Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 14:17 - Sena Yazdı

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 227-229-230. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 227-229-230. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Bir Manevra gibi çeşitli edebiyat konularını barındıran 10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 227-229-230 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 227-229-230. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 227-229-230. Sayfa Cevapları Bir Manevra

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık

1. Yukarıdaki metinde yazar ile anlatıcının aynı kişi olup olmadığını tartışınız.
Cevap: Yukarıdaki metinde yazar ile anlatıcı aynı kişilerdir. Çünkü yazar kendi duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini anlatmıştır. 


2. Anı türünde yazılan eserlerin sanat ve siyaset dünyasında gizli kalmış gerçekleri aydınlatmadaki rolünü değerlendiriniz.
Cevap: Anı türünde yazılan eseler döneminin yaşanmışlıklarını, yazarının deneyimlerini ve gizli gerçekleri aktarmada öncü olmaktadır. 


3. Atatürk’ün askerî ve siyasi alandaki liderlik özellikleri hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
Cevap: Atatürk askeri alanda zeki, planlı, stratejik, siyasi alanda yenilikçi, araştırmacı ve taktiksel özelliklere sahiptir. 


10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları MEB Yayınları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. “Osmanlı altın madalyası yalnız siper savaşlarının değil, karakter ve irade çatışmalarının da sembolü idi.” cümlesinde altı çizili kelime grubunun anlamını metnin bağlamından hareketle belirleyiniz.
Cevap: Altı çizili kelime grubuyla ordudaki kişilerin nefislerini de terbiye ettiklerini ifade etmektedir. 


2. Bir Manevra adlı metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: 

Konu: Yazarın Atatürk’le anısı.

Amaç: Atatürk ile yaşanmış olayın okurlara aktarılmak istenmesi. 

Hedef kitle: Yazarın okurları. 


3. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Metinde yazar sade, anlaşılır bir dil kullanılarak diyaloglara, geçmiş zaman fiillerine yer verilmiştir.


4. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî ögeleri belirleyiniz.
Cevap: Metinde milli, manevi ve evrensel değerlerden Atatürk’ün millet vatan sevgisinden ve alçak gönüllülüğünden bahsedilerek değinilmiştir. Sosyal, kültürel ve tarihi değerlere Ankara’nın o zamanki yapısına ve Atatürk’ün savaş sonrasında üniforma giymemesine değinilmiştir. 


5. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.
Cevap:

Açık iletiler:

  • Atatürk’ün devlet başkanı olduktan sonra askeri üniforma giymemesi.
  • Atatürk’ün 1.Dünya Savaşı’na katılımı engellenmeye çalışılması.

Örtük iletiler:

  • Atatürk alçak gönüllü bir insan olması.
  • Ankara’nın geçmişte küçük ve bakımsız olması.

6. Metinle yazarın hayatı ve edebî kişiliği arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
Cevap: Metinde yazarın hayatına, Atatürk ile arasındaki bağa, Atatürk’le anılarına, döneminin önemli yazarlarından olmasına değinilmiştir. 


7. Metindeki olaylar, bilgiler, düşünceler arasındaki tutarlılığı ve konu akışındaki uyumu değerlendiriniz.
Cevap: Metin bir anı yazısıdır. Anı yazısında tarihi olaylara yer verilmiş ve tutarlı bir içeriğe sahiptir. 


8. Anı türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişim ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin etkisini belirtiniz.
Cevap: Anı türünün ortaya çıkmasının en büyük nedeni insanoğlunun yazma ihtiyacıdır. Anı türünün çoğalması insanların geçmişi tanımalarına, başarılı kişilerin hayat öykülerini örnek almaya ve anıların kalıcı olmasını sağlar. 


9. 9. sınıfta işlediğiniz günlük türünün özelliklerinden hareketle günlük ve anı türlerinin benzer ve farklı yönlerini belirtiniz.
Cevap:

Benzerlikler:

  • İkisi de yaşanılanları anlatır.

Farklılıklar: 

  • Günlükler günü gününe yazılırken anı türünde yaşanılan olayın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra kaleme alınır.
  • Günlükler anılara göre daha özneldir. 

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları MEB Yayınları

10. Bir Manevra adlı metni Memurluk Yaşamı adlı metinle aşağıdaki tabloda verilen özelliklere göre karşılaştırınız.
Cevap:

10. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları MEB Yayınları


Etkinlik

a. Bir Manevra adlı metinde kullanılan anlatım biçim ve teknikleriyle düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.
Cevap: Metinde öyküleyici anlatım kullanılmıştır. Metinde bilgiler verilirken açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. 


b. Kullanılan anlatım biçim ve teknikleriyle düşünceyi geliştirme yollarının metindeki işlevlerini değerlendiriniz.
Cevap:

  • “— Muvaffak komutanım!”, “— Muvaffak bakanım!” sözlerini ağzından sık sık duyardık.”  Atatürk’ün insanları takdir etmesi,  örneklendirme yoluyla somutlaştırılmış.
  • – “Siperlere girip çıkıyor, soruyor, meraklanıyor, anlatıyordu.” sayıp dökmeye yer verilmiştir.
Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.