Cevap Yaz
17 Haziran 2022, 22:35 - Betül Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 87-88-89-90-91-92. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 87-88-89-90-91-92. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Occupations Ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 6. sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 87-88-89-90-91-92 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 87-88-89-90-91-92. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 87-88-89-90-91-92. Sayfa Cevapları Occupations

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 Pasifik Yayınları

Make a speech about yourself and your family. Use the clues below.
Çeviri: Kendiniz ve aileniz hakkında bir konuşma yapın. Aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

Cevap: My name is Ahmet.  I wasn born in 30 th November, 2007. I am a student . My  mother’s name is Emine. She was born in İstanbul. My father’s name is Fatih. He was born in İstanbul, 1982. My sister’s name is  Selin. She was born in İstanbul, 2000. My uncle  was in Netherlands in april.  He is in İzmir now. My mother was in Ankara in 2017. She is in İstanbul with us now.


13 Where were you at these times/dates? Write.
Çeviri:  Bu saatlerde/tarihlerde neredeydiniz? Yazı yazmak.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 Pasifik Yayınları

Before you listen, answer the questions: What do you want to be? Why?
Çeviri: Dinlemeden önce şu soruları yanıtlayın: Ne olmak istiyorsunuz? Niye ya?
Cevap:  I want to be a policeman because I want to catch criminals.


Listen to the dialogue and answer the question: Where was Mr Smith last week?
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu yanıtlayın: Bay Smith geçen hafta neredeydi?
Cevap: He was in Turkey.


Listen to track 23 again and complete the diary.
Çeviri:  Parçayı tekrar dinleyin ve günlüğü tamamlayın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89 Pasifik Yayınları

Work in pairs. Ask and answer questions about yourselves as in the example.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Örnekte olduğu gibi kendinizle ilgili sorular sorun ve cevaplayın.
Cevap:

A: When were you born?
B: I was  born in 7 th August, 2007.
A: Where were you born?
B: I was born in Bursa.
A: Where was your mother born?
B: She was born in Bursa, too.
A: Were you at library yesterday?
B: No, I wasn’t.
A:  Where were you?
B: I was in school.


Write your family members’ and three of your relatives’ birth dates and occupations. Then tell them to your friends.
Çeviri: Aile üyelerinizin ve üç akrabanızın doğum tarihlerini ve mesleklerini yazın. O zaman onları arkadaşlarına söyle.
Cevap:
6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89 Pasifik Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Pasifik Yayınları

Before you read, answer the questions: What do you think is the best job for you? Why?
Çeviri: Okumadan önce şu soruları yanıtlayın: Sizce en iyi meslek hangisidir? Niye ya?
Cevap: I think nursery is the best job for me. Because I like helping sick people.


Read the text and write the times.
Çeviri: Metni okuyun ve süreleri yazın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Pasifik Yayınları

Read the text in activity 20 again and answer the questions.
Çeviri: Etkinlik 20’deki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
Cevap:

1. When was she born?
Cevap: She was born  on 18th May, 1973.

2. How many days does she work?
Cevap: She works six day a week.

3. What can she do?
Cevap: She can help people about clothes, sizes,colours etc.

4. Where was she a saleswoman last year?
Cevap: She was  a saleswoman at a market last year. 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Pasifik Yayınları

22 What is your dream job? Draw a picture and describe it.
Çeviri:  Hayalinizdeki meslek nedir? Bir resim çizin ve tarif edin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Pasifik Yayınları


23 Find ten occupations in the wordsearch puzzle.
Çeviri: Kelime arama bulmacasında on meslek bulun.
Cevap:


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Pasifik Yayınları2

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 Pasifik Yayınları

Write the new words in your visual dictionary. Draw or stick pictures for them.
Çeviri: Yeni kelimeleri görsel sözlüğünüze yazın. Onlar için resimler çizin veya yapıştırın.


What are the occupations of your family members? Draw or stick pictures of them and give information.
Çeviri: Aile bireylerinin meslekleri nelerdir? Resimlerini çizin veya yapıştırın ve bilgi verin.
Cevap:

  • My father is a teacher. He can  give lessons to students.
  • My mother is a lawyer. She can attend courts and protect people’s rights.

Read the sentences and give points between 0 and 10. At the end of this unit, I can…
Çeviri: Cümleleri okuyun ve 0 ile 10 arasında puan verin. Bu ünitenin sonunda…
Cevap:

(10) listen, understand and talk about occupations.
(10) ask and answer personal questions.
(10) listen, understand and tell the time, days and dates.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 87-88-89-90-91-92. Sayfa, Occupations 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.