Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 14:17 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 222-225-226. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 222-225-226. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Memurluk Yaşamı gibi çeşitli edebiyat konularını barındıran 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 222-225-226 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 222-225-226. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 222-225-226. Sayfa Cevapları Memurluk Yaşamı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık

1. İnsanoğlunu yaşadığı bazı olayları yazmaya iten nedenler neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: İnsanoğlunun yaşadığı bazı olayları yazmaya iten kalıcı hale getirme duygusu, içini dökmek ve her zaman hatırlamak istemesi olabilir. 


2. Aşağıdaki görseller sizde anılarla ilgili neler çağrıştırıyor? Açıklayınız.
Cevap: Aşağıdaki görseller geçmişe olan özlemi, eskini değerini ve çocukluğumuzu çağrıştırıyor.


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları MEB Yayınları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Memurluk Yaşamı adlı metinde geçen “Dairede ne zaman böyle bir protokol anlaşmazlığı çıksa, benim masamı biraz aşağıya doğru kımıldatarak işi çözümlemek yolunu bulmuşlardı.” cümlesinde altı çizili kelimenin anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.
Cevap:

Tahminim: Kural, sözleşme.
Sözlük anlamı: Resmi tören ve toplantılarda uyulması gereken kurallar, sözleşme.


2. Memurluk Yaşamı adlı metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurunuz.
Cevap: 

Konu: Yazarın iftar yemeğinde yaşadıkları. 

Metnin Amacı: Yazarın yaşadıklarını okurlarıyla paylaşmak istemesi. 

Hedef kitle: Okur kitlesi. 


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları MEB Yayınları

3. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
Cevap:

Ana düşünce: İnsanların menfaat peşinde olmamaları ve yerine göre konuşmayı bilmeleri gerektiği. 

Yardımcı düşünce: Ağırbaşlı olmak saygı görmemizi, kitap okumak gelişmemizi sağlar.


4. Cümle yapıları, deyimler, kelime kadrosu, söz sanatları, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususları dikkate alarak metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Yazar metinde söz sanatlarına, deyimlere ve atasözlerine yer vermiştir. Metin sade, nesnel ve düzgün bir dil kullanılmıştır. Yazıda üsluba dikkat edilmiştir. Çünkü samimilikten çok açıklayıcı bir anlatımı vardır. 


5. Metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları belirleyiniz.
Cevap:
Sekreterlere katip, Millî Eğitim Bakanlığına Maarif Bakanlığı, Siyasal bilgiler Fakültesine  Mülkiye Mektebi denmesi, maaş birimi kuruş ile ifade edilmesi ve edebi tartışmaların olması gibi örnekler verebiliriz.


6. Metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz. Bakış açısını belirlerken yazarın konuyu hangi açıdan
ele aldığını, yönlendirme yapıp yapmadığını, öznel veya nesnel davranıp davranmadığını dikkate
alınız.
Cevap: Metinde yazar kahraman bakış açısını kullanmıştır. Yazar bakış açısını belirlerken kendi yaşadıklarını ve çevresindeki insanları örnek vermektedir. Yazısının belli yerlerinde nesnel belli yerlerine öznel görüşlere yer vermiştir. 


7. Metinle ilgili tespit, eleştiri, beğeni ve güncellemelerinizi metne dayanarak ifade ediniz.
Cevap: Metinde yazıldığı döneme göre daha sade ve yalın bir dil kullanılmıştır. Metni sıcak, yalın, anlaşılır ve sürükleyici bulduğumu söyleyebilirim. 


8. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde anlatılanları aşağıdaki tabloya kısaca yazınız.
Cevap:

Giriş: Yazar, Mülkiye Mektebi’nden mezun olmasını ve işe başlamasını anlatmıştır. 

Gelişme: İş yerlerindeki insanların menfaatçi oldukları ve güvenilmemesi gerektiğini anlatmıştır. 

Sonuç: Hoca Efendi’nin kendisiyle ilgili daha fazla bir şey söylemediğini belirtip yazıyı bitirmiştir.


Etkinlik

a. Metindeki anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.
Cevap: Metinde yazarın bir anısı anlatıldığından dolayı öyküleyici bir anlatım hakimdir. Metinde olayların geçtiği mekanı tarif ederken betimleyemeye, kahramanları ile ilgili bilgi verirken açıklayıcı anlatıma yer vermiştir. 


b. Belirlediğiniz anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarının metne katkısını değerlendiriniz.
Cevap: Belirlediğimiz anlatım biçimleri metnin anlatımını destekleyerek okurun metni gözü önünde canlandırmasını sağlar. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.