Cevap Yaz
21 Ekim 2023, 13:39 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 205-206. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 205-206. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıfa gitmekte olan lise öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 205-206 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 205-206. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 205-206. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız
Cevap:

1. Ülkeler arasındaki siyasi anlaşmalara göre nüfusun karşılıklı şekilde yer değiştirmesi ….mübadele…… olarak adlandırılır.
2. Göç alan yerlerde genellikle erkek nüfusa ait oranın …fazla… olduğu görülür.
3. Akademisyen, doktor ve mühendis gibi nitelikli bireylerin çalışmak üzere yurt dışına gitmesi …beyin göçü… olarak nitelendirilir.
4. Yılın belirli döneminde tarım ve turizm amaçlı yer değiştirmelere ..mevsimlik… adı verilir.


B) Aşağıda yer alan soruların doğru cevaplarını altlarındaki boşluklara yazınız. 

5. Yukarıdaki bilgiden hareketle bu ve buna benzer programların başarıya ulaşması, Türkiye’nin gelişimine ne gibi katkılar sağlar?
Cevap: Beyin göçü başarılı olan bilim insanlarının başarılarını ilerletebilmek adına yaptıkları dış göçtür. Biz bu göçlerin geri dönüşünü sağlarsak ülkemizde b,ilimsel alanlarda çalışmaları ilerleterek gelişimini sağlarız. 


Yukarıdaki metinden hareketle aşağıda yer alan 6 ve 7. soruları cevaplayınız

6. Metinde bahsedilen göç türlerini yazınız
Cevap: Feyza beyin göçünden, Hakan mübadele göçünden, Gökhan işçi göçünden bahsetmektedirler. 

7. Bu göçlerden hangisi zorunlu yapılan göçlere örnektir? Nedenini yazınız.
Cevap: Mübadele göçü zorunlu olarak yapılan bir göçtür. Çünkü antlaşma ile ülkeler kendi vatandaşlarını topraklarına almak için zorunlu göçe tabi tutmuşlardır. 


8. Türkiye’de 1980 yılından sonra kırsal kesimlerden şehirlere doğru olan göçler yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu göçler, şehirlerde hızlı nüfus artışının etksiyle çeşitli sorunlara neden olmaktadır.
Buna göre hızlı nüfus artışına bağlı olarak şehirlerde hangi sorunlar ortaya çıkmıştır?
Cevap: Hızlı nüfus artışından dolayı şehirlerde çarpık kentleşme, kültürel çatışma, alt yapı sorunları ortaya çıkmıştır. 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları MEB Yayınları

Ç) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

9. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyasi göçler içerisinde yer alır?
Cevap: A) Mülteci göçü


10. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren bölgeye ait özelliklerden biri değildir?
Cevap: D) Yaşanılan ülkeye ait yüz ölçümünün küçük olması


11. Türkiye’nin nüfusuna dair aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Doğum ve ölüm oranları giderek artmaktadır


12. Aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre daha fazla beyin göçü vermektedir?
Cevap: C) Hindistan


13. I. Diğer devletlerle olan mücadeleler
II. Kuraklık sonucu otlakların azalması
III. Nüfusun artması
Yukarıdakilerden hangi ya da hangileri Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenleri arasında yer almaktadır?
Cevap: E) I, II ve III


14. (…) Buna göre yukarıdaki işaretli alanlardan hangisi Kavimler Göçü’nden etkilenen yerlerden biri değildir?
Cevap: A) I


15. Aşağıdakilerden hangisi yoğun göç alan bir yerleşmede yaşanabilecek mekânsal sorunlar arasında gösterilemez?
Cevap: D) Kültürel çeşitliliğin yaşanması

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.