Cevap Yaz
27 Nisan 2024, 21:33 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64-65-66-67-68-69-70-71. Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64-65-66-67-68-69-70-71. Cevapları Hecce Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Weather And Emotions ünitesine ait çalışmaların yer aldığı 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 5864-65-66-67-68-69-70-71 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64-65-66-67-68-69-70-71. Cevapları Hecce Yayıncılık

6.Sınıf Hecce Yayınları İngilizce Ders Kitabı 64-65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Weather And Emotions

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64 Hecce Yayıncılık

12. Read the e-mails and match them to their attachments. Which picture is extra? 
Çeviri: E-postaları okuyun ve ekleriyle eşleştirin. Hangi resim ekstra?

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64 Hecce Yayıncılık


13. Read the e-mails again and answer the questions. 
Çeviri: E-postaları tekrar okuyun ve soruları yanıtlayın.

1. How does Kimberly feel?
Çeviri: Kimberly nasıl hissediyor?
Cevap: She feels sad.
(Üzgün ​​hissediyor.)


2. What is the weather like in Oslo?
Çeviri: Oslo’da hava nasıl?
Cevap: It’s cold and snowy.
(Soğuk ve karlı.)


3. What can Kimberly do on snowy days?
Çeviri: Kimberly karlı günlerde ne yapabilir?
Cevap: She can throw snowball, go ice skating or make a snowman.
(Kartopu atabilir, buz pateni yapabilir veya kardan adam yapabilir.)


4. Why is Brian scared?
Çeviri: Brian neden korkuyor?
Cevap: Because there is a storm with lightning in Dublin.
(Çünkü Dublin’de şimşekli fırtına var.)


14. Work in pairs. Look at the extra picture in activity 12.
A: Ask questions to learn about the weather and your friend’s emotions.
B: Imagine that you live in this city. Answer your friend’s questions.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Etkinlik 12’deki ekstra resme bakın.
C: Hava durumu ve arkadaşınızın duyguları hakkında bilgi edinmek için sorular sorun.
B: Bu şehirde yaşadığınızı hayal edin. Arkadaşınızın sorularını yanıtlayın.

Cevap:

– What’s the weather like in the picture? (Resimde hava nasıl?)
+ The weather is partly cloudy. (Hava parçalı bulutlu.)
– How would you feel in this weather? (Bu havada nasıl hissedersin?)
+ I feel gloomy and de-energized. (Kasvetli ve enerjimi kaybetmiş hissederim.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 65 Hecce Yayıncılık

15. Read and find their favorite seasons. 
Çeviri: En sevdikleri mevsimleri okuyun ve bulun.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 65 Hecce Yayıncılık


16. Work in pairs. Ask questions and find your friend’s favorite season. 
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Soru sorun ve arkadaşınızın en sevdiği sezonu bulun.

Cevap:

– Which season do you like more? (Hangi mevsimi daha çok seversin.)
+ I like spring more. (İlkbaharı daha çok severim.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 Hecce Yayıncılık

17. Read the texts and complete the sentences.
Çeviri: Metinleri okuyun ve cümleleri tamamlayın.

Cevap:

1. The polar bear likes …..freezing….. weather.
2. The polar bear’s favorite season is …..winter….. .
3. The polar bear …feels…… energetic in …….cold weather….. .
4. The polar bear wants us to ….stop… the global warming.
5. The stray cat ….hates…… wet weather.
6. The cat’s favorite season is ….summer…… .
7. She ….feels…… scared and …..unhoppy….. in …wet and cold….. weather.
8. The cat wants us to leave …..a bowl of water….. in hot weather.


18. Talk about the animals below. 
Çeviri: Aşağıdaki hayvanlar hakkında konuşun.

Cevap: Kangal köpekleri kış aylarında tüy döker ve -40 dereceye kadar dayanıklıdır. Ayrıca en sadık hayvanlardan biridir. (Kangal dogs shed during the winter months and are resistant to -40 degrees. It is also one of the most loyal animals.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 Hecce Yayıncılık

LET’S PRACTICE!

1. Put the words under the correct seasons. Then, make sentences using these words. 
Çeviri: Kelimeleri doğru mevsimlerin altına yerleştirin. Daha sonra bu sözcükleri kullanarak cümleler oluşturunuz.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 Hecce Yayıncılık


2. Talk about the children’s feelings in different weather conditions. Then, fill in the table for you and say. 
Çeviri: Çocukların farklı hava koşullarındaki duyguları hakkında konuşun. Daha sonra sizin için tabloyu doldurun ve söyleyin.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 Hecce Yayıncılık1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 Hecce Yayıncılık

3. Look at the table and make dialogues as in the example. 
Çeviri: Tabloya bakın ve örnekteki gibi diyaloglar kurun.

Cevap:

– How is the weather in Muğla? (Muğla’da hava nasıl?)
+ It’s sunny. (Hava güneşli.)
– What can we do in Muğla? (Muğla’da neler yapabiliriz?)
+ We can swim and sunbathe in Muğla. (Muğla’da yüzebilir, güneşlenebiliriz.)


4. Draw your dreamland and describe it and its weather. How do the people feel there? 
Çeviri: Hayalinizdeki ülkeyi çizin ve onu ve hava durumunu tanımlayın. Oradaki insanlar nasıl hissediyor?


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 Hecce Yayıncılık

5. Look at the weather forecast of one week. Talk about it. 
Çeviri: Bir haftalık hava tahminlerine bakın. Bunun hakkında konuşmak.


6. Compare the weather conditions above.
Çeviri: Yukarıdaki hava koşullarını karşılaştırın.

Cevap: Thursday is sunny compared to Wednesday. (Perşembe günü çarşamba gününe göre güneşli.)


7. Search the Net and learn about a city’s weather forecast. Fill in the chart below. Work in pairs and compare the cities. 
Çeviri: İnternette arama yapın ve bir şehrin hava durumu tahminlerini öğrenin. Aşağıdaki tabloyu doldurun. Çiftler halinde çalışın ve şehirleri karşılaştırın.

Cevap: 

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69 Hecce Yayıncılık


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 Hecce Yayıncılık

8. Find the odd ones out. Then, fill in the blanks with these words.
Çeviri: Garip olanları bulun. Daha sonra boşlukları bu kelimelerle doldurunuz.

Cevap:

1. The film on screen is very ….exciting…. . You should watch it.
2. It’s my birthday. I’m ….happy…. to get a lot of presents.
3. It’s not snowy or rainy in the desert. It is …..dry….. .
4. It’s …..stormy…. . I feel scared.
5. It’s ….boiling…. today. It’s 40 degrees Celsius.
6. The weather is …fabulous…. . Let’s have a picnic.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 Hecce Yayıncılık

VOCABULARY

1. Match the emotions to the pictures. 
Çeviri: Duyguları resimlerle eşleştirin.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 Hecce Yayıncılık


2. Unscramble the letters and find the words. Then, categorize them. 
Çeviri: Harfleri çöz ve kelimeleri bul. Daha sonra bunları kategorilere ayırın.

Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 Hecce Yayıncılık1

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.