Cevap Yaz
20 Ekim 2023, 10:32 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 124-125-126. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 124-125-126. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 124-125-126 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 124-125-126. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 124-125-126. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız.
Cevap:

Bitki ve hayvan artıklarının ayrışarak toprağa karışması ile oluşan ve organik madde olarak bilinen toprağın en önemli kısmına …humus…. denir.
Kayaçların günlük sıcaklık farkından dolayı fiziksel ayrışma olayı en çok …..çöl…. ikliminde gerçekleşmektedir.
Taban su seviyesinin yüksek ve drenajın yetersiz olduğu alanlarda su altında oluşan topraklara …hidromorfik…. topraklar denir.
Kolüvyal toprakları oluşturan kumların sel suları ve yer çekiminin etkisiyle taşınması sonucu geriye kalan iri malzemeden oluşan topraklara …litosol…. topraklar denir.
Türkiye’de toprak çeşitliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri ..iklim…. çeşitliliğidir


B) Aşağıdaki tabloda verilen toprak türleriyle bu toprakların yaygın olarak görüldüğü ülkeleri eşleştiriniz.
Cevap: 

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları


C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını soruların altında yer alan boşluklara yazınız.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki grafiklerde bazı iklimlere ait aylık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri gösterilmiştir. Bu grafiklere bakarak 7, 8 ve 9. soruları cevaplayınız

7. Grafiklerde sıcaklık ve yağış özellikleri verilen iklimlerde yaygın olarak görülebilecek toprak türleri hangileridir?
Cevap: A kahverengi orman toprakları, B çöl toprakları

8. Hangi iklim bölgesinde yer alan topraklarda tuz ve kireç birikimi daha fazladır? Sebebini açıklayınız.
Cevap:  B yağış az ve buharlaşma fazladır.

9. Sadece iklim özellikleri dikkate alındığında hangi iklim bölgesinin toprakları tarıma daha elverişlidir? Sebebini açıklayınız
Cevap:  A dikkate alınır. Çünkü yağış fazla ve bitki örtüsü gürdür. 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki metinden ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıda yer alan 10, 11, 12, 13 ve 14. soruları cevaplayınız.

10. Alüvyal toprakların tarım açısından yüksek potansiyele sahip olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Alüvyal topraklar mineral bakımından daha zengin olmasında dolayı yüksek potansiyele sahiptir. 

11. Toroslar’da görülen terra rossaların kırmızı renkte olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Terra Rossaların kırmızı renkte olmasının nedeni yapısında demir oksit bulunmasıdır. 

12. Bursa Ovası’nda kepir olarak bilinen killi topraklara ne ad verilmektedir? Bu toprakların oldukça zor işlenmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap:Killi topraklar su ile temas ettikten sonra yapışkan bir hal alırlar. Bundan dolayı işlenmesi zordur. 

13. Tarım topraklarının yerleşme ve sanayi tesislerine açılmasının ortaya çıkardığı sonuçlar nelerdir?
Cevap: Tarım topraklarının azalmasına, üretimin azalmasına ekonomik olarak sekteye uğramaya neden olur. 

Erzurum çevresinde görülen çernezyom topraklar, oldukça verimli olmasına rağmen neden tarımda yeterince kullanılamamaktadır? Bahsedilen toprakların bu bölgede hangi amaçlarla kullanıldığını açıklayınız.
Cevap: Burada hava sıcaklıları düşüktür. Burada sadece büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.


Ç) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 

15. Merkezlerden hangisinde kimyasal çözülme daha etkilidir?
Cevap: C) III 


16. Bütün merkezlerde anakaya ve yeryüzü şekillerinin benzer özelliklere sahip olduğu düşünüldüğünde hangi merkezde toprak oluşumu daha hızlı gerçekleşir?
Cevap: C) III


17. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de toprak erozyonunun azaltılması ve çölleşmenin önlenmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalardan değildir?
Cevap: E) Tarlaların eğime paralel olarak sürülmesi 


18. Zonal topraklar, belirli iklim şartları ve buna bağlı bitki örtüsü altında oluşur.
Buna göre aşağıdaki iklim ve toprak türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Cevap: E) Okyanusal iklim Çernezyom topraklar 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınları

19. Türkiye topraklarında rüzgâr erozyonu özellikle iç bölgelerde etkilidir.
Buna göre aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin yaygın olarak görüldüğü bir alanda rüzgâr erozyonu daha etkilidir?
Cevap: A) Kahverengi bozkır toprakları 


20. Türkiye’de görülen toprak türleriyle bu topraklarda yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
Cevap: B) Bozkır topraklar-Çay 


21. Eski göllerin tabanlarında killi anakaya üzerinde oluşan, Anadolu’da dönen veya taş doğuran toprak olarak da adlandırılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Vertisoller


22. Kahverengi orman toprakları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Tarım açısından elverişlidir. 


23. Haritadaki illerin hangisinde sanayi ve yerleşmeye bağlı olarak görülen toprak kaybı daha fazladır?
Cevap: D) IV


24. İklim özellikleri göz önüne alındığında illerin hangisinde toprakların tarımda kullanımı daha sınırlıdır?
Cevap: C) III

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.