Cevap Yaz
17 Şubat 2022, 20:23 - Betül Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde At The Fair ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 6. sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 65-66-67-68-69-70-71 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları At The Fair

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 Pasifik Yayınları

1 Look and complete the names under the pictures.
Çeviri: Resimlerin altındaki adlara bakın ve tamamlayın.
Cevap:6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 Pasifik Yayınları

Before you listen, answer the questions: Do you like going to the fair? Why/Why not?
Çeviri: Dinlemeden önce şu sorulara cevap verin: Fuara gitmeyi sever misiniz? Neden/Neden olmasın?
Cevap: Yes, I like go to the fair.


Listen to Janet and write the correct word(s) as in the example. (Track 18)
Çeviri: Janet’i dinleyin ve örnekteki gibi doğru kelimeyi/kelimeleri yazın. 
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 Pasifik Yayınları

Listen to track 18 again and answer the questions.
Çeviri: Parça 18’i tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. Does Janet like fairs? (Janet fuarları sever mi?)
Cevap: Yes, she does. (Evet, öyle.)

2. What does Janet like very much? ( Janet neyi çok seviyor?)
Cevap: She likes roller coaster and train ride very much. (Hız trenini ve tren yolculuğunu çok seviyor.)

3. What does Janet hate? Why? ( Janet neyden nefret eder? Niye ya?)
Cevap: She hates bumber cars.She thinks they are boring. (Çarpışan arabalardan nefret ediyor.Onların sıkıcı olduğunu düşünüyor.)

4. Are carnivals fantastic or horrible for Janet? (Karnavallar Janet için fantastik mi yoksa korkunç mu?)
Cevap: They are fantastic  for janet. (Janet için harikalar.)


Talk about a fair and the things there. Tell your likes/dislikes, feelings and opinions. Use the words and phrases below. You can listen to track 18 again as an example.
Çeviri: Bir panayır ve oradaki şeyler hakkında konuşun. Sevdiklerinizi/beğenmediklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi söyleyin. Aşağıdaki kelimeleri ve ifadeleri kullanın. Örnek olarak 18. parçayı tekrar dinleyebilirsiniz.

Cevap: There  are  bumper cars , carousel, roller  coaster, train ride and ferris wheels in a fair. I like carouser, ,roller coaster and train ride. I like bumper cars very much. I think they are amazing and very exciting . I hate ferris wheels. I think they are boring and dull. (Bir fuarda çarpışan arabalar, atlıkarınca, roller coaster, tren yolculuğu ve dönme dolaplar vardır. Atlıkarınca, roller coaster ve tren yolculuğunu severim. Çarpışan arabaları çok severim. Bence onlar harika ve çok heyecan verici. Dönme dolaplardan nefret ederim. Bence sıkıcı ve sıkıcılar.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 Pasifik Yayınları

Before you read, answer the question: What can you do at a fair?
Çeviri: Okumadan önce şu soruya cevap verin: Bir fuarda ne yapabilirsiniz?

Cevap: You can drive bumper cars, go on a train ride, watch the sky from a ferris wheel or enjoy an amazing ride on roller coaster. ( Çarpışan arabalara binebilir, trene binebilir, dönme dolaptan gökyüzünü seyredebilir veya hız treninde harika bir yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz.)

Read the poster and answer the question: Where is the fair?
Çeviri: Posteri okuyun ve şu soruyu cevaplayın: Fuar nerede?

Cevap: It’s on Bells Community Centre, Hazel Avenue.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 Pasifik Yayınları

8) Read the poster again and answer the questions.

1. What is the date of the fair?
Cevap: June 25th, 2019.

2. What time does the fair open and close?
Cevap: It opens 3, 30 in the afternoon, closes at 8.30 in the evening.

3. Can children play games at the fair?
Cevap: Yes, they can.


9) Prepare a fair poster and draw pictures. Then describe the fair.
Cevap:
The fair will be at 21th of September, 2019. It will be open from 8.30 a.m. to 7.30 p.m. There will be carousels, ferris wheels, roller coasters, bumper will be sold in the sopping mall of the town.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 Pasifik Yayınları

10) Before you listen, answer the question: Do you like fun fairs or parks? Why?
Çeviri: Dinlemeden önce soruyu cevaplayın: Eğlence fuarlarını mı yoksa parkları mı seversiniz? Neden?
Cevap: No, I don’t like fun fairs. I like hanging out in home.


11) Listen to the dialogue and tick ( √ ) the correct pictures for Susan and Jim. (Track 19)
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve Susan ve Jim için doğru resimleri işaretleyin ( √ ).
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 Pasifik Yayınları


12) Listen to track 19 again and write true (T) or false (F).
Çeviri: Parça 19’u tekrar dinleyin ve true (T) veya false (F) yazın.
Cevap:

1. Jim doesn’t like roller coasters. [F]
2. Susan hates roller coasters. [T]
3. Jim’s favourite is the ghost train. [F]
4. Susan thinks bumper cars are exciting. [T]


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 65-66-67-68-69-70-71. Sayfa, At The Fair Ünitesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.