Cevap Yaz
29 Mayıs 2023, 10:32 - Sena Yazdı

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 216-217-218. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 216-217-218. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Enveri konusunun bulunduğu 9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 216-217-218 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 216-217-218. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 216-217-218. Sayfa Cevapları Enveri

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık

Çok eski dönemlerde dahi biyografiye benzer türde eserler verilmesi hakkında neler söylenebilir? Tartışınız.
Cevap: Çok eski dönemlerde dahi biyografiye benzer türde eserler verilmesi önemli şahısların eserlerinin gelecek nesillere kalması ve tanıtılması isteğidir.


9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları MEB Yayınları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Enverî adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Enveri adlı metin günümüz adı ile biyografidir. Metinde Envari adlı yazarın hayatından bahsedilmiştir.


2. Tezkire türünün oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişmelerin etkilerini belirleyiniz.
Cevap: İslamiyet’in ve Arap kültürünün toplumumuza işlemesinden sonra bir olgu içerisinde biyografi alanına evrimleşmiş. Yine zamanla bu alan serbest tarihçilere bırakılmıştır. 


3. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Metinde Arapça, Farsça kelimelerden oluşan ağır bir dil kullanılmıştır.


4. Metinde yazar, söz konusu şairi tanıtırken hangi edebî sanatlardan yararlanmıştır?
Cevap: Yazar metinde, şairi tanıtırken tenasüp sanatından yararlanmış ve ateş benzetmesi yapmıştır.


5. Enverî adlı metni Cenevre adlı metinle tür, biçim, içerik, dil ve üslup bakımından karşılaştırınız.
Cevap: 

Enveri
Tür: Tezkere
Biçim: Düzyazı.
İçerik: Enveri’nin hayatı anlatılmıştır.
Dil ve Üslup: Arapça ve Farsça kökenli ağır bir dil kullanılmıştır.
Cenevre
Tür: Otobiyografi
Biçim: Düzyazı.
İçerik: Yazar kendi hayatını anlatmıştır.
Dil ve Üslup: Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.


Dil Bilgisi

1. Aşağıdaki parçada fiileri bularak bunların parçadaki işlevlerini belirleyiniz.
Cevap: 

İsviçre’nin kışı başka, yazı başka güzel. Kışın, bembeyaz gıcır gıcır bir kar dünyayı kaplamış; yazın her tarafta alabildiğine yemyeşil otlar, rengârenk çiçekler fışkırır, Leman gölü ise yaz kış mavi ile yeşil arası. Kışın kaygan olur yamaçlar, tepelerden göle doğru tahta kızaklarla hızlı inişler yapılır, karlarda yuvarlanılır.

Babam Cenevre’ye dönüp uzunca kalışlarında, bilhassa yazın yandan çarklı beyaz bir vapurla, Lozan’a, Montrö’ye gidilir, büyük otel “tatili” yapılırdı.

  • Kaplamış→ Oluş fiili
  • Fışkırır→ Durum fiili
  • Olur→ Durum fiili
  • Yapılır→ Durum fiili
  • Yuvarlanılır→ Durum fiili
  • Gidilir→ Durum fiili

2.“Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur.” Cenevre adlı metinde bu kurala uygun örnekler bulunuz.
Cevap: 

  •  “…anamın kardeşi Cevat Beyler, aşçı, dadı ve hizmetçiler ile beraber Cenevre’ye yerleşmişler.”
  • “Hele kocaman tablolar, İsviçre’den o görüntüler…”
  • “İstanbul’dan getirilmiş tespihler, Beykozlar, Dolmabahçe Sarayı’na benzer gümüş bir reçel takımı, bektaşitaşı, Celal Paşa’nın, Abidin Paşa’nın büyük boy bir yağlıboya resmi.”

3. Cenevre adlı metinde günümüz yazım kurallarına uymayan kullanımları tespit ederek bu durumun nedenini açıklayınız.
Cevap: 

  • Samise benim kadar çukulatalı pasta meraklısı.”→ cümlesinde çukulata günümüz yazım kurallarına uymaz. 

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları MEB Yayınları

b. Yazma Sürecini Uygulama

Edindiğiniz bilgilerden hareketle öz geçmiş / CV ve portre yazınız.
Cevap:  ((Bilgiler örnek olarak kullanılmıştır. Öğrencilerimiz bu bilgileri referans alarak kendi bilgilerini kullanarak yapmalıdır.))

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları MEB Yayınları


Etkinlik

a. Kendinizi ve yakından tanıdığınız birini tanıtınız.
Cevap: 

Tuba Yıldırım

20.11.1999 yılında Hatay İskenderun’da doğmuştur. İlkokulu Deniz Nakliyecileri Derneği İlk Öğretim Okulu’nda okumuş. Liseyi Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyarak bitirmiştir. Aynı zamanda okul voleybol takımında yer almıştır. İskenderun Teknik Üniversitesi Muhasebe bölümünü kazanarak iki yıl okumuş ve 2. yılını okurken aynı zamanda mali müşavir yanında çalışmıştır. Okulu bitirdiğinde DGS’ye girmiş ve okulu 4 yıla tamamlamaya hak kazanmıştır. Okulu bitirdikten sonra SMM sınavlarına hazırlanmış ve kazanarak mali müşavir olmuş ve kendi bürosunu açmıştır.


b. İki anlatım arasındaki farkı değerlendiriniz.
Cevap: İki anlatım birbirinden farklıdır. Çünkü kendi geçmişimizden bahsetmeye otobiyografi, başkasının hayatını anlatmaya biyografi denir. Otobiyografiler öznel yargılardan oluşurken biyografiler nesnel yargılardan oluşur. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.