
Cevap: He takes care of his dog. ( Köpeğine o bakar.)

4. Why doesn’t Mark’s sister attend any courses? (Mark’ın kız kardeşi neden herhangi bir kursa katılmıyor?)
Cevap: Because she is very little. (Çünkü o çok küçük.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 Pasifik Yayınları

Work in pairs. Ask your friend questions and complete the diary. Then explain your friend’s weekly plan.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Arkadaşınıza sorular sorun ve günlüğü tamamlayın. Ardından arkadaşınızın haftalık planını açıklayın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Pasifik Yayınları

Read the invitation cards and the tickets below. Give information about them as in the example
Çeviri: Aşağıdaki davetiyeleri ve biletleri okuyun. Onlar hakkında örnekteki gibi bilgi veriniz.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 Pasifik Yayınları (1)

P.S. Bring a few beans with you for the boardgames in every lesson.
Çeviri: Her derste masa oyunları için yanınızda birkaç fasulye getirin.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Pasifik Yayınları

Before you listen, answer the questions: Do you run errands at home? Why/Why not?
Çeviri: Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Evde ayak işlerini yapıyor musunuz? Neden/Neden olmasın?
Cevap: I usually run errands at home because I’m young and everybody give me orders.


Listen and answer the question: What pet does Molly have? (Track 7)
Çeviri: Dinle ve soruyu cevapla: Molly’nin hangi evcil hayvanı var? (Parça 7)
Cevap: Molly has a cat.


Listen to track 7 again. What does Molly do on Saturdays? Put a tick. (√ )
Çeviri: Parçayı tekrar dinleyin. Molly cumartesi günleri ne yapar? İşaret koy. (√ )

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Pasifik Yayınları


How does your mother / father / sister or brother spend a day? Explain briefly.
Çeviri: Annen / baban / kız kardeşin veya erkek kardeşin bir gününü nasıl geçiriyor? Kısaca açıklayınız.

Cevap: My father goes to work and comes home in the evening . He watches TV and we talk. My mother do the cleaning at home.She makes the dinner. She takes care of her flowers.

Çeviri: Babam akşam işe gidiyor ve eve geliyor. O televizyon izliyor ve biz konuşuyoruz. Annem evde temizlik yapar.Akşam yemeğini o yapar. Çiçekleriyle ilgileniyor.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 Pasifik Yayınları

Play in pairs. Throw the bean. Ask and answer questions about the pictures. The student with wrong questions or answers goes back 2 spaces
Çeviri: Çiftler halinde oynayın. Fasulyeyi atın. Resimlerle ilgili sorular sorun ve cevaplayın. Yanlış soru veya cevapları olan öğrenci 2 boşluk geri gider

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Pasifik Yayınları

Prepare a visual dictionary. Write the new words. Draw or stick pictures for your new words as in the example.
Çeviri: Görsel bir sözlük hazırlayın. Yeni kelimeleri yazın. Yeni kelimeleriniz için örnekteki gibi resimler çizin veya yapıştırın.

What are your classmates’ favourite school/after school activities? Ask about them and prepare a poster.
Çeviri: Sınıf arkadaşlarınızın en sevdiği okul/okul sonrası etkinlikleri nelerdir? Bunları sorun ve bir poster hazırlayın.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Pasifik Yayınları (1)

Read the sentences and give points between 0 and 10. At the end of this unit, I can…
Çeviri: Cümleleri okuyun ve 0 ile 10 arasında puan verin. Bu ünitenin sonunda…


6. Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 17-18-19-20-21-22. Sayfa, Life Ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir durum ile karşılaşması durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.