Cevap Yaz
7 Mart 2024, 20:18 - Sena Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 74-75-76. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 74-75-76. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Ünite Sonu Değerlendirme konusunun yer aldığı 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 74-75-76 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 74-75-76. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

8.Sınıf Anka Yayınevi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 74-75-76. Sayfa Cevapları 3. Ünite Sonu Değerlendirme

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Anka Yayınevi

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Allah’a (c.c.) ve meleklere inanmak, insanın davranışlarına ne gibi olumlu katkılar sağlar? Açıklayınız.
Cevap: Allah’a ve meleklere inanmak, Allah’ın her anımıza şahit olduğu bilincinde olarak güzel ahlaklı olmayı, huzuru ve güven verir.


2. İslam dininde yer alan emir ve yasakların toplumsal hayatımız üzerindeki etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: İslam dininde yer alan emir ve yasaklar toplumsal hayatımızda daha güvenilir yaşayabilmeyi, saygılı ve iyi huylu olmamızı sağlar.


3. Yüce Allah’ın (c.c.) yapmamızı emrettiği ibadetlerin ahlaki yönden gelişmemize ne gibi katkıları vardır? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Allah’ın emrettiği ibadetler toplumda daha ölçülü ilişkiler kurulmasını, güvenilir olmayı, saygıyı ve iletişimleri kuvvetlendirir.


4. Namaz, oruç, zekât ve hac ibadetinin toplumsal kaynaşma ve dayanışma açısından önemi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Namaz, oruç, zekat ve hac ibadetleri birlik ve beraberliği destekler, cemaatle kılınan namazlarda, ramazanda yapılan yemekleri komşularla paylaşmak, oruç tutmak empati yapabilmeyi, zekat vermek hem maddi durumu kötü olan insanlara yardımı sağlar hem aradaki iletişimi kuvvetlendirir. 


5. Dinin korunması için nelere dikkat edilmelidir? Bu konuyla ilgili örnekler veriniz ve düşüncelerinizi ifade ediniz.
Cevap: Dini korumak için her söylenene inanmamalı, araştırmalı, hadislerden ayetlerden öğrenmeli, helal olana yaklaşmalı, haramdan kaçınmalıyız.


B) Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nisâ suresi, 136. ayet.)

Yukarıdaki ayette hangi konudan söz edilmektedir?
Cevap: B) İslam’ın inanç esaslarından


2. İslam’ın inanç esasları sadece bireyin değil, toplumun da hayatını derinden etkiler. İnançlı bireylerden oluşan toplumlarda güzel davranışlar yaygınlaşır, kötülükler azalır. Ayrıca inanç; toplumun dilini, kültürünü, örf ve âdetlerini, gelenek ve göreneklerini, sanatını, edebiyatını etkiler. Örneğin dilimizde Allah, peygamber, melek, cennet, cehennem, ahiret, kader, mahşer gibi kavramların sıkça kullanılması dinin toplum üzerindeki etkisini gösterir.

Yukarıdaki paragrafta verilmek istenen temel düşünce nedir?
Cevap: C) İnanç esasları hayatımızın her alanını etkileyen bir değerler sistemidir.


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Anka Yayınevi

3. Aşağıdakilerden hangisi “asr” kavramının anlamlarından biri değildir?
Cevap: C) Ahiret günü


4. Aşağıdakilerden hangisi, İslam’ın nesli korumaya yönelik olarak ortaya koyduğu ilkelerden biri değildir?
Cevap: D) İnsanlarla selamlaşmayı emretmesi


5. “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hâli müstesna, mallarınızı batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin…” (Nisâ suresi, 29. ayet.)

Yukarıda anlamı verilen ayet, İslam dininin korumayı amaçladığı temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
Cevap: D) Malın korunması


6. I. Faizi yasaklaması
II. Rüşveti haram kabul etmesi
III. Ölçü ve tartıda dürüst olmayı emretmesi
IV. Düşünmeyi ve aklı kullanmayı emretmesi
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi, İslam dininin malın korunmasına yönelik ilkeleri arasında gösterilemez?
Cevap: A) 1


7. I. Mısır kralı ölünce onun yerine kral olmuştur.
II. Hz. Yakup Peygamber’in (a.s.) oğludur.
III. İffetli, merhametli ve güzel ahlaklı olması ile tanınmıştır.
IV. Allah (c.c.) tarafından kendisine rüyaların yorumu öğretilmiştir.

Hz. Yusuf’la (a.s.) ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Cevap: D) II, III ve IV


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Anka Yayınevi

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

1. İslam dininin temel kaynakları Kur’an ve ……Sünnet…….. tir.

2. İslamiyet, neslin korunması için …….aile……. kurumuna büyük önem verir.

3. Dinimize göre Allah (c.c.) katında en sevimsiz ……helal……. boşanmadır.

4. İnsanın dinî, toplumsal, ahlaki, ailevi vb. sorumlulukların yerine getirilebilmesi için …..akıl…. sağlığının yerinde olması şarttır.

5. …..Din…….. akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden, onların dünya ve ahirette mutlu olmasını amaçlayan ilahi kanunlar bütünü olarak tanımlanabilir.

6.  …….Yusuf….. suresinde, Hz. Yusuf’un (a.s.) kıssası hakkında oldukça geniş bilgiler verilir.

7. İslam dini, inanç ve ibadet yanında ……güzel……. ahlaka da büyük önem verir.

8. “Andolsun onların (geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok …….ibret…… vardır…” (Yusuf suresi, 111. ayet.)

9. Hz. Yusuf (a.s.) …….kardeşleri……. tarafından kuyuya atılmıştır.

10. Hz. Yusuf (a.s.) ……Mısır…… kralının gördüğü karmaşık bir rüyayı yorumlamıştır.

11. Hz. …….Hz. Yakup(a.s.)…….. Hz. Yusuf’un (a.s.) babasıdır.

12. …..Asr…… kavramı; çağ, yüzyıl, ikindi vakti gibi anlamlara gelir.


Ç) Asr suresinin aşağıda boş bırakılan bölümlerini tamamlayınız.

Vel asr.
İnnel ……insâne lefî husr…..
İllellezîne ……âmenû….. ve …….amilussâlihâti…..
Vetevâ …….sav bil hakkı ve tevâsav bissabr……

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.