Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 10:43 - Furkan Yazdı

Ak Sakallı Bilge Dede Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe ATA)

Ak Sakallı Bilge Dede Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe ATA) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ak Sakallı Bilge Dede metnine ait etkinliklerin bulunduğu 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45-49-50-51-52 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ak Sakallı Bilge Dede Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe ATA)

Ak Sakallı Bilge Dede Metni Cevapları ve Çalışmaları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 45-49-50-51-52 Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları ATA Yayıncılık

Hazırlık Çalışması

1. Kul hakkı konusunda yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kul hakkı en büyük günahlardan birisidir. Kul hakkı, Allah tarafından bağışlanmayan günahlardandır. Bağışlanmasının tek yolu hakkına girdiğimiz insanın bizi bağışlamasıdır. Eğer o insan bizi bağışlamazsa bu günah asla affedilmez ve cezasını çekeriz.


2. Haklıyken hakkınızı alamadığınız bir durum hayal ediniz. Hakkınızı almak için neler yapardınız?
Cevap: Hakkımı almak için öncelikle karşımdaki kişi veya kişilerle konuşarak durumu çözmeye çalışırım. Daha sonrasında bu durum çözülemezse büyüklerimden yardım alırım. Büyüklerime durumu anlatarak haksızlığımı çözüme kavuşturmalarını isterim.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları ATA Yayıncılık

1. Etkinlik

a) Metinde yer alan ve harfleri karışık hâlde verilen aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi bulunuz. Bulduğunuz kelimelerin anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ ten belirleyerek yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları ATA Yayıncılık


b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.
Cevap:

  • VARSİL: Gecekondu mahallesine giren varsil küçümser gözle etrafı izlemeye koyuldu.
  • ÖNERİ: TBMM’de ortaya sunulan öneri tüm milletvekilleri tarafından beğenildi.
  • MEŞALE: Sarayı aydınlatmada kullanılan meşalelerin üretimini üstlend.
  • BİLGE: Beyaz sarıklı bilge, padişahın önünü keserek nasihatlerde bulunup gözden kayboldu.
  • YARGIÇ: Baklava çalan iki çocuğu yargılayan yargıç, baklava paralarının iade edilmesine hükmetti.
  • DERS: Diğer günlerin aksine bugün yedi ders birden görecekler.
  • DELİKANLI: Sokakta dolaşan iki delikanlı tüm esnaf tarafından sevilen iki arkadaştır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları ATA Yayıncılık

2. Etkinlik

a) Aşağıdaki cümlelerde “ev” kelimesine getirilen ekleri inceleyiniz. Ardından eklerin kelimeye kattığı anlamları açıklayınız.

• Ali aradığı evi buldu.= -i eki getirilmiş. Belirtme ekidir, neyi bulduğunu belirtmiş.

• Ali okuldan eve geldi.= -e eki getirilmiş. Yönelme ekidir, nereye ulaştığını belirmiş.

• Ali hasta olduğu için evde kaldı.= -de eki getirilmiş. Bulunma ekidir, eylemin yapıldığı yeri belirmiş.

• Ali hızla evden çıktı.= -den eki getirilmiş. Ayrılma ekidir, nereden çıktığını bildirmiş.


b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları “-i, -e, -de, -den” eklerinden uygun olanı ile doldurunuz.

Gözde, kırılan kalem ( -i ) çöpe attı.

Arkadaşlarım sahil ( -e ) geliyor.

Kardeşimle göl ( -e ) kadar koştuk.

Dün gece kitap okurken kanepe ( -de ) uyuyakalmışım.

Şehir ( -den ) köy ( -e ) kadar olan yolu asfaltladılar.

Kütüphane ( -de ) araştırma yaparken kardeşim ( -i ) gördüm.


3. Etkinlik

Metinde yer alan deyimlerden beşini belirleyiniz. Belirlediğiniz deyimleri metindeki anlamından hareketle cümle içinde kullanınız.
Cevap: 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları ATA Yayıncılık

4. Etkinlik

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin hangi amaçla kullanıldığını arkadaşlarınızla tartışınız.

Biraz üşürüm ama sonunda yüz altın sahibi olurum.
Cevap: Sonucunda güzel bir şey kazanabileceğini göze alarak bir risk altına girdiğini belirtmiştir.

Sonuçta iddiayı kazandığını ama komşusunun parasını vermediğinden yakınmış.
Cevap: Risk alarak bir şeyler kazanabilecek durumdayken bu durumun ihmal nedeniyle gerçekleşmediğini belirtmiştir.


b) Uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak kul hakkıyla ilgili kısa bir bilgilendirici metin yazınız.
Cevap: Her günah, Allah tarafından affedilebilir fakat kul hakkı affedilemez. Kul hakkı bağışlanmayan tek günahtır. Bu günah ancak hakkına girdiğimiz insan tarafından bağışlanabilir. Her günah affedilebilir ama kul hakkı affedilmediğinden ötürü daha dikkatli davranmalıyız.


5. Etkinlik

Okuduğunuz metnin özetini defterinize yazınız. Metni özetlerken aşağıdaki maddeleri dikkate alınız.
Cevap: Yoksul bir annenin ve oğlunun yaşadığı bir aile ile varlıklı, varsil birer komşuları varmış. Bu varsil komşular, genç çocukla eğlenmek amacıyla dede sabaha kadar durması karşılığında yüz altın vereceğini vaadetmiş ve bunun üzerine genç derede durmaya başlamış. Genç çocuk görevini yaptıktan sonra parasını almak istediğinde varsil aile bahaneler üreterek altınları vermemiş ve bunun üzerine genç çocuk yargıca gitmiştir..

Yargıç, varsil aileyi haklı bularak ödemenin yapılmamasına hükmetmiş. Genç çocuk bunun üzerine çok üzülünce bilge adama gitmiş ve bilge adam varsil aile ile yargıcı yemeğe çağırarak aynı durumu yaşamalarını sağlamıştır. Bunun üzerine alınan ders ile yoksul çocuğun parasının ödenmesi sağlanmıştır.


6. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Adam, yoksul delikanlıya ne yaparsa yüz altın vereceğini söylemiş?
Cevap: Adam, yoksul delikanlıya yüz altını sabaha kadar derede durursa vereceğini söylemiştir.


2. Delikanlı, gölden çıkıp hakkı olan yüz altını istediğinde ne olmuş?
Cevap: Delikanlı, gölden çıkıp hakkı olan yüz altını alacakken delikanlının elindeki meşaleyi bahane ederek altınları vermemişlerdir.


3. Adam altınları vermemek için nasıl bir bahane bulmuş?
Cevap: Adam, yoksul gencin annesinin onu aramak için kullandığı meşaleyi ısınmak için kullandığını iddia ederek vermemiştir.


4. Delikanlı, hakkını aramak için kime akıl danışmış?
Cevap: Delikanlı, hakkını aramak adına Ak Sakallı Bilge Dede’ye akıl danışmıştır.


5. Ak Sakallı Bilge Dede, delikanlıya hakkını araması için kime gitmesini söylemiş? Sonrasında ne olmuş?
Cevap: Ak Sakallı Bilge Dede, delikanlıya yargıca gitmesini söylemiş ancak yargıç kibirli ve zengin adamı haklı bularak genci geri göndermiştir.


6. Ak Sakallı Bilge Dede, yargıca ve zengin adama nasıl bir ders vermiş?
Cevap: Ak Sakallı Bilge Dede, yargıcı ve zengin adamı bir gün yemeğe çağırmış ancak yemeği saatlerce vermemiştir. Yargıç odadan çıkıp yemekleri görmüş. Ateşin bir yanda yandığını, bir yanda ateşten uzak şekilde duran yemekleri görmüş. Yargıç, Ak Sakallı Bilge Dede’ye yemeklerin bu şekilde nasıl pişeceğini sormuş.

Ak Sakallı Bilge Dede ise “Meşale, deredeki çocuğu nasıl ısıttıysa bu ateşte yemekler öyle pişecekler” demiştir.


7. Dersini alan yargıç, zengin adama ne yapmasını söylemiş?
Cevap: Dersini alan yargıç, zengin adama yüz altın borcunu vermesini söylemiştir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları ATA Yayıncılık

7. Etkinlik

Ak Sakallı Bilge Dede’nin yerinde siz olsaydınız delikanlıya hakkını araması için nasıl bir çözüm yolu sunardınız?
Cevap: Ak Sakallı Bilge Dede’nin yerinde olsaydım yargıcı şikayet etmek için daha üst bir yargıca gider ve durumu anlatırdım. Şahitlerimi yanımda getirerek olayın mantığını anlatarak üst yargıca durumu bildiririm.


8. Etkinlik

Öğretmeninizin duyuru metni yazımıyla ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz. Daha sonra sıra arkadaşınızla okulunuzda yapılacak bir yarışma organizasyonu kurgulayınız. Kurguladığınız yarışmayla ilgili duyuru metninizi aşağıdaki bölüme yazınız.
Cevap: 

Sevgili Öğrenciler,

29 Ekim 2022’de düzenlenecek olan ve Cumhuriyetimizin 99. yılı nedeniyle kutlayacağımız bayram şenliklerinde gerçekleşecek etkinliklere katılma başvuruları açılmıştır. Başvuru yapacak öğrenciler için son katılım tarihi 20 Ekim 2022’dir.


Gelecek Derse Hazırlık

Fabl türü ve ünlü fabl yazarları hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.

Fabl türü nedir: Fabl, sıklıkla içerisindeki hayvanların ve diğer cansız varlıkların birbirleriyle konuşturularak oynatılan bir öykü türüdür. 

Ünlü fabl yazarları: Dünyanın en ünlü fabl yazarları Ezop, La Fontaine ve Beydeba’dır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.