Cevap Yaz
28 Nisan 2023, 9:43 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Natural Forces ünitesine ait çalışmaların bulunduğu 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124-125-126-127-128-129-130-131 Cevapları konusunu paylaştık. Natural Forces ünitesine ait çalışmalarda eksik veya hatalı kısımlarla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129-130-131. Sayfa Cevapları Natural Forces

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124 MEB Yayınları

Match the verbs with their definitions.
Çeviri: Fiilleri tanımlarıyla eşleştirin.

Cevap: 

(4) a to become greater in amount, number or value etc.
(5) b to make something happen
(2) c to damage something badly
(1) d to create something
(3) e to add dirty or harmful substances to land, air, water etc.
(6) f to finish a supply of something


Read the news report. Why do we have to save the nature?
Çeviri: Haber raporunu okuyun. Neden doğayı kurtarmak zorundayız?

Cevap: Because nature does not need us, we need nature. Nature is one of our living resources. (Çünkü doğanın bize değil, bizim doğaya ihtiyacımız var. Doğa, yaşam kaynaklarımızdan biridir.)


Read the news report again. Answer the following questions.
Çeviri: Haber raporunu tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Why does the nature die out?
Çeviri: Doğa neden ölüyor?
Cevap:People use resources irresponsibly.
(İnsanlar kaynakları sorumsuzca kullanıyor.)


2. How do people destroy the nature?
Çeviri: İnsanlar doğayı nasıl yok eder?
Cevap: They cut down the trees, pollute the environment, etc.
(Ağaçları kesiyorlar, çevreyi kirletiyorlar vs.)


3. What happens if people destroy forest?
Çeviri: İnsanlar ormanı yok ederse ne olur?
Cevap: The rate carbon dioxide in the atmosphere will be higher than normal.
(Atmosferdeki karbondioksit oranı normalden daha yüksek olacaktır.)


4. What is the result of high carbon dioxide rate?
Çeviri: Yüksek karbondioksit oranının sonucu nedir?
Cevap: Increase in the temperature. (Sıcaklık artışı.)


5. What should people do to save the nature?
Çeviri: İnsanlar doğayı kurtarmak için ne yapmalı?
Cevap: Save resources and use recyclable products.
(Kaynakları koruyun ve geri dönüştürülebilir ürünler kullanın.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125 MEB Yayınları

How eco-friendly are you? Tick (✓) the questionnaire.
Çeviri: Ne kadar çevre dostusun? Anketi işaretleyin (✓).


Share the results in the classroom.
Çeviri: Sonuçları sınıfta paylaşın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126 MEB Yayınları

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit. Complete and display it.
Çeviri: Bu üniteden yeni kelime ögeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin. Tamamlayın ve gösterin.


How well can you do these things? Tick (✓) the chart.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin (✓).


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 MEB Yayınları

1. Match the words/ phrases with the pictures. (There are two extra words.)
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri resimlerle eşleştirin. (Ekstra iki kelime var.)

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 MEB Yayınları


2. Put the letters into the correct order and complete the sentences.
Çeviri: Harfleri doğru sıraya koyun ve cümleleri tamamlayın.

Cevap: 

1. A powerful _hurricane_ (ranhriecu) is approaching to the coast of Florida.

2. Man made _drought_ (gtohdur) is threatening the future of the World.

3. _Tsunami_ (santimu) waves hit the Japan in 2011.

4. A destructive _avelanche_ (vancaleha) destroy some Alpine villages.

5. An active _volcano_ (nacvolo) may erupt at any time.


3. Read the report. Tick (✓) the predictions about the future.
Çeviri: Raporu okuyun. Gelecekle ilgili tahminleri işaretleyin (✓).

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 MEB Yayınları1


4. Read the text. Complete the table.
Çeviri: Metni okuyun. Tabloyu tamamlayın.

Cevap: 

Disaster (s) : Erthquake, tsunami.
Country : Japan.
Date : Mrch 11, 2011.
Local time : 2.46 p.m.
Magnitude : six miles.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 MEB Yayınları

Solve the puzzle.
Çeviri: Bulmacayı çözün.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129 MEB Yayınları

Match the questions with their answers. (There is one extra question.)
Çeviri: Onların yanıtları ile soruları eşleştir. (Bir soru daha var.)

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129 MEB Yayınları


Listen to the recording and complete the sentences with a word or phrase.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve cümleleri bir kelime veya deyimle tamamlayın.

Cevap: 

1. Glaciers are _melting_ because of global warming.
2. Don’t throw plastics away; _recycle_ them.
3. Most of the African countries _suffer_ from food shortage.
4. In my opinion, there will be a water _shortage_ in the future.
5. We should slow down _global warming_ for the next generations.


Put the words/ phrases into the correct order.
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri doğru sıraya koyun.

Cevap: 

1. We / down / shouldn’t / cut / trees / .
⇒ We shouldn’t cut down trees.


2. when / leave / turn off / You / the lights / should / your room / you / .
⇒ You should turn off the lights when you leave your room.


3. should / We / water / wasting / stop / .
⇒ We should stop wsting water.


4. do / often / How / you / trees / plant / ?
⇒ How often do you plant tress?


5. plastics / throw / Don’t / away / into the nature / .
⇒ Don’t throw away plastics into the nature.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130 MEB Yayınları

Read the brochure. Write a motto in the brochure.
Çeviri: Broşürü okuyun. Broşüre bir slogan yazın.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130 MEB Yayınları


Fill in the blanks according to the brochure.
Çeviri: Broşüre göre boşlukları doldurunuz.

Cevap: 

1. The source of the data is _NASA_ .
2. It is the worst drought of past _nine canturies_ .
3. The drought began in _1998_ .
4. The drought includes _Turkey_ .
5. There is a difference between _natural drought_ and _man-made drought _ .


4. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 230 Ders Kitabı Cevapları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.