Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 14:48 - Sena Yazdı

Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni Cevapları (4. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni Cevapları (4. Sınıf Türkçe ÖZGÜN) 2023-2024 konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Masalcı Dede Pertev Naili Boratav metnine ait çalışmaların bulunduğu 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132-134-135-136-137-138 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar içerisinden yazarak bildirebilirsiniz.

Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni Cevapları (4. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni Cevapları ve Çalışmaları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ÖZGÜN Yayınları Sayfa 132-134-135-136-137-138 Cevapları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Görsellerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Metinde masal anlatan bir dededen bahsedilmiş olabilir.


2. Metnin ikinci görselinde yer alan masal kahramanları kimlerdir? Tanıdıklarınızın adlarını söyleyiniz.
Cevap: Metnin ikinci görselinde yer alan masal kahramanları; Keloğlan, Nasrettin Hoca, Köroğlu ve Dede korkut vardır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bunların anlamını sözlükten bulup yazınız.
Cevap: 

Halk bilimi
Tahminim: Halkla ilgili araştırma yapan bilim.
Anlamı: Farklı halkları araştırıp kuramlar ve yasalar bulan dal.


Kültür
Tahminim: Toplumların gelenek, görenekleri.
Anlamı: Kültürlerin kendilerine özgü gelenek görenek ve yaşayış tarzları.


Edebiyat
Tahminim: Düşünce ve duygularımızı barındıran yazılar.
Anlamı: Duygu, düşünce ve hayal dünyasını barındıran edebi yazılar.


Arşiv
Tahminim: Bilgilerin saklandığı yer.
Anlamı: Önemli bilgileri depolayan yer.


b. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Bunları uygun kelimelerle eşleştiriniz.
Cevap: 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları ÖZGÜN Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

2. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Pertev Naili Boratav’ın önemli başarıları nelermiş?
Cevap: Pertev Naili Boratav, kültür zenginliğinin yok olmasını önlemiştir.


2. Pertev Naili Boratav neden gece gündüz çalışırmış?
Cevap: Pertev Naili Boratav, türkülerin, masalların ve efsanelerin kaybolmasından korktuğu için gece gündüz çalışırmış.


3. Pertev Naili Boratav ne gibi çalışmalar yapmış?
Cevap: Pertev Naili Boratav, halk edebiyatlarının örneklerini toplayarak sayısız kitap yazmıştır.


4. Pertev Naili Boratav hangi halk edebiyatı eserlerini yok olmaktan kurtarmış?
Cevap: Pertev Naili Boratav, türküleri, masalları ve efsaneleri yok olmaktan kurtarmış.


5. Pertev Naili Boratav’ın arşivi bugün nerede bulunuyormuş?
Cevap: Pertev Naili Boratav’ın arşivi İstanbul’da Tarih Vakfında bulunuyormuş.


3. ETKİNLİK

Metne göre yazarın halk edebiyatı ürünlerini korumaya yönelik bakış açısını açıklayınız.
Cevap: Pertev Naili Boratav Türk edebiyat ürünlerini korumak için devamlı çalışmış ve çabalamıştır.


4. ETKİNLİK

Halk edebiyatı ürünlerinin neden korunması gerektiğini sınıfça tartışınız. Tartışma sırasında masal, destan, türkü, fıkra kelimelerini anlamına uygun kullanınız.
Cevap: Halk edebiyatı ürünleri korumalıyız. Çünkü edebiyatımızın korunması Türk halkının gelenek, görenek ve geçmişinin de korunmasıdır. Geleneği, göreneği, geçmişi ve edebiyatı yok olan milletler kültürsüz kalır. Yok olmamak içinde de destan, türkü, masal gibi eserlerimizi korumalıyız.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. ETKİNLİK

a. “Masalcı Dede Pertev Naili Boratav” başlıklı metin, bilgilendirici metin midir, hikâye edici metin midir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: “Masalcı Dede Pertev Naili Boratav” başlıklı metin, bilgilendirici metindir. ”
Daha genç bir lise öğrencisiyken köy köy dolaşıp masallar, destanlar toplamaya başladı.” ve ”Pertev Naili Boratav’ın yaşamı boyunca topladığı Türk halk edebiyatı örnekleri, ülkemizin en büyük arşivlerinden birini oluşturmaktadır.” cümlelerinden bilgilendirici metin olduğunu anlayabiliriz.


b. Türüne göre bu metnin bölümlerini adlandırınız. Bu bölümlerin hangi cümlelerle başlayıp hangi cümlelerle sona erdiğini ilgili kutucuklara yazınız.
Cevap: 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları ÖZGÜN Yayınları


6. ETKİNLİK

a. Defterinize yazdığınız masal ve oyun tekerlemelerini arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap: 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları ÖZGÜN Yayınları1


b. Aşağıdaki masal tekerlemelerinden hangisinin masalların başında, hangisinin masalların ortasında, hangisinin masalların sonunda kullanıldığı hakkında arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: 

“Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken… Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken…→ Masalların başında kullanılır.

“Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.” → Masalların ortasında kullanılır.

“Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Altı ay, bir güz gittik. Bir de ne görelim? Bir arpa boyu yol gitmemişiz.” → Masalların sonunda kullanılır.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

7. ETKİNLİK

a. En sevdiğiniz masalı ana hatlarıyla arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: 


b. Aşağıdaki açıklamalardan anlattığınız masalın içeriğine uygun olanları belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap: 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları ÖZGÜN Yayınları


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.
Cevap: 

acı→ tatlı
tenha→ kalabalık
aşağı→ yukarı
şişman→ zayıf
barış→ savaş
fakir→ zengin
bayat→ taze
ıslak→ kuru
dağınık→ toplu
zararlı→ yararlı
özgür→ tutsak
zor→ kolay
parlak→ mat
yumuşak→ sert
pahalı→ ucuz
derin→ sığ
uzak→ yakın
hafif→ ağır


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleleri, verilen sayılardan uygun olanı yazarak tamamlayınız.
Cevap: 

Haftanın …….altıncı……. günü cumartesidir.

Bir yıl …….üç yüz altmış beş……. gündür.

Sınavda ….yüz….. sorunun 97’sini doğru yanıtlamış.

…7…. hafta sonra ocak ayı sona erecek.

Kardeşim bu yıl …3…. sınıfa gidiyor.

Saat ……11.00… ’de uyumayı alışkanlık hâline getirmiş.

Pazardan …2…. kilogram patates aldık.

…10…. Kasım’da saat …….dokuzu beş geçe………. sirenler çalar.

Okulumuzda binden fazla (….1010….) öğrenci öğrenim görüyor.

…II…. Dünya Savaşı’yla ilgili bilgileri ansiklopedinin ….V… cildinde buldum.


b. Sayıların yazımıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap: 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.