Cevap Yaz
28 Nisan 2023, 9:43 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 120-121-122-123. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 120-121-122-123. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Natural Forces ünitesine ait çalışmaların bulunduğu 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120-121-122-123 Cevapları konusunu paylaştık. Natural Forces ünitesine ait çalışmalarda eksik veya hatalı kısımlarla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 120-121-122-123. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 120-121-122-123. Sayfa Cevapları Natural Forces

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 120 MEB Yayınları

Tick (✓) the natural forces occuring in your country. Share them with your classmates.
Çeviri: Ülkenizde meydana gelen doğal kuvvetleri (✓) işaretleyin. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 120 MEB Yayınları


Listen to the recording. Write the numbers of the natural forces in each pin on the map.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Haritadaki her bir iğneye doğal kuvvetlerin numaralarını yazın.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 120 MEB Yayınları1


What are your predictions about natural forces and disasters? Support your predictions by giving reasons and results.
Çeviri: Doğal kuvvetler ve afetler ile ilgili öngörüleriniz nelerdir? Sebep ve sonuç vererek tahminlerinizi destekleyin


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121 MEB Yayınları

Answer the following questions.
Çeviri: Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. What is global warming?  
Çeviri: Küresel ısınma nedir?

Cevap: Nature problem caused by the depletion of the ozone layer. (Ozon tabakasının delinmesiyle meydana gelen doğa sorunu.)


2. What are the reasons of it?
Çeviri: Bunun nedenleri nelerdir?

Cevap:All of the substances that cause air pollution. (Havanın kirlenmesine neden olan maddelerin tümü.)


3. What are the results of it?
Çeviri: Bunun sonuçları nelerdir?

Cevap: Melting glaciers, rising sea levels. (Eriyen buzullar, yükselen deniz seviyeleri.)


Read the blog. What are the effects of global warming on animals?
Çeviri: Blogu okuyun. Küresel ısınmanın hayvanlar üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap: It causes the extinction of animals. (Hayvanların neslinin tükenmesine sebep olmaktadır.)


Read the blog again. Tick (✓) the sentences True or False.
Çeviri: Blogu tekrar okuyun. Doğru veya Yanlış cümlelerini işaretleyin (✓).

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121 MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122 MEB Yayınları

Study the sentences in the box. Work in pairs. Add one more sentence in it.
Çeviri: Kutudaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. İçine bir cümle daha ekleyin.

Cevap: I think the forests will disappear because we cut down too many trees. (Çok fazla ağaç kestiğimiz için ormanların yok olacağını düşünüyorum.)


Work in pairs. Read the dialogue. Find a topic and make a dialogue about natural forces and disasters. Share your reasons and results to support your predictions.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Diyaloğu okuyun. Bir konu bulun ve doğal güçler ve afetler hakkında bir diyalog kurun. Tahminlerinizi desteklemek için nedenlerinizi ve sonuçlarınızı paylaşın.


Write a short paragraph about natural forces and disasters by giving reasons and results. Follow the tips.
Çeviri: Doğal kuvvetler ve afetler hakkında sebep ve sonuçlarını vererek kısa bir paragraf yazınız. İpuçlarını takip edin.

Cevap: One of the important topics about natural disasters/ forces is landslide. People cutting down trees and don’t plant new ones so that causes the soil to slide and to harm. (Doğal afetler/kuvvetler ile ilgili önemli konulardan biri de heyelanlardır. İnsanlar ağaçları kesip yenilerini dikmiyorlar, bu da toprağın kaymasına ve zarar görmesine neden oluyor.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 MEB Yayınları

Look at the natural forces. Put them in an order due to their destructive effects according to you from 1 (min) to 6 (max).
Çeviri: Doğal güçlere bakın. Yıkıcı etkilerinden dolayı size göre 1 (min) ile 6 (max) arasında bir sıraya koyunuz.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 MEB Yayınları


Listen to the breaking news. Correct the sentences.
Çeviri: Son dakika haberlerini dinleyin. Cümleleri düzeltin.

Cevap: 

1. Today a heavily rain in Artvin caused a destructive avalanche.
⇒ Today a heavily rain in Artvin caused a destructive FLOOD.


2. People are looking for a boy.
⇒ RESCUERS are looking for a boy.


3. The injured are in their houses.
⇒ The injured are in the HOSPITAL.


4. Survivors were bored and frightened.
⇒ Survivors were SHOCKED and frightened.


5. Workers of municipality stop their rescue efforts.
⇒ Workers of municipality CONTINUE their rescue efforts.


What are the main reasons of destructive floods? How do you think they will affect the future of the Earth? Express your predictions about the future of the Earth.
Çeviri: Yıkıcı sellerin ana nedenleri nelerdir? Sizce bunlar Dünya’nın geleceğini nasıl etkileyecek? Dünyanın geleceğiyle ilgili tahminlerinizi ifade edin.

Cevap: It is the destruction of trees and green spaces. These will affect the world materially and spiritually. (Ağaçların ve yeşil alanların yok edilmesidir. Bunlar dünyayı maddi ve manevi olarak kötü etkileyecektir.)

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 120-121-122-123. Sayfa, Natural Forces Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.