Cevap Yaz
27 Nisan 2023, 9:48 - Betül Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Weather And Emotions

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 Pasifik Yayınları

Look at the pictures and match them with the words. Then do the puzzle.
Çeviri: Resimlere bakın ve kelimelerle eşleştirin. Sonra bulmacayı yap.

Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 Pasifik Yayınları2 (1)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60 Pasifik Yayınları

Before you read, answer the questions: Do you like reading poems? Why/Why not?
Çeviri: Okumadan önce şu soruları cevaplayın: Şiir okumayı sever misiniz? Neden/Neden olmasın?

Cevap: I don’t like reading poems .I like stories more. ( Şiir okumayı sevmiyorum .Hikayeleri daha çok severim.)

Read the poem and answer the question: What do the children want?
Çeviri: Şiiri okuyun ve soruyu cevaplayın: Çocuklar ne istiyor?

Read the poem again and fill in the blanks.
Çeviri: Şiiri tekrar okuyun ve boşlukları doldurun.
Cevap: 
1. The weather is ……….rainy……………………… .
2. The children can’t play in …………rain……………………. .
3. The children want the rain to .……….go away…………………….. .

 

Read the poem and fill in the blanks with the words below.
Çeviri: Şiiri okuyunuz ve aşağıdaki sözcüklerle boşlukları doldurunuz.
Cevap:
The wind blows left,
The wind blows ….right………………. .
In the day, and in the ……..night…………… .
Rain comes down,
And falls on the .…ground……………… .
Oh how we love that drip-drop
…….sound……………. .

 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 Pasifik Yayınları

Before you read, answer the question: What kind of weather do you like?
Çeviri: Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Ne tür havaları seversiniz?
Cevap: I like rainy weather.

Look at the pictures, read the dialogue and answer the question. How does the brother feel?
Çeviri: Resimlere bakın, diyaloğu okuyun ve soruyu cevaplayın. Kardeş nasıl hissediyor?

Read the dialogue again and answer the questions.
Çeviri: Diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Are sister and brother in the same city? (1. Kız ve erkek kardeş aynı şehirde mi?)
Cevap: No, they aren’t.
2. What’s the weather like in the brother’s city?(2. Kardeşin şehrinde hava nasıl?)
Cevap: It ıs cold and snowy in his city.
3. How does the sister feel?(3. Kız kardeş nasıl hissediyor?)
Cevap: She feels happy.

Work in pairs. You are in different cities with your friend. Ask and answer about the weather on the phone. Say your feelings.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Arkadaşınızla farklı şehirlerdesiniz. Telefonda hava durumunu sorun ve cevaplayın. Duygularını söyle.
Cevap:
A:The weather is rainy and  I feel happy ! How is the weather like in your town?
B: It’s suny and hot in here .I like sunny weather , but I feel depressed because of hot.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 Pasifik Yayınları

Miming Game: Throw the bean. Read the sentence in the box. Mime it and play in pairs. The student with the wrong mime goes back 2 boxes
Çeviri:  Fasulyeyi atın. Kutudaki cümleyi okuyun. Mim yapın ve çiftler halinde oynayın. Yanlış mim kullanan öğrenci 2 kutu geri gider.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63 Pasifik Yayınları

 Prepare a chart for weather forecast for a city. Use pictures.
Çeviri: Bir şehir için hava tahmini için bir çizelge hazırlayın. Resimleri kullanın.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64 Pasifik Yayınları

Act out different weather conditions by using emotions.
Çeviri: Duyguları kullanarak farklı hava koşullarını canlandırın.


SELF ASSESSMENT

Read the sentences and give points between 0 and 10.
Çeviri: Cümleleri okuyun ve 0 ile 10 arasında puan verin.

At the end of this unit, I can… ()

⚝ listen, understand and talk about the weather. [10] (Dinleyin, anlayın ve hava durumu hakkında konuşun.)
⚝ listen, understand and talk about my feelings. [10] (Duygularımı dinle, anla ve konuş.)
⚝ ask and answer simple questions. [10] (basit sorular sorun ve cevaplayın.)


6. Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 59-60-61-62-63-64. Sayfa, Weather and Emotion ünitesi içerisinde eksik veya hatalı bir durum ile karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.