Cevap Yaz
24 Şubat 2023, 12:37 - Sena Yazdı

Küçük Yunus Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

Küçük Yunus Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Küçük Yunus metnine ait çalışmalarının bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132-135-136-137-138-139-140 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Küçük Yunus Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

Küçük Yunus Metni Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ÖZGÜN Yayınları Sayfa 132-135-136-137-138-139-140 Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Çevre kirliliğinin başlıca sebebi artan nüfustur. İnsanların çoğalmasıyla kentlere göçler yapılır. Barınma ihtiyacının artması ile sanayileşme gerçekleşir ve doğal kaynakların tüketimi de artarak çevre kirliliği meydana gelir.


2. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.
Cevap: 

TEMA VAKFI: Türkiye’miz çöl olmasın demiş ve her alanı ağaçlandırma kampanyası başlatmıştır. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

1. Etkinlik

Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz. Önce cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.
Cevap: 

Akrobatik
Tahminim: Jimnastik hareketleri.
Sözlük Anlamı: Yer, ip, bisiklet ve benzeri şeylerin üzerinde yapılan tehlikeli hareketler.

Güverte
Tahminim: Geminin bir bölümü.
Sözlük Anlamı: Geminin yük ve yaşama yerlerinin tabanını oluşturan alan.

Sendelemek
Tahminim: Sallanmak.
Sözlük Anlamı: Adım atarken sallanmak, sarsılmak.

Çakıntı
Tahminim: Çakmak.
Sözlük Anlamı: Şimşek çakması.

Kimyevi
Tahminim: Kimya ile ilgili şey.
Sözlük Anlamı: Kimya ile ilgili.

Onulmaz
Tahminim: Düzeltilemeyen.
Sözlük Anlamı: İyileşmez, iyi olmaz.


2. Etkinlik

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarının başına yazınız. Boşta kalan deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi sözlük anlamıyla karşılaştırınız.
Cevap: 

….SEYİRCİ KALMAK…… : Bir olay karşısında hiçbir tepki göstermeyerek işe karışmamak.

…..AKLINDAN GEÇİRMEK….. : Bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak.

…..ALTÜST OLMAK…… : Üzülmek, tedirgin olmak, yıkılmak.

….DÜMEN KIRMAK………. : Yön değiştirmek.

…..GÜCÜ KESİLMEK…… : Kuvveti, takati azalmak.

…..İÇİ DARALMAK….. : Sıkılmak, bunalmak.

…..DÜĞÜN BAYRAM OLMAK…… : Çok sevinmek, çok sevinç duymak.

……ÇABA HARCAMAK …… : Bir şeyi yapmak için emek vermek. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Yunus ailesi yaşantısını nasıl sürdürüyormuş?
Cevap: Yunus ailesi denizde gruplar halinde dolaşıyor, avlanıyor ve geçen gemilerle yarışarak sürdürüyormuş.


2. Yunusların görünümleri nasılmış?
Cevap: Yunuslar büyük vücutları, vücutlarına tezat küçük kafaları, yürek şeklinde gözleri, 2-4 metre arasında boyları ve sevimli bir görünümleri varmış.


3. Küçük Yunus’un özellikleri nelermiş?
Cevap: Küçük yunus meraklı ve oburmuş. 


4. Küçük Yunus, başını varillere vurduktan sonra neler yaşamış?
Cevap: Küçük Yunus, başını varillere vurduktan sonra gözleri kararmış ve panikle gökyüzüne doğru fırlamış. Denizin üstüne çıkıp temiz havayı alınca gözlerindeki karanlık gitmiş.


5. Küçük Yunus’u sahilde gören çocuk ne yapmış?
Cevap: Küçük Yunus’u sahilde gören çocuk yunusun öldüğünü düşünerek dizlerinin üzerine çökerek ağlamış.


6. Metne göre denizin katilleri nelermiş?
Cevap: Metne göre denizin katilleri lağımlar, variller, çöpler, fabrika atıklarıymış.


4. Etkinlik

a. Aşağıya “Küçük Yunus” metninin hikâye unsurlarını yazınız.
Cevap:

Olay: Denizde ailesiyle yaşayan yunusun denize atılan çöpler ve atıklardan zehirlenerek ölmesi. 

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Küçük yunus, sahildeki çocuk, bir kız çocuğu ve bir erkek çocuğu.

Zaman: Zaman yok.


b. Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin konusu: Denizin kirletilmesi sonucunda küçük yunusun zehirlenmesi.  

Metnin Ana fikri: İnsanların doğaya ve canlılara verdiği zarar.

Metnin Yardımcı Fikirleri: Çevre kirliliği ve canlıların çevre kirliliğinden zarar görmeleri. 


5. Etkinlik

Aşağıya, metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları ÖZGÜN Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

6. Etkinlik

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere, verilen eklerden uygun birini getirerek cümleleri tamamlayınız.
Cevap: 

• Yaptıkları akrobatik hareketler bazen dakikalarca sürerdi .

• Büyük bir ringa balığı sürüsüne rastlamak düğün bayram oluyormuş .

• Buz gibi sulara dalıp dalıp çıkarmış .

• Yine de ailesine kavuşabilmek için çaba harcıyordu .

• Çöpler denize atılırsa bütün canlılar zarar görür.


b. Ekleri getirdikten sonra cümlelerdeki fiillerin zaman ve anlamında nasıl bir değişiklik oldu? Aşağıya yazınız.
Cevap: Ekleri getirdikten sonra cümlelerdeki fiillerde koşul anlamı zaman ve anlamı değiştirmiştir.


c. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin zamanını noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

• Gemilerin dümen suyuna takılıp yaşamını sürdürüyordu. (…..SÜRERLİLİK…)

• Sonra birdenbire kayboluveriyorlarmış ortadan. (….TEZLİK……)

• Yüzlerce balığı zahmetsizce yutuvermişlerdi. (……TEZLİK…….)

• Kardeşleriyle yüzme yarışı yaparmış keyifle. (…..GENİŞ ZAMAN…..)

• Kirliliğe seyirci kalırsak doğamız yok olur. (….ŞART-KOŞUL…..)

• Bir şeyler yapacaksak hemen yapmalıyız. (…..GEREKLİLİK….)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

7. Etkinlik

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış sözcüklerin altını çiziniz.
Cevap:

• Karnı acıkınca ailesinden uzaklaştığının ayrımına varabilmişti.

• Küçük Yunus da oburun biriydi.

• Oyun oynamak için ailesinden geri kaldığı oluyordu.

• Yıldızların terk ettiği gözlerini karanlıklar perdelemişti.

• Parlak beyaz karnı gün ışığında ıslak mermer çakıntıları içindeydi.

• Eğer açık denizlerde yol alan bir geminin güvertesindeyseniz her şeye tanık olursunuz.

• Her canlının temiz bir doğada yaşamaya hakkı vardır.


b. Altını çizdiğiniz sözcüklerden hangilerinin birleşik zamanlı fiiller olduğunu söyleyiniz.
Cevap:

  • Varabilmişti
  • Oluyordu
  • İçindeydi.

8. Etkinlik

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haberde anlatılanlar üzerine arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Haber metninde temiz çevreden ve temiz çevre için yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

9. Etkinlik

b. Yukarıdaki bilgilerden en fazla ilginizi çekenler hangileri oldu? Bu bilgilerden hareketle geri dönüşümün faydaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap: Yukarıdaki bilgilerden en fazla çeşitli maddelerin doğada çözünme süreleri ilgimi çekti.  Geri dönüşüm toprağa, doğaya zarar veren ve uzun yıllarca yok olmayan bu modellerin önüne geçer ve ülke ekonomisine katkı sağlar.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

10. Etkinlik

a. “Küçük Yunus” metnindeki koyu yazılmış cümlede anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.
Cevap: Metinde koyu yazılmış cümlede insanların doğaya verdikleri zararın denizlerin katilleri olduğu anlatılmıştır. Biz doğaya zarar verdikçe doğanın bizlere geri dönüşü de kötü olacaktır.


Sonraki Metne Hazırlık

Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir? Araştırınız.
Cevap: Çevremde hayvan barınakları var. Bu barınaklar hayvanların kötü hava koşullarında barınabilecekleri bir yerin olması ve korunabilmesi için yapılmıştır.7

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.