Cevap Yaz
10 Ocak 2023, 18:33 - Betül Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde At The Fair ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları At The Fair

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 Pasifik Yayınları

13) Work in pairs. Choose two of these places. Describe and compare them. Express your likes/dislikes, feelings and opinions as in track 19.
Çeviri:  Çiftler halinde çalışın. Bu yerlerden ikisini seçin. Bunları açıklayın ve karşılaştırın. Beğenilerinizi/beğenmediklerinizi, duygularınızı ve düşüncelerinizi 19. parçadaki gibi ifade edin.
Cevap:

A: What do you think about parks?
B: I don’t like them. I think they are boring and too crowded.
A: I agree. I think they are too noisy too.


X: What do you think of the shopping malls?
Y: I like shopping malls. They are so many things you can do there. There are lots of shopping options too.
X: I disagree. I think they are too crowded as well. I like quiet places more.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 Pasifik Yayınları

14. Before you read, answer the questions: Which one do you like more? Poems or novels? Why?
Çeviri: Okumadan önce şu sorulara cevap verin: Hangisini daha çok seviyorsunuz? Şiirler mi romanlar mı? Neden?
Cevap: I like novels more. I think poems are boring.


15. Read the poem and write a title for it.
Çeviri: Şiiri okuyun ve ona bir başlık yazın.
Cevap: Fun Fairs.


16) Read the poem again and write true (T) or false (F).
Çeviri: Şiiri tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
Cevap:

1. You feel unhappy at a fair. [F]
2. You can feel frightened in a roller coaster. [T]
3. You don’t laugh in a hall of mirrors. [F]
4. Toffee apples are delicious [T]

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Pasifik Yayınları

DRAWING & SPEAKING

17. Think about a place you like very much and draw a picture of it. Then talk about it.
Çeviri: Çok sevdiğiniz bir yeri düşünün ve resmini çizin. O zaman bunun hakkında konuş.
Cevap: I like stadiums very much. I am a huge fan of football and I love the stadium ambiance. I go to footbal matches with my father once a month.


SPEAKING

18. What do you think about these places? First draw emoticons, then say.
Çeviri: Bu yerler hakkında ne düşünüyorsunuz? Önce ifadeler çizin, sonra söyleyin.
Cevap:

I like beaches, but I don’t like classrooms.
I love movie theaters, but I don’t like liabries.
I don’t like parks and I hate swimming pools.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 Pasifik Yayınları

19. Before you listen, look at the pictures in activity 20. Which one do you like more? A Ferris wheel or a roller coaster?
Çeviri: Dinlemeden önce 20. aktivitedeki resimlere bakın. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Dönme dolap mı yoksa hız treni mi?
Cevap: I like roller coaster more.


20. Listen to the dialogue and answer the question: Why doesn’t Mary like the roller coaster? (Track 20)
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu yanıtlayın: Mary neden hız trenini sevmiyor? (Parça 20)
Cevap: She doesn’t like roller coaster because she thinks it’s frigthening.


21. Listen to track 20 again and complete the sentences.
Çeviri: 20. parçayı tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1. Tim thinks the roller coaster is __crazy__ .
2. Mary thinks the roller coaster is __crazier__  than the Ferris wheel.
3. Tim thinks the roller coaster is more __exciting__  than the Ferris wheel.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 Pasifik Yayınları

22. Work in pairs. Compare bumper cars and carousels as in track 20.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Çarpışan arabaları ve atlıkarıncaları 20. parçadaki gibi karşılaştırın.
Cevap: 

A: I think bumper cars are more exciting than the carousels.
B: I agree. I think they are faster, too.
A: I think carousels are duller than the bumper cars.
B: I agree. I think bumper cars are more thrilling.
A: I fell excited when I drive bumper cars.
B: I feel bored when I get on the carousel.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Pasifik Yayınları

23. Before you read, answer the questions: What is your favourite at a fair? Why?
Çeviri: Okumadan önce şu sorulara cevap verin: Bir fuarda en sevdiğiniz hangisi? Neden?
Cevap:

My facourite is the roller coaster.
I think they are exciting and thrilling.


24. Who thinks what? Look at the table and complete the sentences below.
Çeviri: Kim ne düşünüyor? Tabloya bakın ve aşağıdaki cümleleri tamamlayın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Pasifik Yayınları

1. Gina thinks fairs __are more colorful than__ parks. She likes __riding roller coasters__. She doesn’t like __riding ghost trains and walking in the parks__ .

2. Martha thinks parks __are greener than__ fairs. She likes __walking in the park__. She doesn’t like __riding roller coasters and ghost trains__ .

3. Roy thinks fun fairs __are more interesting than__ parks. He likes __riding roller coasters and walking in the park__ . He doesn’t like __riding ghost trains__ .


25. Complete the “You” part for yourself in activity 24. Then describe your likes/dislikes.
Çeviri:  24. aktivitedeki “Siz” bölümünü kendiniz için tamamlayın. Daha sonra beğendiğiniz/beğenmediğiniz şeyleri tanımlayın.
Cevap:

  • I think parks are qbuieter than fun fairs. I like walking in the park.
  • I don’t like riding ghosts trains and roller coasters.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78 Pasifik Yayınları

ASSIGNMENTS

Work in groups of four. Prepare a poster of a fair. Talk about your feelings and opinions.
Çeviri: Dört kişilik gruplar halinde çalışacak. Bir fuar afişi hazırlayın. Duygularınız ve görüşleriniz hakkında konuşun.
Cevap: This is the roller coaster. I love it. I think it is exciting. I like the bumper cars. I think they are horrifying.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 72-73-74-75-76-77-78. Sayfa, At The Fair Ünitesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.