Cevap Yaz
27 Şubat 2024, 19:05 - Sena Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 144-145-146-147-148-149. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 144-145-146-147-148-149. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149 Cevapları konusunu cevapladık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 142-143-144-145-146-147. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf  MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 142-143-144-145-146-147. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Çalışmaları

7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Yayınları Sayfa 144 Ders Kitabı Cevapları

A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.
Cevap:

(D) Elementler tek çeşit atom içeren saf maddelerdir.

(Y) Bileşikler kendini oluşturan atomların özelliklerini gösterir.

(D) Bileşikler moleküler yapılı olabilir.

(Y) Karışımlar saf maddedir.

(D) Elementler sembollerle gösterilir ve elementlerin sembolleri tüm ülkelerde aynıdır.

(D) Homojen karışımlara çözelti de denir.

(D) Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ham maddeye dönüştürülüp tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir.

(Y) Tüm maddeleri oluşturan atomlar aynıdır.

(Y) Karışımlar kimyasal formüllerle gösterilir.

(D) Protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.
Cevap:

1- …DEĞİŞMİŞTİR.……
2-  …MOLEKÜL……
3-  ……AYNI…… /// …..FARKLI….…
4- ……ELEMENT…..…
5- ……FORMÜLLER……  –   ...SEMBOLLER……
6- …KAYBETMEZ….……
7- ……ÇÖZELTİ………


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Yayınları Sayfa 145 Ders Kitabı Cevapları

C) Aşağıda verilen ifadeleri uygun kişi veya kavramlarla eşleştiriniz.
Cevap:

Elektronların çekirdeğe belli uzaklıklardaki katmanlarda, belirli sayılarda bulunduğunu öne süren bilim adamıdır.→ ç. Bohr

Birden fazla element ya da bileşiğin kimyasal özellikleri değişmeden fiziksel yöntemlerle bir araya gelmesi sonucu oluşur.→ f. Karışım

Atom ile ilgili ilk görüşleri ortaya atan bilim adamıdır.→ a. Democritus 

Petrolden benzin, mazot gibi ürünlerin elde edildiği ayırma yöntemidir.→ b. Damıtma

Şekerli su karışımı bu yöntemle ayrıştırılabilir.→ c. Buharlaştırma


Ç) Aşağıdaki tabloda elementler, bileşikler, karışımlar karışık olarak verilmiştir. Bu tabloda verilenleri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Hangileri elementtir?
Cevap: Na, K, O, Al

2- Hangileri bileşiktir?
Cevap: CO2, HCl, NaCl, H2O, HNO3, NH3


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Yayınları Sayfa 146 Ders Kitabı Cevapları

3- Hangileri karışımdır?
Cevap: Salata, kumlu su, şekerli su, kolonya

4- Hangileri homojen karışımdır?
Cevap: Şekerli su, kolonya

5- Hangileri heterojen karışımdır?
Cevap: Salata, kumlu su


D) Verilen çözeltilerin altındaki numaraları kullanarak çözünme hızlarını sıralayınız. Çözünme hızını etkileyen faktörler nelerdir? Kısaca açıklayınız.
Cevap:
Çözünme hızları IV > III > I > II şeklinde sıralanır.
Çözünme hızını etkileyen faktörler;

– Sıcaklık farkı 
– Kaşık ile karıştırılma
– Şekerlerin tanecik boyutu


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Yayınları Sayfa 147 Ders Kitabı Cevapları

E) Aşağıdaki bileşik formüllerini örnekteki gibi adlarıyla eşleştiriniz.
Cevap:

NH3→ Amonyak
HNO3→ Nitrik asit
NaCl→ Sodyum klorür
CO2→ Hidrojen klorür
H2O→ Karbokdioksit


F) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1- Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüşüm açısından diğerlerinden farklı bir grupta incelenir?
Cevap: C) Yemek atıkları 


2- Aşağıda verilen kavram kartı atomun yapısındaki temel parçacıklardan hangisine aittir?
Cevap: C) Nötron 


3- Aşağıdakilerden hangileri molekül olarak adlandırılabilir?
Cevap: D) I-II-III-IV


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Yayınları Sayfa 148 Ders Kitabı Cevapları

4- Yukarıdaki şekilde aynı ve farklı cins atomlardan oluşan molekül modellerinin sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Cevap: Ç)


5- Günlük hayatta birçok element kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları magnezyum, altın, alüminyum ve cıvadır.
Verilen bu elementlerin kullanım alanları ile ilgili hangisi yanlıştır?
Cevap: A) Magnezyum→ Diş dolgusu


6- Aşağıdaki karışımlar ve karışımları ayırma yöntemleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Deniz suyundan tuz elde etmek→ Damıtma


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Yayınları Sayfa 149 Ders Kitabı Cevapları

7- Yukarıdaki grafikle ilgili hangi öğrencinin yorumu yanlıştır?
Cevap: D) Elif: Ham madde tüketiminde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artması ülkeleri ekonomik açıdan zarara uğratır.


8- Aşağıda bazı maddelere ait tanecik modelleri verilmiştir. Verilen tanecik modelleri hangi seçenekteki maddelere ait olabilir?
Cevap: B) Su, Su-şeker, Su-zeytinyağı


7.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 144-145-146-147-148-149. Sayfa, Ünite Değerlendirme Çalışmaları içerisinde eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.