Cevap Yaz
13 Kasım 2023, 11:34 - Furkan Yazdı

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 64-65-66-67-68. Sayfa Cevapları Ödev Yayınları

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 64-65-66-67-68. Sayfa Cevapları Ödev Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde II. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları konusunun yer aldığı 9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 64-65-66-67-68 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 64-65-66-67-68. Sayfa Cevapları Ödev Yayınları

9.Sınıf Ödev Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 64-65-66-67-68. Sayfa Cevapları II. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Ödev Yayınları

II. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1-7. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Sinağrit Baba adlı hikâyeden alınan bu parçadan nasıl bir sonuç çıkarılabilir?
Cevap: Bazı insanların kötü özellikleri dışarıdan diğerleri tarafından hoş karşılanmayıp dışlanmasına sebep olabilir.

2. Yazarın hikâyede bir balığı kahraman olarak seçmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Yazar, balığı kahraman olarak seçerek balıkçıları tarafsız şekilde yargılayabilmek için seçmiş olabilir.

3. Bir balık olan Sinağrit Baba’ya “baba” sıfatının verilmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Bu balığın oldukça yaşlı bir balık olmasından dolayı baba sıfatı verilmiş olabilir.

4. Yazar siz olsaydınız hikâyeyi nasıl sonuçlandırırdınız?
Cevap: Yazar ben olsaydım balıkçıların tüm yemlerini yedikten sonra Hasis’in doğru davranışlarından dolayı onun oltasına bilerek takılıp onu sevindirerek sonuçlandırırdım.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Ödev Yayınları

5. Sinağrit Baba adlı hikâyenin türü ile ilgili neler söylenebilir?
Cevap: Sinağrit Baba adlı hikayede doğaüstü olaylardan bahsedilen bir öyküdür. Bu hikayede anlatıcı, okuyucuya öğüt verme amacı taşır.

6. Sinağrit Baba adlı metni dil ve anlatım özellikleri açısından inceleyiniz.
Cevap: Sinağrit Baba adlı metinde kısmen sade, yalın bir anlatım bulunur. Bu metinde sık sık kişileştirmeye yer verilmiştir. Bunun yanı sıra denizcilik ve balıkçılıkla alakalı sık sık terimler kullanılmış, tanrısal bakış açısıyla anlatılmıştır.


7. (…)

Haldun Taner’in bu metninden hareketle aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

a) Hikâyede __hakim__ bakış açısı kullanılmıştır.
b) __İznikli Leylek__ hikâyenin kahramanıdır.
c) Parçadaki __çatışma__ leyleğin uçmak istediği hâlde bu arzusunu gerçekleştirememesinden kaynaklanmaktadır.


8. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) Olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman hikâyenin yapı unsurlarıdır.
(Y) Maupassant tipi hikâyede serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunmaz.
(D) Hikâyede öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleri kullanılır.
(D) Hikâyede yer alan ana olay etrafındaki olay halkaları olay örgüsünü oluşturur.
(D) Hikâye türü Batı’da XIV. yüzyılda İtalya’da ortaya çıkmıştır.


9. Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin özelliklerinden değildir?
Cevap: D) Olay; serim, düğüm, çözüm bölümüne uygun olarak verilir. 

10. Aşağıdakilerden hangisi hâkim bakış açısının özelliklerinden değildir?
Cevap: E) Olayları bir kamera tarafsızlığıyla anlatır.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Ödev Yayınları

11. Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin özelliklerinden değildir?
Cevap: E) Hikâye türü Batı’da romandan sonra ortaya çıkmıştır. 

12. (…) Ferit Edgü, Leş – Toplu Öyküler

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Cevap: A) Özel isim


13. (…)

Yukarıdaki parçada geçen özel isimleri bulup bu isimlerin cümledeki işlevlerini belirtiniz.
Cevap: Sinağrit Baba, Hristo, Hasan, Yakup, Hasis özel isimlerdir. Bu özel isimler cümlede bir karakterin ismini belirtmek amacıyla kullanılmış ve baş harfleri büyük harflerle yazılmıştır. 


14. (—) Ne zamandan beri bu gemidesiniz (,) diye sordu (.)
(—) Uzun süredir (,) dedim (.) Anımsamadığım kadar uzun süredir (.)
(—) Sakın siz de bu gemide doğmuş olmayasınız (,) dedi (.)
(—) Hayır (,) dedim (.) Ben bir kara parçasında doğdum (.)
Yukarıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları Ödev Yayınları

15. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

A) “Sinağrit Baba iğneden kopardığı yarım kolyozu çiğnemeden yuttu.” cümlesindeki __iğneden__ kelimesi ayrılma durumu eki almıştır.
B) “Sinağrit Baba fukaralıkta gururu sever.” cümlesindeki __gururu __ kelimesi belirtme durumu eki almıştır.
C) “Sinağrit Baba oltalardan birini kokladı.” cümlesindeki __birini__ hem iyelik eki hem belirtme durumu eki almıştır.


16. Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin yapı unsurlarından biri değildir?
Cevap: C) Anlatıcı


17. Olay hikâyesinin kurucusu Fransız yazar Maupassant’tır. Bu hikâye türünde olaylar serim, düğüm, çözüm planı içinde anlatılır. Bu tür hikâyenin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanık’tır.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
Cevap: E) V


18. O, yemek masasının muşambası üzerinde sakin ve parlaktı. Güneş, sarı pirinç maddenin üzerinde donakalmıştı. Onu kulplarından tutarak, gözlerinin göremeyeceği bir yere koydu. Kendisi bir sandalyeye çöktü. Bol bol, sessiz bir yağmur gibi ağladı. Ve o evde o, bir daha kaynamadı.

Bu parçada aşağıdaki yapı ögelerinden hangisi belirgin değildir?
Cevap: A) Zaman


19. Hastalığın ehemmiyetsiz olduğunu söylemesi de manidardı. Ehemmiyetsiz bir hastalığın tedavi ücreti elbette ehemmiyetlisinden daha az olmak lazım gelir. Bir bahçe kirazdan bir tanesini yemeye kıyamayan, mülklerinin gelirini aldıkça sevincinden iğrenç bir surette ağlaşan bu insanlar için bu mantık, gayet tabii görülmeliydi.

Bu parçadaki anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Ruhsal portre


20. Hikâye türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: E) Memduh Şevket Esendal olay hikâyesinin önemli temsilcilerindendir.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Ödev Yayınları

21. I. Kahramanların isteklerinin, özlemlerinin ve tutkularının uyumu çatışmayı doğurur.
II. Hikâyede olay örgüsünü çatışmalar belirler, okurun ilgisini canlı tutar.
III. Tema, yazıldığı dönemin özelliklerini ve zihniyetini yansıtır.
IV. Olay hikâyesinde kahramanların ve çevrenin tasvirine yer verilir.
V. Temanın somutlaşmış hâli konuyu oluşturur.

Hikâye unsurları ile ilgili numaralanmış yargılardan hangisi yanlıştır?
Cevap: A) I


22. Millî Edebiyat Dönemi’nde konuşma dilinin egemen olduğu, tarihî, siyasi ve sosyal konulu hikâyeleriyle yeni bir çığır açtı. Eserlerinde dili sadeleştirdi, sosyal hayatı gerçekçi bir üslupla ele aldı.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Ömer Seyfettin


23. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Ömer Seyfettin-Mendil Altında


24. (…) Ömer Seyfettin, Kaşağı 

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: D) Durum hikâyesi özellikleri taşımaktadır. 


25. Aşağıdaki parçaların hangisinde iç konuşma tekniği kullanılmıştır?
Cevap: A) Bir süre, sessizce baktı bu ölümü bekleyen yüze. İçi tuhaf bir kaygıyla doldu. Ben ne yaptım? Ah, deli, çılgın kafa. Ne yaptım? Ne düşündüğünü bilmiyordu.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.