Cevap Yaz
29 Mayıs 2024, 6:45 - Sena Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 101-102-103-104-105. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık

7.Sınıf Matematik Ders Kitabı 101-102-103-104-105. Sayfa Cevapları Berkay Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 7. sınıf matematik ders kitabı 101-102-103-104-105 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7.Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 101-102-103-104-105. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirmesi

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Berkay Yayıncılık

1. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz.
Cevap:

(5c +2) + (2c -3)= (5c +2c) + (2 -3)= 7c -1

(4c -2) – (-c +1) = 4c -2 +c -1= 5c -3

2. (3c -1)= 6c -2

3. (2c +1)= 6c +3

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Berkay Yayıncılık Sayfa 101 Ders Kitabı Cevapları


2. Yanda altı tane eşkenar üçgenin aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilmesi ile elde edilmiş bir şekil verilmiştir. OML eşkenar üçgeninin bir kenarının uzunluğu (2a – 3) br’dir. Buna göre, şeklin çevre uzunluğunu belirten cebirsel ifadeyi yazınız.
Cevap:
6. (2a -3)= 12a -18


3. Yukarıdaki sayı örüntüsünün;

a. Kuralını harfle ifade ediniz.
Cevap: 4n +2


b. 25. terimindeki sayıyı bulunuz.
Cevap:
4. 25 +2 = 100 +2 = 102


c. 100 ile 50. terimlerindeki sayıların farkını bulunuz.
Cevap:
4. 100 +2 = 402
4. 50 +2 = 202
402 -202 = 200


4. Ercan, her gün, yaptığı ödevlerin doğruluğunu kontrol ediyor. Bu iş için ilk gün 20 dakika ayırdı. Sonraki her gün, bir önceki gün ayırdığı süreden 2 dakika daha fazla zaman ayırdı. Ercan’ın ödev kontrolü için ayırdığı zaman ile geçen gün arasındaki ilişkiyi belirten cebirsel ifadeyi yazınız. 10. gün, Ercan’ın ödev kontrolü için kaç dakika ayırdığını belirleyiniz.
Cevap:
20, 22, 24, …..
Kural: 20 +2. n
20 +2 . 10 = 20 + 20 = 40


5. Yukarıdaki şekil örüntüsü, kare ve eşkenar üçgenler kullanılarak oluşturulmuştur. Şekil örüntüsündeki eşkenar üçgen sayısı ile kare sayısı arasındaki ilişkiyi harfle ifade ediniz.
Cevap:
1. gün→ 1 kare + 0 üçgen
2. gün→ 2 kare + 2 üçgen
3. gün→ 3 kare + 4 üçgen
Kare sayısı= k
Üçgen sayısı= ü
2k -2 = Ü


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Berkay Yayıncılık

6. Yukarıdaki eşitlikte verilen ▲ yerine 3 yazılırsa ■ yerine kaç yazılır?
Cevap: D) 12
3 + 8 = -1 + ■
11 +1 = ■
12 = ■


7.  5. (2 – 1) = ▲ – ■ eşitliğindeki ■ yerine 5 yazılırsa ▲ yerine kaç yazılır?
Cevap: A) 10
5. (2-1) = ▲-5
10-5 = ▲ – 5
5 = ▲ – 5
5 + 5 = ▲
▲ = 10


8. Yandaki terazi dengededir. Terazi modelinde ■ kütlesi 1 kg’ı, □  kütlesi 4 kg’ı ve ● kütlesi y kg’ı temsil etmektedir. Buna göre aşağıda istenenleri yapınız.

a. Terazinin dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız.
Cevap:
1 + 4 .2 + y .2 = y + 4.4 + 1.2
9 + 2y = 18 + y


b. Terazinin her iki kefesine üçer tane □  kütlesi konulduğunda dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız.
Cevap:
2y + 9 + 3 .4 = 18 + y + 3 .4
21 + 2y = 30 + y


c. Terazinin her iki kefesine birer tane ■ kütlesi konulduğunda dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız.
Cevap: 
2y + 9 + 1 = 18 + y + 1
2y + 10 = y + 19


ç. Terazinin her iki kefesinden birer tane ● kütlesi alındığında dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız.
Cevap:
2y + 9 + y = 18 + y + y
3y + 9 = 2y + 18


d. Terazinin her iki kefesinden ikişer tane □  kütlesi alındığında dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız.
Cevap: 
2y + 9 + 2 .4 = 18 + y + 2 .4
2y + 17 = y + 26


9. Aşağıda verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler kurunuz.

a. Bir fabrikada üretilen masa sayısının yarısının 3 fazlası 40 000’dir. Masa sayısını bulunuz.
Cevap:
x/2 +3 = 40.000
x/2 = 40.000
x/2 = 39.997
x= 79.994


b. Bir gözlemevinde bir ayda gözlemlenen gezegen sayısının 2 eksiğinin 10 katı 20’dir. Gezegen sayısını bulunuz.
Cevap:
10. (y-2) = 20
10y – 20 = 20
10y = 40
10y/10 = 40/10
y = 4


c. Bir hayvanat bahçesindeki sincap sayısının 5 fazlasının 3 katı 63’tür. Sincap sayısını bulunuz.
Cevap: 
3. ( x+5) = 63
3x + 15 = 63
3x = 48
x = 19


ç. Bir ülkedeki şehir sayısının 7 katının 20 eksiği 260’tır. Şehir sayısını bulunuz.
Cevap:
7x -20 = 260
7x = 260 + 20 
7x = 280
x= 40


d. Bir okuldaki öğretmen sayısının – 6 katının 5 fazlası – 295’tir. Öğretmen sayısını bulunuz.
Cevap: 
-6. x + 5 = -295
-6x = -295 – 5
-6x = -300
-x =-50
x = 50


e. Bir araçtaki tekerlek sayısının 3 eksiğinin –7 katı –7’dir. Tekerlek sayısını bulunuz.
Cevap:
-7. ( x-3) = -7
-7x + 21 = -7
-7x = -7 -21
-7x = -28
x= 4


10. Bütünler iki açıdan büyük olanın ölçüsü, küçük olanın ölçüsünden 42° fazladır. Buna göre küçük açının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap:
180º – x – 42º = x
2x = 180º – 42º
2x = 138º
x = 69º


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Berkay Yayıncılık

11. Yanda kenar uzunlukları verilen BCDE dörtgeninin çevre uzunluğu 25 cm’dir. Buna göre a kaçtır?
Cevap: 
a + (a-1) + 2a + (a+1)
5a -1 +1 = 5a
5 = 25
a = 5


12. Bir kenar uzunluğu (2x – 4) cm olan karenin alanı 100 cm² olduğuna göre x kaçtır?
Cevap: 
(2x-4) . (2x-4) = 100 cm²
2x-4 = 10
2x = 10+4
2x= 14
x = 7


13. Aşağıda verilen birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözünüz.
Cevap: 

a. x – 8 = 7
x= 8-7
x= 15


b. 3b + 4 = 11
3b = 11-4
3b= 7
b= 7/3


c. 2 · (a – 3) = 22
2a -6 = 22
2a= 22 +6
2a= 28
a= 14
 


ç. 5 · (x + 1) = 15
5x +5= 15
5x = 15-5
5x = 10
x= 2


d. 3 · (x – 1) = 2 · (x + 3)
3x -3 = 2x +6
3x -2x = 6+3

x = 9 


e. 8x – 11 = 3x + 44
8x -3x = 44 +11
11x = 55

x= 5


f. 8y + 3 = – 5
8y = -5 -3
8y= -8
y= -1


g. 11x = – 22
x= -2 


14. ▲x + 80 = 110 denklemi çözüldüğünde x = 6 değeri elde edildiğine göre s yerine kaç yazılmalıdır?
Cevap: 
▲. 6 + 80 = 110
6. ▲ = 110-80
6. ▲ = 30
▲ = 5


15. Bir kümesteki horozların sayısının 3 katının 5 eksiği, tavukların sayısına eşittir. Kümesteki horoz ve tavukların sayıları toplamı 75 olduğuna göre kümeste kaç horoz vardır?
Cevap: 
Horozlar= x
Tavuklar= 3.x -5
3.x -5 +x = 75
4x -5 = 75
4x = 80
x= 20


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Berkay Yayıncılık

16. Ceren ile Hasan’ın ifadelerinde belirttikleri denklemi kurunuz.
Cevap: 
2. ( x+10) -29 = 15
2x +20 -29 = 15
2x -9 = 15
2x= 24
x= 12


17. Yandaki kutucuklarda verilen eşitliklere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Cevap: 

a. ☆ yerine kaç yazılmalıdır?
5 -☆ = 4+6
5-☆ = 10
-☆ = 10-5
-☆ = 5
☆ = -5


b. ▲ – ■ işleminin sonucu kaçtır?
8 +4 = ▲ -5
12 = ▲ -5
▲ = 17

8. ( 2+■) = 16+32
16+ 8. ■ = 48
8. ■ = 48-16
8.■ = 32
■ = 4
17 -4 = 13


c. ☆ ·▼ çarpımı kaçtır?
9 +▼ = 18+2
9+▼ = 20
▼ = 11
☆ = -5
11 . -5 = -55


ç. ☆ + ■ + ▼ işleminin sonucu kaçtır?
☆ = -5
■ = 4
▼ = 11
-5 +4 +11 = 15 -5 = 10


d. ● ÷ ♦ işleminin sonucu kaçtır?
5 + 8 = ● – 7
13 = ● -7
13 +7 = ●
● = 20

♦· (3 + 4) = 15 + 20
3♦ + 4♦ = 35
7♦ = 35
♦ = 5
20 ÷ 5 = 4


18. Aşağıdaki eşitliklere, verilen işlemleri uygulayınız ve eşitliğin korunup korunmadığını belirtiniz.

a. 8 + 4 = 9 + 3 eşitliğinin her iki tarafına (–2) sayısının eklenmesi
Cevap: Her iki tarafa da eklendiği için bozulmaz.


b. 9 – 5 = 13 – 9 eşitliğinin sol tarafından 8 sayısının çıkarılması, sağ tarafına 8 sayısının eklenmesi
Cevap: Eşitlik bozulur.


c. 11 + 13 = 10 + 14 eşitliğinin her iki tarafının (– 5) sayısı ile çarpılması
Cevap: Her iki tarafta aynı sayı ile çarpıldığı için eşitlik sağlanır.


ç. 14 + 28 = 35 + 7 eşitliğinin her iki tarafının 7 sayısına bölünmesi
Cevap: Her iki tarafta aynı sayıya bölündüğü için eşitlik bozulmaz.


19. Yandaki ABC üçgeninin çevre uzunluğu 41 cm’dir. IABI = (x-2) cm, IACI = (2x-10) cm ve IBCI = (x+1) cm olduğuna göre ABC üçgeninin kenar uzunluklarını bulunuz.
Cevap:

(x-2) + (x+1) + (2x-10)
4x -2 +1 -10
4x -11
4x -11 = 41
4x = 52
x= 13

AB= (x-2)→ 13-2= 11
AC= (2x-10)→ 2.13 -10 = 26-10 = 16
BC= (x+1)→ 13+1 = 14


20. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünün 2 katından 30° fazladır. Buna göre büyük açının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: 

1.→ x
2.→ 2.x +30
2x +30º + x = 180º
3x +30º = 180º
3x = 180º -30º
x= 50º
2.50 +30 = 130


21. 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısının 8 eksiğidir. Buna göre sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?
Cevap: 

Erkek→ x
Kız→ x -8
x +x -8 = 30
2x -8 = 30
2x = 38
x = 19


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 101-102-103-104-105. Sayfa, Ünite Değerlendirme Çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.