Cevap Yaz
24 Mayıs 2024, 15:24 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226-229-230-231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226-229-230-231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Martı Jonathan Livington metninin bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 220-223-224-225 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226-229-230-231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 226-229-230-231-232-233-234-235 Sayfa Cevapları Martı Jonathan Livington

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Uçmak nasıl bir duygudur? Beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Uçmak özgür hissettiren bir duygudur. 


2. Martıların en belirgin özellikleri nelerdir?
Cevap: Martıların en belirgin özellikleri cesur olmalarıdır. Uzun gagaları, perdeli ayakları, iri ve hantal gövdeleri vardır. 


3. Yardım almadan başarılı olduğunuz bir işin sonunda neler hissettiniz? Anlatınız.
Cevap: Yardım almadan başarılı olduğum bir işin sonunda kendime güvenip arttı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anahtar kelimeleri kavram ağacına yazınız. Sonra bu kelimelerin metinde geçtiği cümle içinde kazandığı anlamı belirleyip yazınız.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları Dörtel Yayıncılık


Yukarıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız.
Cevap: 

Martı: Uzun gagalı, perdeli ayakları, iri ve hantal gövdesi olan deniz kuşu.

Mutluluk: Bir duruma sevinmek.

Hedef: Ulaşılmak istenen nokta.

Beceri: Yetenek.

Başarı: Yapılan iş.

Zeka: Akıl, 

Gelişim: Büyümek, ilerlemek.

Farklılık: Ayrı olmak.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Dörtel Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne hangi başlıkları uygun görürsünüz? Yazınız.
Cevap: 

  • Azimli Martı
  • Jonathan Livingston’un Azmi

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız. Hazırladığınız soruları sınıfta arkadaşlarınızla cevaplayınız.
Cevap: 

Soru 1: Martıların uçuş amacı nedir?
Cevap: Martıların uçuş amacı karınlarını doyurmaktır. 

Soru 2: Jonathan Livingston, kısa kanatlara sahip olmak için ne yapmıştır?
Cevap: Kanatlarını  gövdesine yapıştırarak uçmuştur. 

Soru 3: Jonathan Livingston, martılar tarafından neden dışlanmıştır?
Cevap: Martı gurubundan ayrı kaldığı için dışlanmıştır. 

Soru 4: Yazar, metinde insanın gerçek mutluluğunun ne olduğunu söylemiştir?
Cevap: İnsanın gerçek mutluluğunun her zaman bir hedefe sahip olmasıdır. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları Dörtel Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Martı Jonathan Livingston’un başından geçenler.

Ana fikri: Gerçek mutluluğu her zaman bir hedefe sahip olarak elde edeceğimizdir. 

Yardımcı fikirler

  • Hedefe ulaşmak azimli olmak gerekir. 
  • Yeni şeyler öğrenmek için her zaman gelişmeliyiz.
  • Martılar karın tokluğu için uçarlar.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını (olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu) belirleyip yazınız.
Cevap:

Şahıs ve varlık kadrosu: Martılar ve martı Jonathan Livingston.

Zaman ile ilgili bilgiler: Gece vakti ve güneş doğduktan sonra. 

Mekan ile ilgili özellikler: Deniz kenarı, deniz ve gökyüzü. 

Olay örgüsü: Sıradanlıktan çıkarak, hedefleriyle daha fazlasına ulaşmak isteyen martı Jonathan Livingston’un başından geçeler.  


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayınız.
Cevap:

Yazarın olaylara bakış açısı yönünden: Yazar, vermek istediği mesajı Jonathan Livingston ile vermektedir. 

Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımlar yönünden: Martıların yaşam biçimi anlatılırken nesnel yargılar kullanılırken, yazar öznel yaklaşımları Jonathan aracılığı ile anlatmıştır. 

Örnek ve ayrıntılar yönünden: Jonathan Livingston’un kişilik özellikleri ile örneklendirmeler yapılmış ve zihninden geçirdikleri ve aşamaları ayrıntılarıyla anlatılmıştır. 


7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılmıştır? Yazınız.
Cevap:

Anlatım Biçimleri: 

  • Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım.

Düşünceyi Geliştirme Yolları: 

  • Sayısal verilerden yararlanma, benzetme. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları Dörtel Yayıncılık

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde hangi söz sanatlarından (kişileştirme, konuşturma, tezat, mübalağa) yararlanılmıştır? Metinden örnekler vererek yazınız.
Cevap:

Kişileştirme: Sürü içinde sıradan bir martı olmaya karar vermek, kendini daha iyi hissetmesine neden olmuştu. Artık onu öğrenmeye iten gücü umursamayacak, doğasına meydan okumayacak ve dolayısıyla başarısızlığa uğramaktan korkmayacaktı. 

Konuşturma: ”İşte yanıt bu! Of be ne aptalım. İhtiyacım olan tek şey, ufacık kanatlar. Yapmam gereken, kanatlarımı gövdeme yapıştırmak ve sadece kanat uçlarımla uçmak. Kısa kanatlar!”

Tezat: Bu tür sözleri ancak sıradanlığı onaylayan martılar verir. Farklı olmayı öğrenmiş birinin ise böyle sözler vermeye ihtiyacı yoktur. 

Mübalağa: Rüzgar başının üstünde bir canavar gibi uğulduyordu. 


9. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri yapı yönünden (basit, türemiş, birleşik) inceleyiniz. Tespitlerinizi altlarına yazınız.
Cevap:

Martılar karanlıkta uçamaz.
→ Uçamaz: Birleşik fiil

Kontrollü bir uçuşta saatte yüz kırk mil hız yapmıştı.
→ Yapmıştı: Basit fiil

Biraz önce alınan karar unutulmuş, rüzgârla birlikte hızla savrulup gitmişti. Verdiği sözden
→ Gitmişti: Basit fiil, Savrulup gitmişti: Birleşik fiil

dönmek onu yine kendisi yapmıştı ve kendisini hiç de suçlu hissetmiyordu.
→ Yapmıştı: Basit fiil, Hissetmiyordu: Birleşik fiil

O, gözlerini kapatmaktan başka bir şey yapamadı.
→ Yapamadı: Birleşik fiil

Martı sürüsünün tam ortasına dalıverdi.
→ Dalıverdi: Birleşik fiil


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları Dörtel Yayıncılık

b. Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfları tespit ediniz. Bu zarfların cümlenin anlamına nasıl etki ettiklerini açıklayınız.
Cevap:

O, korkuyu yenmenin gururuyla, haz alarak yaşıyordu.
→ Haz alarak: Durum anlamı.

Dimdik aşağı doğru, saatte iki yüz kırk mil hızla uçuyordu.
→ Dimdik: Durum anlamı, Saatte iki yüz kırk mil hızla: Durum anlamı.

Jonathan, günbatımına kadar sürekli uçtu.
→ Günbatımına kadar: Zaman anlamı, Sürekli: Durum anlamı

Yorgunluktan perişan bir hâldeydi ama yine de bir takla atarak inişe geçti ve bir tüy gibi süzülerek
keyifle kumsala indi.
→ Yorgunluktan: Sebep anlamı, Bir takla atarak: Durum anlamı, Yine: Yineleme anlamı, Bir tüy gibi süzülerek: Durum anlamı.

Martı sürüsünün tam ortasına hızlıca dalıverdi.
→ Hızlıca: Durum anlamı


10. ETKİNLİK

Tek başınıza karar verip, araştırıp uyguladığınız ve başarılı olduğunuz bir konuyu, projeyi, buluşu anlatan, tanıtan yazı yazınız. Yazınıza bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap: Ben çöp toplama değneği icat etmedim ancak planını hazırlamıştım. Sokakta çöp toplayan belediye işçilerinin işini kolaylaştıracak bir cımbız mantığıyla çalışan değnek planım var. İnsan boyuna göre hazırlanan bir değnek aracılığıyla süpürgenin temizlemekte zorlandığı yerlerden cımbızla toplar gibi bir sıkıştırma aparatıyla tutup çöp kovasına taşınmasını sağlayan çöp toplama değneği düşüncem var.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları Dörtel Yayıncılık

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Günlük hayatınızda hangi teknolojik ürünleri kullanıyorsunuz? Listeleyiniz.
Cevap: Günlük hayatta telefon, tablet ve bilgisayar kullanıyorum. 


Bisiklet sürmeyi seviyor musunuz? Bisiklete binince neler hissediyorsunuz? Konuşmak için hazırlık yapınız.
Cevap: Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bisiklete binince kendimi özgür hissediyorum. 


Teknolojik bir ürünün tarihî gelişimini araştırınız.
Cevap: Telefon ilk Bell adlı bilim adamı tarafından 1875 yılının Mayıs ayında bir nota iletilmesiyle kurulumu başarılmıştır. 6 ay çalışmalar sonunda telefonun ilk prototipi ortaya koyulmuştur.  7 Mart 876 yılında patenti alınmış ve 10 Mart 1876 yılında Thomas Watson ile ilk görüşme sağlanmıştır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.