Cevap Yaz
30 Kasım 2023, 18:50 - Furkan Yazdı

Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı 33-34-35-36. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı 33-34-35-36. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde imam hatip ortaokul öğrenciler için özel olarak hazırladığımız konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları içeriğinin bulunduğu temel dini bilgiler ders kitabı sayfa 33-34-35-36 Cevapları konusunu paylaştık. 1. Ünite Değerlendirme Soruları içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı 33-34-35-36. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı 33-34-35-36. Sayfa Cevapları 1. Ünitemizi Değerlendirelim

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. İman ve İslam kavramlarını açıklayınız.
Cevap:

İman: İslam dininin en önemli değerlerine inanmak, yönelmek.

İslam: Hz. Muhammed’in yaydığı ve Kur’an-ı Kerim’de geçen din.


2. Kelime-i tevhid ve Kelime-i şehadetin okunuşlarını ve Türkçe anlamlarını yazınız.
Cevap: 

Kelime-i Şehadet’in Okunuşu: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü”
Kelime-i Şehadet’in Anlamı: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasûlüdür”

Kelime-i Tevhid’in Okunuşu: “Lâ ilâhe illallâh Muhammedü’r-rasûlullah”
Kelime-i Tevhid’in Anlamı: ”Allah’tan (C.C) başka ilah yoktur, Muhammed (S.A.S) Allah’ın elçisidir.”


3. İmanın insana kazandırdığı özellikleri yazınız.
Cevap: İman insanı manen huzura kavuşturur ve ruhunu arındırır. Allah’ın emri olduğu için iman edenler cennet ile müjdelenmiştir.


4. Mümin, kâfir ve münafık kavramlarını açıklayınız.
Cevap:

Mümin: Müslüman, inançlı.
Kafir: Allah’ın varlığını inkar eden.
Münafık: Dine inanmadığı halde inanıyormuş gibi davranan.


5. Esmâ-i Hüsnâ kavramını açıklayınız. Allah’ın (c.c.) isimlerinden olan, el-Vâhid, el-Ehad, el-Mü’min isimlerinin anlamlarını yazınız.
Cevap: Esma-i Hüsna kavramı en güzel isimler demektir. İslam dininde Allah’ın 99 ismini ifade etmek için kullanılır.

el-Vâhid: Eşi benzeri olmayan.
el-Ehad: Bir ve tek olması.
el-Mü’min: Hidayete erdiren, hayra yönelten ve günahtan sakındıran.

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1. Sorunun Cevabı C) İman şıkkıdır.

2. Sorunun Cevabı C) Esmâ-i Hüsnâ kavramını açıklar. şıkkıdır.

3. Sorunun Cevabı B) İman sayesinde insan sorumsuz davranabilir. şıkkıdır.

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

4. Sorunun Cevabı A) Mümin-Müşrik-Kâfir-Münafık şıkkıdır.

5. Sorunun Cevabı D) Allah’ın (c.c.) Vahid isimi, O’nun her şeyi bildiği anlamına gelir. şıkkıdır.

6. Sorunun Cevabı D) el-Vâhid şıkkıdır.

7. Sorunun Cevabı B) Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder.  şıkkıdır.

Temel Dini Bilgiler (İSLAM-1) Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

8. Sorunun Cevabı C) Ahirete iman şıkkıdır.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

1. Yüce Allah’ın Hz. Âdem’den (a.s.) başlayarak son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar insanlar için gönderdiği dinin adı __İslam__ ‘dır.

2. Yüce Allah’ın sahip olduğu bütün güzel isimlerin hepsine birden __Esmâ-i Hüsnâ__ denir.

3. Allah’a (c.c.), meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahirete ve kadere gönülden
inanmış kimselere __mümin__ denir.

4. Allah’a (c.c.) ve O’nun gönderdiği dine inanmadığı halde inanıyormuş gibi görünen ikiyüzlü kimselere __münafık__ denir.

5. Allah’a (c.c.) ve O’nun gönderdiği dine inanmayan, dinin emir ve yasaklarına uymayıp bunları inkâr eden kimselere __kâfir__ denir.


Temel Dini Bilgiler (İslam-1) Ders Kitabı Cevapları 33-34-35-36. Sayfa, 1. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.