Cevap Yaz
21 Ekim 2023, 13:25 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 259-260-261. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 259-260-261. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde çok çeşitli coğrafi bilgilerin yer aldığı Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 259-260-261 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 259-260-261. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 259-260-261. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Nükleer santral kazaları …beşeri-teknoloji.. afetler içerisinde yer almaktadır.
2. Deprem olayının yapılar ve insanlar üzerindeki etkisine ..depremin şiddeti…. denir.
3. Türkiye …Akdeniz Havzası… Volkanik Kuşağı’nda yer almaktadır.
4. Sellerin akarsu yatağının dışına çıkarak tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine zarar vermesine …taşkın… denir.
5. Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın şiddetli bir şekilde yer değiştirmesi sırasında oluşan dönen rüzgârlara …hortum.. denir.
6. Türkiye’de orman yangınlarının büyük bir kısmı, kuraklığa bağlı olarak …yaz….. mevsiminde görülmektedir.
7. Afet oluşumuna neden olan fırtına, kasırga ve hortum gibi rüzgârlar daha çok …tropikal… kuşakta oluşmaktadır.
8. Afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında yapılması gereken topyekûn mücadeleye …afet yönetimi….. denir.
9. Afetlerden korunma yollarından biri de ……erken uyarı sistemleri….. kurmaktır.
10. Afetler ülkelerin …gelişmişlik düzeylerine….. bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. 


B) Aşağıda harflendirilerek verilen beşerî faaliyetlerle bu faaliyetlerin ilişkili olduğu afetleri eşleştiriniz.
Cevap:

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları MEB Yayınları


C) Aşağıda yer alan soruların doğru cevaplarını altlarındaki boşluklara yazınız.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki tabloda Türkiye’de su ve rüzgâr erozyonunun dereceleri ile ülke yüz ölçümüne oranları gösterilmiştir. Ön bilgilerinizin yanı sıra tabloda verilenlerden de yararlanarak 12 ve 13. soruları cevaplayınız.

12. Türkiye topraklarında su erozyonu görülen alanların rüzgâr erozyonu görülen alanlardan daha fazla olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız. 
Cevap: Ülkenin 1/3’ünün denizlerle çevrili olmasından kaynaklı su erozyonunun görülen alanları daha fazladır. 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları MEB Yayınları

13. Türkiye yüz ölçümünün %85’inden fazlası erozyon riski altındadır. Bu alanlarda erozyona karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Ağaçlandırma faaliyetleri, şehir planlaması, tarım arazilerinin eğime dik sürülmesi, taraçlama yapılması gibi önlemler alınmalıdır. 


Yandaki görsellerde bir afetin oluşum aşamaları gösterilmiştir. Ön bilgilerinizin yanı sıra verilen görsellerden de yararlanarak 14, 15, 16 ve 17. soruları cevaplayınız.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları MEB Yayınları

14. Verilen görsellerde hangi afetin oluşum aşamaları gösterilmiştir?
Cevap: Toprak kayması gösterilmektedir. 

15. Bu afetin meydana gelmesinde hangi faktörler etkili olmuştur?
Cevap: Ağaçların kesilmesi, aşırı yağış etkili olmuştur. 

16. Bu afet türü ülkemizin en fazla hangi bölgesinde meydana gelmektedir?
Cevap: Karadeniz bölgesinde meydana gelir. 

17. Afet sonrası ilgili bölgede yapılabilecek iyileştirme çalışmaları nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Ağaçlandırma, baraj, su kanalları, dere yataklarındaki evlerin kaldırılması gibi önlemler alınabilir. 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki haritada 2015 yılında dünyada yaşanan afetlerin dağılışı gösterilmiştir (BM). Ön bilgilerinizin yanı sıra haritada verilenlerden de yararlanarak 18, 19, 20 ve 21. soruları cevaplayınız.

18. Dünyada 2015 yılında toplam 1060 afet meydana gelmiştir. Bu afetlerin büyük bölümünün Pasifik Okyanusu çevresi, ABD, Güneydoğu Asya ve Avrupa’da meydana gelmesinin başlıca nedenleri nelerdir? Açıklayınız. 
Cevap: Pasifik okyanusunda meydana gelen depremler, su altındaki toprak kaymaları gibi sebepler etkili olmaktadır. 

19. Avustralya, Kanada, Rusya, Brezilya ve Afrika Kıtası’nda yer alan ülkelerde 2015 yılında deprem veya volkanik patlama meydana gelmemiştir. Bahsedilen yerlerde bu tür afetlerin görülmeme nedenlerini açıklayınız.
Cevap: Yer yüzü şekillerinin benzer olmasından ötürü hiçbirinde bu tarz felaket meydana gelmemiştir. 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları MEB Yayınları

20. Yaşanan afetlerin sayısında genel olarak her yıl bir artış olduğu (2011: 820, 2012: 905, 2013: 880, 2014: 980, 2015: 1060) görülmektedir. Böyle bir artışın ortaya çıkma nedenleri nelerdir? 
Cevap: İnsanların doğaya olan etkisinin artmasıyla doğanın dengesi bozulmaktadır. Bundan dolayı yıl geçtikçe felaketler de artamktadır.

21. Türkiye’nin bulunduğu topraklarda hangi afetler meydana gelmiştir?
Cevap: Deprem, sel, heyelan, orman yangınları, çığ meydana gelmiştir. 


Ç) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

22. “Bazı afetler yavaş gerçekleşebilmektedir.” diyen bir kişi aşağıdaki afetlerden hangisine örnek vermiş olabilir?
Cevap: C) Kuraklık 


23. Afetler; jeolojik, klimatik, hidrolojik ve biyolojik olmak üzere sınıflandırılabilir.
Buna göre aşağıda verilen afetlerden hangisi oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?

Cevap: A) Orman yangınları 


24. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerden biri değildir?
Cevap: D) Paniğe kapılıp sağa sola koşmamak


25. Türkiye’de heyelanlar daha çok ilkbahar mevsiminde meydana gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun oluşmasında daha fazla etkilidir?

Cevap: B) Şiddetli yağışlar ve kar erimeleri


26. Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarına neden olan beşerî faaliyetlerden biri değildir?
Cevap: D) Yıldırım düşmesi


27. (…) Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen ülkelerden hangisi, yaşanabilecek aynı şiddetteki bir afetten daha fazla etkilenir?
Cevap: C) III 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki 28 ve 29. soruları yukarıda verilen Türkiye haritasına göre cevaplayınız.

28. Haritada numaralı alanların hangisinde çığ olayına daha çok rastlanır?
Cevap: A) I


29. Belirtilen alanlardan hangisi, orman yangınları açısından daha hassas bir bölgede bulunmaktadır?
Cevap: D) IV

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.