Cevap Yaz
4 Mart 2024, 20:05 - Furkan Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 70-72-73-74-75. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 70-72-73-74-75. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi konusunun yer aldığı 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70-72-73-74-75 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 70-72-73-74-75. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 70-71-72-73-74-75. Sayfa Cevapları Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Demokrasi” kelimesi sizde hangi duygu ve düşünceleri uyandırıyor? Sınıfta beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Demokrasi bende eşitlik ve adalet düşüncelerini uyduruyor. 

2. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde neler oldu? Sınıfta bilgi paylaşımı yapınız.
Cevap: 15 Temmuz 2016 yılında ülkemizin içine sızan teröristlerin demokrasimize saldırması sonrası milletimizin sokaklara çıkarak darbeci hainleri durdurmuştur. Bu gece yüzlerce şehit verdik. Bir çok darbeci asker, polis, sivil, öğretmen, imam, avukat ve daha bir çok kişi bu geceden sonra açığa çıkarak tutuklanmıştır.

3. Genel ağdan ve televizyondan “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” ile ilgili bilgileri ve metinleri
değerlendiriniz.
Cevap: Bu gece ile ilgili bilgiler ve metinler çok duygusal ve çok anlamlı. Kim olduğuna bakılmaksızın herkes birlik olmuş ve darbecileri durdurmuştur. Bu olaylar, milli birlik ve beraberliğin tüm dünyaya çok başarılı bir örneğidir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime gruplarının anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız.

demokrasi: Halka bağlı çalışan yönetim biçimi
millî ruh: Milletin aynı değerleri, duyguları ve düşünceleri paylaşması.
ipotek: Bir borcun ödenmemesi durumunda rehin verilen şey
kaos: Kargaşa
güzide: Eğitim almış, okumuş ve seçkin kimse
millî irade: Hiç bir gücün etkileyemediği, milletçe kullanılan karar, güç
kuşak: Bele sarılan renkli kumaş parçası


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde italik yazılan bölümleri inceleyiniz. Niçin italik yazıldığını yorumlayınız.
Cevap: İtalik yazılan bölümler İstiklal Marşımızdan alıntı yapıldığı için yazılmıştır.


3. ETKİNLİK

Genel ağdan okuduğunuz veya televizyondan izlediğiniz “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” ile ilgili bilgileri sınıfta anlatınız. Bu bilgilere, hangi bilgi kaynaklarını kullanarak ulaştığınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 15 Temmuz 2016 yılında ülkemize yıllar içerisinde sızarak önemli mevkilere gelen asker, polis, bürokrat ve daha bir çok meslek grubuna ait insanların demokrasimize saldırarak ülkemizin dört bir yanını ele geçirme planı kurması sonrası milletimizin hain darbecilere karşı durmasıyla bu girişim son bulmuştur. Bu girişim sırasında yüzlerce şehit verildi.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselde insanlar ne yapmaya çalışıyorlar? Hangi duygular içinde olabilirler? Değerlendiriniz.
Cevap: Aşağıdaki insanlar birlik ve beraberlik düşüncesi eşliğinde mutlu, gururlu olabilirler. Burada herkes tek bir bayrağın altında birleşerek din, dil, ırk gözetmeksizin bir araya gelmeleri eşi benzeri görülmeyecek şeydir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 Dörtel Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız. Sonra bu soruları sınıfta arkadaşlarınızla cevaplayınız.

Soru: 15 Temmuz gecesi ney boşa çıktı?
Cevap: Demokrasimize, milli egemenliğimize karşı yapılan savaş boşa çıktı.

Soru: Karanlık odaklar, neyimizi ipotek altına almaya çalıştı?
Cevap: Ülkemizi ve geleceğimizi ipotek almaya çalıştı.

Soru: 15 Temmuz günü kime ders verildi?
Cevap: Halkı hiçe sayanlara ve halkın tercihlerini görmezden gelenlere unutamayacakları bir ders verildi.

Soru: 15 Temmuz gecesi milletimiz, dünyaya ne gösterdi?
Cevap: Ülkesini ve millî egemenliğini hiç kimseye kaptırmayacağını gösterdi.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin fiillerini yapı ve anlam yönünden inceleyiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Dörtel Yayıncılık


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri kullanarak deyimler oluşturunuz. Deyimlerin, kullanıldığı metne katkısı neler olur? Yazınız.
Cevap: Deyimler cümlede verilmek istenen anlamı pekiştirmek, anlamı güçlendirmek ve benzetmeler yapılmak için kullanılır.

  • Toprağa düşmek
  • Destan yazmak
  • Güneş gibi doğmak
  • Göğüs germek
  • Yolunu değiştirmek

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden büyük harflerin kullanıldığı örnek cümleleri tespit ediniz. Sonra bu örneklerde büyük harflerin niçin kullanıldığını belirleyerek aşağıya yazınız.
Cevap: 

  • Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde de belirttiği üzere: Özel isimlerde ve kitap, dergi, gazete veya sanat eserleri gibi eserlerin isminin baş harfleri büyük yazılır.
  • karşı uyanık tutmaktır. Geleceğe yürürken geçmişten ders alarak ilerlemek gerekir.: Noktadan sonra gelen ilk harf büyük yazılır.
  • 15 Temmuz gecesi ülkesini ve millî egemenliğini hiç kimseye kaptırmayacağını tüm dünyaya gösterdi.: Belirli bir tarih bildiren ay veya gün isimleri büyük harflerle başlar.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 Dörtel Yayıncılık

9. ETKİNLİK

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi”nin kazanıldığı gece ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap:

Tüm Dünyaya Demokrasi Dersi

O gece, ülkemiz adeta bir şok dalgasıyla sarsıldı. Terörist unsurların hain planlarıyla karşı karşıya kalan milletimiz, sokaklara dökülerek göğsünü tanklara, silahlara siper etti. Birleşmiş bir güç haline gelerek demokrasiye olan inancımızı ispatladık. O gece, cesaretimizin ve vatan sevgimizin zirveye çıktığı bir andı. İnsanlarımız destansı bir şekilde meydanlara çıktı, demokrasimize sahip çıktı. Vatansever milletimiz, ellerinde bayraklarla, sloganlarla, istiklal marşıyla bir araya gelerek bağımsızlığımızı hain darbecilere karşı korudular. O gece, gerçek bir kahramanlık destanı yazıldı.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin kazanıldığı gece, insanların gözünde aydınlık bir geleceğe olan umudu tazeledi. Milletimiz, demokrasinin gücünü kanıtladı. Bu zafer, sadece Türkiye’ye özgü bir olay değildi; aynı zamanda tüm dünyaya demokrasiye olan inancımızı gösteren bir mesajdı.

O gece yaşananlar, demokrasinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ülkemizin geleceği için mücadele etmek, demokrasimize sahip çıkmak her vatandaşın görevidir. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi, bu bilinci daha da pekiştirdi.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Atatürk’ün hayatıyla ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap: Atatürk çocukluk yıllarından beri ilk öğrenimi hariç sürekli olarak askeri okullara giderek askeri eğitimini başlatmıştır. Harp okulundan mezun olduktan sonra Trablusgarp, Şam, Sofya, Edirne ve daha bir çok noktada askeri vazifeleri üstlenmiştir. Kurtuluş Savaşı öncesinde Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı yurt genelinde başlatmış ve şehir şehir gezerek halkı düşmana karşı örgütlemiştir.


Anı türüyle ilgili bilgiler toplayınız.
Cevap: Anı türü, edebi türler arasında olan bir yazı türüdür. Bir kişinin yaşadığı olayların tamamını veya belli bir kısmını içerisine alan gözlemleri dile getirerek oluşturulan metinlerdir.


Atatürk, Millî Mücadele yıllarında neler yapmış? Araştırınız.
Cevap: Atatürk, Milli Mücadele için İstanbul’dan Samsun’a çıkmış buradan şehir şehir gezerek halkı düşmana karşı mücadeleye çağırmıştır.

Atatürk, Anadolu’ya çıktıktan sonra Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongrelerini hazırlamış ve Misak-ı Milli sınırlarının ilan edilmesi gibi konuları halka duyurmuştur.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.